Komunikat strony

Dla klienta

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli chcesz trwale zlikwidować przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne powinieneś wystąpić do nas z Wnioskiem o trwałą likwidacje przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

UWAGA! O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona posiadająca stosowne pełnomocnictwo.

 

ETAP 1. Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza.

Wniosek możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.

UWAGA!  Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu.

 

ETAP 2A. Proces trwałej likwidacji przyłącza BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

1. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
 • Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny;
 • Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik;
 • Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego;
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.
UWAGA!  Jeśli stwierdzimy zagubienie lub uszkodzenie wodomierza zostaniesz obciążony jego kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zajęcia terenu;
 • Trwale korkujemy lub zaślepiamy przyłącze w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Trwale zamurowujemy oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.

 

ETAP 2B. Proces trwałej likwidacji przyłącza NIE BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

 • Informujemy Cię o konieczności dokonania likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie i na własny koszt;
 • Dokonujesz likwidacji przyłącza.
UWAGA!  Jeśli nie wykonasz likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie zrobimy to za Ciebie i obciążymy kosztami zgodnie z obowiązującymi cennikami:
1. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej;
2. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej.

Koszty likwidacji przyłącza wykonanego przez nas określane są na podstawie rzeczywistych czynności i uzależnione od wielu czynników min.:
1. głębokości położenia przyłącza;
2. kolizji przyłącza z innym urządzeniem;
3. rodzaju nawierzchni;
4. liczby zamykanych zasuw liniowych lub kanalizacyjnych;
5. czasu zajęcia terenu;
6. miejsca odcięcia przyłącza;
7. ilości zużytych materiałów.

 

ETAP 3. Rozwiązanie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, a następnie wystawiamy i przesyłamy Ci fakturę z rozliczeniem końcowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a