Komunikat strony

Dla klienta

Budowa lub przebudowa przyłączy/urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

WARUNKI TECHNICZNE

1. Zlecenie na opracowanie wstępnej informacji technicznej dokument PDF, 68 KB WZÓR

2. Zlecenie na opracowanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 151 KB WZÓR

3. Zlecenie na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego/zmiany lokalizacji wodomierza głównego/wymiany wodomierza głównego dokument PDF, 90 KB
WZÓR - montaż wodomierza,
WZÓR - zmiana lokalizacji wodomierza,
WZÓR - wymiana wodomierza

4. Zlecenie na zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych dokument PDF, 133 KB WZÓR

5. Zlecenie zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 144 KB WZÓR

6. Uzupełnienie zlecenia dot. opracowania warunków technicznych dokument PDF, 132 KB WZÓR

7. Zlecenie na wydanie warunków technicznych dla odwadnianego wykopu dokument PDF, 143 KB WZÓR

8. Zlecenie wydania warunków technicznych na pobór wody z hydrantu p. poż dokument PDF, 131 KB

9. Upoważnienie dot. występowania i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy dokument PDF, 84 KB WZÓR


UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dokument PDF, 139 KB WZÓR

2. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo pompowni ścieków dokument PDF, 134 KB WZÓR

3. O świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dokument PDF, 115 KB WZÓR

4. Wniosek o wyrażenie zgody na jednoczesność wykonania robót dokument PDF, 38 KB

5. Upoważnienie dot. występowania i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy dokument PDF, 84 KB WZÓR

6. Postępowanie po uzgodnieniu dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 126 KB


NADZÓR NAD BUDOWĄ

1. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie do sieci wodociągowej i przygotowanie umowy o zaopatrzenie w wodę dokument PDF, 129 KB WZÓR

2. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie umowy o odprowadzanie ścieków dokument PDF, 126 KB WZÓR

3. Karta weryfikacji dokumentów - przyłącza dokument PDF, 86 KB WZÓR

4. Pełnomocnictwo dot. umowy o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych dokument PDF, 61 KB WZÓR

5. Pełnomocnictwo dot. umowy o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (dwóch właścicieli) dokument PDF, 63 KB WZÓR

6. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 88 KB WZÓR

7. Karta weryfikacji dokumentów - urządzenia dokument PDF, 74 KB WZÓR

8. Pełnomocnictwo dot. umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 113 KB WZÓR

9. Pełnomocnictwo dot. umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (dwóch właścicieli) dokument PDF, 114 KB WZÓR

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a