Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna

Informacja w sprawie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., przekaż:

  • telefonicznie: nr infolinii: 22 445 50 00;
  • poprzez e-mail na adres: dok@mpwik.com.pl;
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta
  • listownie/ za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
  • poprzez fax: 22 445 50 05.

Pouczenie:

Podmiot publiczny jest zobowiązany do zapewnienia dostępności nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić dostępności poinformujemy o przyczynach opóźnienia i wyznaczymy nowy termin, który nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku. W wyjątkowych przypadkach zaproponujemy alternatywny sposób zapewnienia dostępu.

W przypadku, gdy nie zrealizujemy Pani/Pana wniosku w żadnym z ww. terminów albo poinformujemy o niemożliwości zapewnienia dostępu w żądany sposób, może Pani/Pan złożyć skargę do  Prezesa PFRON w  terminie 30 dni od upływu ww. terminów albo otrzymania naszego zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępu we wnioskowany sposób.

Więcej informacji: https://dostepnosc.pfron.org.pl/skarga-na-brak-dostepnosci/tutaj-mozesz-zlozyc-skarge-na-brak-dostepnosci.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące dostępności architektonicznej obiektów Spółki są zawarte pod poniższym linkiem: https://www.mpwik.com.pl/view/dostepnosc-strony-internetowej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a