Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Montaż wodomierza ogrodowego

Podlewasz duży ogród? Zaoszczędź na opłatach za odprowadzanie ścieków! Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający zainstalujesz na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie wodomierza ogrodowego przekaż MPWiK numer fabryczny, wskazanie początkowe oraz datę instalacji urządzenia, informacje możesz przekazać:

  • telefonicznie: nr infolinii 22 445 50 00;
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
  • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.:
    pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
  • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: dok@mpwik.com.pl;
  • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dodając zgłoszenie w zakładce Korespondencja.

Formularze dostępne tutajformularz podłączenia wodomierza ogrodowego.

Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat i nie wymagają dodatkowego plombowania przez nasze służby techniczne. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza także wykonujesz na własny koszt.

PAMIĘTAJ! W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy ogrodowych należy przekazywać:

  • na początku oraz na końcu okresu wegetacyjnego, tj. 15 kwietnia i 15 września;
  • w okresie letnim, każdorazowo w terminie planowanego odczytu wodomierza głównego (w ciągu 3 dni od daty odczytu wodomierza głównego)

 

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a