Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Budowa lub przebudowa przyłączy/urządzeń

Budowa lub przebudowa przyłączy/urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

WARUNKI TECHNICZNE

Pliki PDF:

 1. Wniosek na opracowanie informacji technicznej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 68 KB
 2. Wniosek na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 151 KB
 3. Wniosek na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego/zmiany lokalizacji wodomierza głównego/wymiany wodomierza głównego, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 90 KB
 4. Wniosek na zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 133 KB
 5. Wniosek zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 144 KB
 6. Wniosek na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 143 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Wniosek interaktywny na opracowanie informacji technicznej dokument WORD, 46 KB
 2. Wniosek interaktywny na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument WORD, 53 KB
 3. Wniosek interaktywny na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego/zmiany lokalizacji wodomierza głównego/wymiany wodomierza głównego dokument WORD, 50 KB
 4. Wniosek interaktywny na zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych dokument WORD, 48 KB
 5. Wniosek interaktywny zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument WORD, 50 KB
 6. Wniosek interaktywny na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu dokument WORD, 49 KB

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Pliki PDF:

 1. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 139 KB
 2. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo pompowni ścieków, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 134 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Wniosek interaktywny o uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dokument WORD, 50 KB
 2. Wniosek interaktywny o uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo pompowni kanalizacyjnej dokument WORD, 49 KB

NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZA

Pliki PDF:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument PDF, 463 KB (Wzór uzupełnionego Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument PDF 226 KB)
 2. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, dokument PDF, 431 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu kontroli i odbioru przyłącza wodociągowego, dokument PDF 289 KB)
 3. Szkic powykonawczy przyłączy wodociągowych, dokument PDF, 207 KB (Wzór uzupełnionego Szkicu powykonawczego przyłącza wodociągowego, dokument PDF 232 KB)
 4. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF, 270 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu kontroli i odbioru przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF 273 KB)
 5. Szkic powykonawczy przyłączy kanalizacyjnych, dokument PDF, 204 KB (Wzór uzupełnionego Szkicu powykonawczego przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF 272 KB)
 6. Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument PDF, 188 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument PDF 145 KB)
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora, dokument PDF, 82 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Zgłoszenie interaktywne zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument WORD, 63 KB
 2. Protokół interaktywny kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, dokument WORD, 52 KB
 3. Szkic interaktywny powykonawczy przyłączy wodociągowych, dokument WORD, 46 KB
 4. Protokół interaktywny kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, dokument WORD, 59 KB 
 5. Szkic interaktywny powykonawczy przyłączy kanalizacyjnych, dokument WORD, 50 KB
 6. Protokół interaktywny odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument WORD, 44 KB 
 7. Pełnomocnictwo interaktywne do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora, dokument WORD, 36 KB

NADZÓR NAD BUDOWĄ URZĄDZEŃ

Plik PDF:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dokument PDF, 168 KB
 2. Karta weryfikacji dokumentów, dokument PDF, 116 KB
 3. Protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, dokument PDF, 124 KB
 4. Protokół odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, dokument PDF, 120 KB
 5. Informacja o możliwości budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument PDF, 169 KB
 6. Wykaz czynności przy realizacji prac, dokument PDF, 133 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Zgłoszenie interaktywne zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dokument WORD, 56 KB 
 2. Karta interaktywna weryfikacji dokumentów, dokument WORD, 40 KB
 3. Protokół interaktywny odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, dokument WORD, 52 KB 
 4. Protokół interaktywny odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, dokument WORD, 48 KB
 5. Informacja interaktywna o możliwości budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument WORD, 53 KB
 6. Interaktywny wykaz czynności przy realizacji prac, dokument WORD, 72 KB
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a