Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 4 - Odbiór techniczny sieci

ETAP 1. Kontrola techniczna budowanej sieci.

Podstawą dokonania przez MPWiK odbioru technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest wybudowanie jej zgodnie z uzgodnionym z nami projektem oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej do wyznaczonego Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór nad budową/przebudową sieci.

ETAP 2. Dokumentacja powykonawcza sieci.

Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowo wybudowanej sieci w postaci następujących dokumentów:

  1. plan sytuacyjny - 2 egz.;
  2. szkic zdawczo odbiorczy dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - 4 egz.;
  3. profil podłużny - 2 egz.;
  4. przekrój poprzeczny kanału - 2 egz.;
  5. kopię dzienniczka budowy;
  6. atest na materiały;
  7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
  8. dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej, dotycząca specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z załącznikami, zgodną z wymaganiami dla wykonawców dotyczącymi specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

Spis powyższych dokumentów do wydruku znajdziesz tutajspis powyższych dokumentów do wydruku.

Jeśli masz pytania dotyczące dokumentacji powykonawczej nowobudowanej sieci, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

ETAP 3. Odbiór sieci.

Dokonujemy odbioru technicznego sieci oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy podpisany Protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego lub Protokołu odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego. Protokół odbioru sieci powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela odpowiedniego Zakładu MPWiK (Zakład Sieci Wodociągowej, Zakład Sieci Kanalizacyjnej, Zakład "Pruszków" lub Zakład "Dębe").

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a