Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Rozliczenia i Płatności

Rozliczenia i Płatności

Jak naliczane są płatności za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi Klientami (szczegółowe informacje dot. rodzajów umów znajdziesz w zakładce Dla klienta/Umowy/Rodzaje umów:

  • usługa zaopatrzenia w wodę - dostarczoną wodę rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;
  • usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a w nieruchomości nie ma urządzania pomiarowego, to ich ilość ustalamy na podstawie średniej normy zużycia wody (szczegółowe informacje dot. ryczałtu znajdziesz w zakładce Dla klienta/Ryczałt);
  • usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego, wyjątkiem jest rozliczanie wodomierzy ogrodowych (szczegółowe informacje dot. wodomierzy ogrodowych znajdziesz w zakładce Dla klienta/Wodomierze/Montaż wodomierza ogrodowego).
[rozwiń]
Jak często rozliczamy zużycie wody i odprowadzanie ścieków?

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

  • co trzy miesiące dla Odbiorców Instytucjonalnych,
  • co pół roku dla  Odbiorców Indywidualnych.

Natomiast w przypadku nieruchomości rozliczanych na podstawie wodomierza z funkcją zdalnego odczytu:

  • co miesiąc dla Odbiorców Instytucjonalnych,
  • co dwa miesiące dla Odbiorców Indywidualnych.

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

  • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

[rozwiń]
Jak naliczane są faktury zaliczkowe?

Pomiędzy odczytami wystawiamy faktury zaliczkowe za usługi, które zostały już zrealizowane. Naliczamy je na podstawie zebranych danych dotyczących dotychczasowego zużycia wody i odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki w fakturze rozliczeniowej. Zaliczki rutynowe nie są wystawiane w przypadku nieruchomości rozliczanych na podstawie wodomierza z funkcją zdalnego odczytu.

[rozwiń]
Jak ustalamy ilość zużytej wody, jeśli wodomierz nie działa prawidłowo lub nie jest możliwy jego odczyt?

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczamy na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

[rozwiń]
Jak wysyłamy pierwsza fakturę za nasze usługi oraz faktury powyżej 2 tys. zł?

Pierwszą fakturę wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Faktury, refaktury, noty księgowe lub noty odsetkowe na kwotę od 2 000 zł do 5 000 zł wysyłamy listem poleconym, a powyżej 5 000 zł listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

[rozwiń]
Jaki jest termin księgowania wpłat dokonywanych przez Odbiorców Usług?

Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem przelewu bankowego, pamiętaj o prawidłowym opisie przelewu - powinien zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a