Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
IOD w MPWiK

Zakładka IOD

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wyznaczyło na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej jako: RODO)

Inspektora Ochrona Danych (dalej jako: IOD),  którego funkcję pełni Pani Aleksandra Gryguć.

Kontakt z IOD możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpwik.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym Spółki: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Jakie sprawy możesz kierować do Inspektor Ochrony Danych?

 1. sprawy dotyczące weryfikacji prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce,
 2. sprawy dotyczące wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w zakresie ochrony danych,
 3. jest punktem kontaktowym, gdy chcesz skorzystać z przysługujących na mocy RODO praw:
 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych osobowych,
 • prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odpowiedzi na zapytania realizowane są niezwłocznie i w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.  W przypadku konieczności przedłużenia terminu przekazania zostanie informacja o powodzie i zmianie terminu przekazania odpowiedzi na zapytanie. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie.

W innych przypadkach, odpowiedzi kierowane są w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat.

Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:

 • nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a