Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Legalizacja przyłącza

Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie dostarczyć do nas:

  1. Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):
  2. Oświadczenie dotyczące legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zgłoszeniu.

Opłata z tytułu wykonania przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza wynosi:
  • 2,000,00 zł netto + 23% VAT (2.460,00 zł brutto) - w przypadku przyłącza wodociągowego;
  • 2.900,00 zł netto + 23% VAT (3.567,00 zł brutto) - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.

Uwaga! W przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) powstanie podstawa do złożenia zawiadomienia do właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia wykroczenia/przestępstwa.

ETAP 1. Zgłoszenie do MPWiK nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie i Oświadczenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt

ETAP 2. Weryfikacja.

Po zweryfikowaniu złożonego zgłoszenia wyślemy do Ciebie pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie będą wskazane czynności, które są niezbędne aby zalegalizować przyłącze, z którego korzystasz. Przedmiotowe pismo będzie stanowiło jednocześnie zawiadomienie o trwałym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757), w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków legalizacji.

ETAP 3. Nota obciążeniowa.

Wystawiamy Ci fakturę z tytułu wykonania przez MPWiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza (2.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 2.460,00 zł brutto - w przypadku przyłącza wodociągowego lub 2.900,00 zł netto + 23% VAT, tj. 3.567,00 zł brutto - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego) oraz notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

ETAP 4. Legalizacja przyłącza

Jeśli wykonasz wszystkie czynności oraz dopełnisz formalności wskazane przez MPWiK celem zalegalizowania przyłącza zgłoś przyłącze do odbioru:

Zgłoszenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do odbioru - legalizacja (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Inwestor wraz ze Zgłoszeniem przyłącza do odbioru - legalizacja, dostarcza do Inspektora nadzoru dokumentację powykonawcza legalizowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów:

  • protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego - legalizacja (3 szt.) - (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):
  • szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego - legalizacja (3 szt.) - (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):
  • protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego - legalizacja (3 szt.) - (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):
  • szkic powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego - legalizacja (3 szt.) - (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Inspektor nadzoru MPWiK na podstawie zgłoszenia oraz prawidłowo wypełnionej dokumentacji przystąpi do odbioru przyłącza (odbiór techniczny kończy się podpisaniem protokołu kontroli i odbioru przyłącza).

Następnie przygotujemy i wyślemy do Ciebie umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Jeśli w wyznaczonym terminie nie dostarczysz Oświadczenia lub nie dopełnisz formalności wskazanych przez Spółkę celem zalegalizowania przyłącza przystąpimy do trwałego odcięcia przyłącza wodociągowego lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Wówczas:

  • wystawimy fakturę za trwałe odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego;
  • wystawimy fakturę za pobór wody lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a