Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Wymiana wodomierzy odliczających

Wymiana wodomierzy odliczających

Podstawowe informacje dotyczące wodomierzy odliczających oraz rozliczeń na podstawie ich wskazań.

 • Wodomierze odliczające montowane są we własnym zakresie na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której eksploatację i prawidłowe działanie odpowiada klient (w tym właściciel, zarządca, administrator budynku).
 • Wodomierze odliczające (niebędące w eksploatacji Spółki) stosowane do rozliczeń między Dostawcą i Odbiorcą usług powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie, jako poświadczenie, że spełniają wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.
 • Dostawca usług nie ma obowiązku informowania Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.
 • Cecha legalizacyjna nadana jest przez Okręgowy Urząd Miar, umieszczona jest na ołowianej plombie na wodomierzu i jest dowodem legalizacji wodomierza.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat.
 • Niektóre typy wodomierzy, poza cechą legalizacyjną umieszczoną na plombie, posiadają widoczne na tarczy oznaczenie, gdzie liczba obok litery M oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji/legalizacji wodomierza.

oznaczenie wodomierza

 • Jeżeli na wodomierzu odliczającym obok litery M widoczna jest liczba mniejsza lub równa 15, oznacza to, że utracił on ważność cechy legalizacyjnej.
 • Legalizacja również traci ważność w przypadku:
  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacyjnej lub cechy zabezpieczającej.
 • W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego należy we własnym zakresie dokonać jego wymiany, a następnie powiadomić Spółkę o tym fakcie, podając:
  • datę zainstalowania nowego wodomierza;
  • numer fabryczny i wskazanie początkowe zainstalowanego wodomierza;
  • wskazanie końcowe zdemontowanego wodomierza.
 • Informację należy przekazać do n/Spółki w ciągu 14 dni od daty wymiany wodomierza odliczającego za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej: dok@mpwik.com.pl;
  • poczty tradycyjnej/przesyłki kurierskiej na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
  • telefonicznie konsultantowi infolinii (22 445 50 00).

Wnioski dostępne są w zakładce Dla klienta/Formularze/Wodomierze.

 • Odczyty wodomierzy odliczających wyłącznie z ważną cechą legalizacyjną należy podawać na dzień odczytu wodomierza głównego, a w przypadku wodomierzy rejestrujących ilość wody zużywanej bezpowrotnie (np. do podlewania zieleni), dodatkowo na początek i koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15 kwietnia i 15 września.
 • Odczyty wodomierzy odliczających można przekazywać poprzez:

Odczyty wodomierzy odliczających bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a