Komunikat strony

Dla klienta

Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych Zakładu "Południe" i Zakładu "Dębe"

Jeśli zajmujesz się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i chciałbyś dostarczyć do nas nieczystości ciekłe (ścieki bytowe lub ścieki przemysłowe), powinieneś wystąpić do MPWiK z Wnioskiem o przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych dowożonych do stacji zlewnej lub z Wnioskiem o przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych dowożonych do stacji zlewnej. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Nieczystości ciekłe przyjmowane są w MPWiK przez:

  • Zakład „Południe” - 02-987 Warszawa, ul. Syta 190/192,
  • Zakład „Dębe” - 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20.

Cena za 1 m3 nieczystości ciekłych przyjmowanych w ww. punktach zlewnych wynosi 10,00 PLN netto (10,80 PLN brutto).

 

ETAP 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.

ETAP 2. Sprawdzenie możliwości przyjęcia zadeklarowanej ilości nieczystości ciekłych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku decyzji pozytywnej zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej o możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych a także o konieczności dostarczenia do MPWiK aktualnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.:

  • zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej/wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS;
  • NIP;
  • REGON;
  • decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa zlewni).

ETAP 3. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej a następnie prześlemy do Ciebie pocztą lub przekażemy do Działu Obsługi Klienta w celu jej podpisania (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

ETAP 4. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren Zakładu MPWiK.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a