Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Trwała likwidacja przyłącza

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli chcesz trwale zlikwidować przyłącze wodociągowe złóż wniosek (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli chcesz trwale zlikwidować przyłącze kanalizacyjne złóż wniosek (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanych przez nas wniosków, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych wnioskach.

UWAGA! O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić wnioskodawca, czyli: osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy

ETAP 1. Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Wodociągowej, 00-454 Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, 03-303 Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67,
 • Zakładu Dębe, 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20.
UWAGA!  Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu.

ETAP 2A. Proces trwałej likwidacji przyłącza BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

1. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
 • Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny;
 • Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik;
 • Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego;
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.
UWAGA!  Jeśli stwierdzimy zagubienie lub uszkodzenie wodomierza zostaniesz obciążony jego kosztami zgodnie z obowiązującym Cennikiem ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej
UWAGA!  Nie dotyczy trwałej likwidacji przyłącza przy budowie nowego połączenia do tej samej posesji.

2. Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zajęcia terenu;
 • Trwale korkujemy lub zaślepiamy przyłącze w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Trwale zamurowujemy oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.

ETAP 2B. Proces trwałej likwidacji przyłącza NIE BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

 • Informujemy Cię o konieczności dokonania likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie i na własny koszt;
 • Dokonujesz likwidacji przyłącza.
UWAGA!  Jeśli nie wykonasz likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie zrobimy to za Ciebie i obciążymy kosztami.
 1. Koszty likwidacji przyłącza wodociągowego określane są na podstawie pozycji z Cennika ryczałtowego na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej oraz kosztów rzeczywistych wykonanych czynności, które są uzależnione od wielu czynników min.:
 • głębokości położenia przyłącza;
 • kolizji przyłącza z innym urządzeniem;
 • rodzaju nawierzchni;
 • liczby zamykanych zasuw liniowych lub kanalizacyjnych;
 • czasu zajęcia terenu;
 • miejsca odcięcia przyłącza;
 • ilości zużytych materiałów.
 1. Koszty likwidacji przyłącza kanalizacyjnego określane są na podstawie Cennika ryczałtowego na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej, do których należy doliczyć:
 • koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego;
 • faktury, powiększone o 5,0% narzutu stanowiącego koszt zakupu materiałów;
 • ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z aktualnie obowiązujących stawek i czasu zajęcia terenu.

ETAP 3. Rozwiązanie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, a następnie wystawiamy i przesyłamy Ci fakturę z rozliczeniem końcowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a