Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Odczyt wodomierza

Odczyty wodomierzy zamontowanych w studniach wodomierzowych dokonywane przez firmę Impel Synergies Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. uprzejmie  informuje, że od dnia 01.06.2022 r. planowe odczyty wodomierzy zamontowanych w studniach wodomierzowych, dokonywane są przez firmę Impel Synergies Sp. z o.o. realizująca powyższe czynności na zlecenie Spółki.

Informujemy, że w związku z powyższym dotychczasowe terminy oraz cykle odczytów nie ulegają zmianie. MPWiK S.A. będzie również w dalszym ciągu powiadamiać Klientów Spółki za pomocą dostępnych kanałów informacyjnych, o planowanych terminach odczytów realizowanych przez firmę Impel. Przypominamy ponadto, że powiadomienia o terminach odczytów wysyłane są pocztą tradycyjna lub elektroniczną z około 3 tygodniowym wyprzedzeniem oraz za pomocą SMS na 3 dni przed planowaną datą odczytu. W celu doprecyzowania godziny odczytu prosimy o kontakt telefoniczny z konsultantem firmy Impel pod nr tel. 510-013-173, w godz. 7:00 - 18:00, na co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem odczytu. W pozostałych kwestiach dotyczących odczytów wodomierzy zamontowanych w piwnicach, odczytywanych przez MPWiK S.A., jak również w przypadku wszelkich wątpliwości w tej sprawie lub w celu potwierdzenia danych osobowych pracowników firmy Impel, którzy proszą o dostęp do wodomierza w Państwa nieruchomości, prosimy
o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 22 445-50-00.

Jednocześnie wyjaśniamy, że odczyty wodomierzy głównych zamontowanych w piwnicach i innych pomieszczeniach wewnątrz budynków, będą w dalszym ciągu realizowane przez pracowników MPWiK S.A. na dotychczasowych zasadach. Informujemy również, że wszyscy pracownicy dokonujący odczytów, w tym również pracownicy firmy Impel, powinni legitymować się imiennym upoważnieniem wydanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Niezależnie od powyższego Spółka zastrzega sobie również prawo do kontroli wodomierzy głównych, niezależnie od miejsca ich montażu, w przypadku reklamacji lub innych potrzeb dot. rozliczeń za świadczone usługi. Przypominamy również, że samodzielne podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku udostępnienia wodomierza do odczytu.

[rozwiń]
Odczyty wodomierzy zamontowanych w piwnicach i innych pomieszczeniach wewnątrz budynków dokonywane przez pracowników MPWiK

Odczyty dokonywane są przez naszych pracowników w dni robocze w godz.:

 • u Klientów indywidualnych:
  10:00 - 18:00 - w okresie od 1 marca do 31 października;
  8:00 - 15:00 - w okresie od 1 listopada do końca lutego;
   
 • u Klientów instytucjonalnych:
  8:00 - 15:00 – przez cały rok.

Aby umówić dokładny termin odczytu wodomierza, należy na kilka dni roboczych przed planowanym odczytem skontaktować się z Wydziałem Odczytów pod numerami telefonu:

 • 22 445 6876
 • 22 445 6877
 • 22 445 6878
[rozwiń]
Samodzielny odczyt wodomierza

Możesz, też samodzielnie odczytać stan wodomierza w terminie 3 dni roboczych od planowanej daty odczytu, a następnie przekazać jego wskazanie do MPWiK:

 • telefonicznie: nr infolinii 22 445 50 00;
 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie;
 • listownie na jeden z adresów MPWIK w m. st. Warszawie S.A.:
  pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail odczyty.wodomierzy@mpwik.com.pl;
 • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dodając zgłoszenie w zakładce Korespondencja;
 • wyślij fax: nr 22 445 5005;
 • wysyłając SMS pod numer 664-077-088 (koszt SMS wg aktualnych stawek operatorów telefonii komórkowej).

PAMIĘTAJ! Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom MPWiK do odczytów planowanych i kontrolnych.

[rozwiń]
Obowiązki Odbiorcy Usług

Pracownicy Spółki, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy karze grzywny do 5000 zł, podlega ten kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a