Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie dostarczyć do nas Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego , otworzy się strona z pdf(wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zgłoszeniu.

UWAGA! Opłata z tytułu wykonania przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza wynosi:
 • 1.200,00 zł netto + 23% VAT - w przypadku przyłącza wodociągowego;
 • 1.400,00 zł netto + 23% VAT - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.

ETAP 1. Zgłoszenie do MPWiK nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
 2. dokument potwierdzający zmianę adresu lub nadanie numeru porządkowego posesji  (w przypadku zmian);
 3. w przypadku Klienta Instytucjonalnego: nr NIP, nr REGON, nr KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  Jeżeli posiadasz, dołącz również:
 4. wydane przez nas warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
 5. uzgodniony z nami projekt techniczny  przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 6. zawartą z nami umowę o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci lub dzienniczek budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 7. dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

ETAP 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.

Po zweryfikowaniu złożonych u nas dokumentów wyślemy do Ciebie pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie będą wskazane czynności, które są niezbędne aby zalegalizować przyłącze, z którego korzystasz, w tym konieczność złożenia wypełnionego i podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli Protokołu w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, otworzy się strona z pdf.

ETAP 3. Nota obciążeniowa.

Wystawiamy Ci notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków oraz fakturę z tytułu wykonania przez MPWiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza (1 200,00 zł netto + 23% VAT - w przypadku przyłącza wodociągowego lub 1 400,00 zł netto + 23% VAT - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego). 

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

ETAP 4. Legalizacja przyłącza

Jeśli dopełnisz formalności wskazane przez MPWiK celem zalegalizowania przyłącza przygotujemy i wyślemy do Ciebie umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Jeśli nie dopełnisz formalności wskazanych przez Spółkę celem zalegalizowania przyłącza lub odmówisz podpisania "Protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków" wówczas:

 1. poinformujemy Cię pisemnie o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego;
 2. wystawimy fakturę za odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie obowiązujących w Spółce cenników: Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej;, otworzy się strona z pdf Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej., otworzy się strona z pdf
 3. wystawimy fakturę za pobór wody lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a