Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Dostępność cyfrowa

Informacja w sprawie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., przekaż:

  • telefonicznie: nr infolinii: 22 445 50 00;
  • poprzez e-mail na adres: dok@mpwik.com.pl;
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta
  • listownie/ za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
  • poprzez fax: 22 445 50 05.

Pouczenie:

Podmiot publiczny jest zobowiązany do zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić dostępności w tym terminie, poinformujemy o przyczynach opóźnienia i wyznaczymy nowy termin, który nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku. W wyjątkowych przypadkach zaproponujemy alternatywny sposób zapewnienia dostępu.

W przypadku, gdy odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej albo odmówi Pani/Pan skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu może Pani/Pan złożyć skargę do Spółki.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a