Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych Zakładu "Południe" i Zakładu "Dębe"

Jeśli zajmujesz się odbiorem nieczystości ciekłych i chciałbyś je dostarczyć do nas:

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanych przez nas wniosków, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych wnioskach.

Nieczystości ciekłe przyjmowane są w MPWiK przez:

  • Zakład „Południe” - 02-987 Warszawa, ul. Syta 190/192 - cena za 1 m3 nieczystości ciekłych przyjmowanych do przedmiotowego punktu zlewnego wynosi 11,00 PLN netto (11,88 PLN brutto).
  • Zakład „Dębe” - 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20 - cena za 1 m3 nieczystości ciekłych przyjmowanych do przedmiotowego punktu zlewnego wynosi 12,00 PLN netto (12,96 PLN brutto).

ETAP 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.

ETAP 2. Sprawdzenie możliwości przyjęcia zadeklarowanej ilości nieczystości ciekłych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych a także o konieczności dostarczenia do MPWiK aktualnej decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa zlewni).

ETAP 3. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej, a następnie, zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku, prześlemy do Ciebie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przekażemy do Działu Obsługi Klienta lub prześlemy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w celu jej podpisania. Po zwrocie podpisanej przez Ciebie umowy zostanie ona podpisana przez osoby upoważnione w imieniu MPWiK. Umowa może zostać odesłana do Ciebie listem poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub może być odebrana przez Ciebie osobiście w Dziale Obsługi Klienta.

ETAP 4. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren Zakładu MPWiK. Identyfikatory mogą być odebrane wyłącznie przez Właściciela firmy.

 

UWAGA!!! 

Na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy wymagane jest uzyskanie zezwolenia z Urzędu Miasta lub Gminy, na terenie której chcesz świadczyć te usługi.

Do wniosku o takie zezwolenie należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. W celu uzyskania dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną eksploatowaną przez MPWiK wyślij wiadomość e-mail do Działu Obsługi Klienta na adres dok@mpwik.com.pl. W treści wiadomości zamieść informacje na temat punktu zlewnego, do którego zamierzasz dostarczać nieczystości ciekłe, rodzaju oraz ilości dostarczanych nieczystości oraz terenu, z którego zamierzasz je dostarczać.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku decyzji pozytywnej wystawimy dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną i wyślemy go do Ciebie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Po otrzymaniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu danej gminy możesz złożyć wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych MPWiK.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a