Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

Jeśli potrzebujesz wody do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, mostów, wiaduktów itp.; potrzebujesz wody do podlewania zieleni na terenie miasta lub do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark itp., powinieneś wystąpić do MPWiK ze Zleceniem wydania warunków technicznych na pobór wody z hydrantu p.poż., otworzy się strona z pdf (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutajwzór wypełnionego zgłoszenia wydania warunków tenicznych za pobór wody z hydrantu p. poż., otworzy się strona z pdf). Przypominamy, że przystawki hydrantowe nie mogą służyć do zaopatrzenia w wodę placu budowy budynku. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.  

UWAGA! Pobór wody za pośrednictwem hydrantu p.poż jest możliwy od 1 kwietnia do 31 października, przy temperaturze powyżej 0oC.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem:
- do Działu Obsługi Klienta - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt;
- do Zakładu Sieci Wodociągowej - ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa - w godzinach 7.00 - 14.30; stojaki@mpwik.com.pl

W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

  1. KRS, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy na składanym wniosku nie zostały podane numery NIP i/lub KRS);
  2. upoważnienie
UWAGA!  Jeśli o opracowanie warunków technicznych występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych.
Jeśli o wydanie warunków technicznych w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych).

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych oraz opłaty.

Aby odebrać warunki techniczne przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

  • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Opracowanie warunków technicznych, wskazanie hydrantu p.poż. w terenie, wypożyczenie przystawki hydrantowej z wodomierzem oraz użytkowanie przystawki hydrantowej jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK cennikiem (pkt. IV Pobór wody z hydrantu do celów budowy).
Fakturę za wydanie warunków technicznych wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy ich odbiorze, a opłacisz ją w naszej Kasie (gotówką lub kartą). Dokument umożliwiający opłatę kaucji za wypożyczenie przystawki hydrantowej wystawimy w Dziale Finansowym po opłaceniu i odbiorze warunków technicznych, a opłacić go możesz również w naszej Kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na nr konta bankowego 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 w Banku PKO BP S.A.

ETAP 4. Wypożyczenie przystawki hydrantowej.

Aby wypożyczyć przystawkę hydrantową zgłoś się do Zakładu Sieci Wodociągowej, ul. Niemcewicza 4/6  w Warszawie w godz. poniedziałek – piątek 7:00 - 13:30.

ETAP 5. Zawarcie umowy.

Po opłaceniu i wypożyczeniu przystawki hydrantowej przygotujemy umowę o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu MPWiK, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem (wzory umów znajdziesz tutaj wzór umowy), którą wyślemy do Ciebie za pośrednictwem poczty. Podpisaną umowę zwróć do nas w możliwie najkrótszym terminie na adres podany w zakładce Kontakt.

ETAP 6. Zwrot przystawki hydrantowej i rozliczenie.

W ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu wynajmu przystawki hydrantowej lub rozwiązaniu umowy o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu MPWiK, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem, wystawimy fakturę za dzienne użytkowanie przystawki hydrantowej oraz za pobór wody z hydrantu p.poż. zgodnie ze wskazaniami licznika. Fakturę prześlemy Ci za pośrednictwem poczty.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a