Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Eksploatacja i legalizacja wodomierza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Uchwałą nr XV/375/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019), otworzy się strona z pdf Klient ma obowiązek między innymi:

  • utrzymywać studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w należytym stanie i czystości; zabezpieczyć studzienkę wodomierzowa lub pomieszczenie przed napływem wody opadowej i gruntowej; zabezpieczyć wodomierz główny przed możliwością mechanicznego uszkodzenia, zamarznięciem, kradzieżą;
  • przechowywać klucze do pomieszczeń, w których są zamontowane wodomierze główne, u osoby zamieszkałej możliwie blisko tych pomieszczeń; informacja o miejscu przechowywania klucza powinna być wywieszona w widocznym miejscu.
  • umożliwić pracownikom MPWiK wstęp na teren nieruchomości w celu zainstalowania, odczytu lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy odliczających, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń należących do MPWiK, odcięcia przyłącza wodociągowego lub zaplombowania zaworów odcinających dopływ wody.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a