Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu ewidencjonowania osób wchodzących na teren obiektu Spółki – na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat z wyjątkiem wizerunku, który będzie przetwarzany przez okres 30 dni od dnia jego zebrania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotom ochraniającym obiekt, z którymi współpracuje Administrator, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren obiektu. Ich podanie przez Pana jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wejścia na teren obiektu.

 

Okres przechowywania danych osobowych wynika z art. 6.ust. 1 i 2. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 257, 398, 650) i Uchwały Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nr 372/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Wydziału Archiwum Zakładowego.

Okres przetwarzania danych w postaci wizerunku wynika z uregulowań dotyczących funkcjonowania  środków zabezpieczenia technicznego w postaci monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie obiektów Spółki – Instrukcji bezpieczeństwa obiektów Spółki.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, otworzy się strona z pdf

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a