Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Legalizacja wodomierza

schemat legalizacji wodomierza

Co to jest legalizacja wodomierza?

Na podstawie wskazań wodomierza naliczane są opłaty za zużycie wody i ścieków. Warto mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo. Dlatego co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd, to tzw. legalizacja wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody otrzymuje cechę legalizacyjną.

UWAGA! Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza, ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wówczas należy wymienić lub naprawić urządzenia i ponownie zalegalizować wodomierz.

[rozwiń]
Legalizacja wodomierza, który jest własnością MPWiK

MPWiK wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki.

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością MPWiK. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy MPWiK wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążany jest Klient zgodnie z obowiązującym Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

PAMIĘTAJ! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MPWiK nie ma obowiązku instalowania wyłącznie nowych wodomierzy, czy też urządzeń ze stanem początkowym 0,00 m3.

UWAGA: Informujemy, że ze Spółką w zakresie wymiany wodomierzy w związku z upłynięciem terminu legalizacji współpracuje firma LORAG SYSTEM.

[rozwiń]
Legalizacja wodomierza, który jest własnością Odbiorcy Usług

W celu legalizacji wodomierza należy:

  1. Samodzielnie zdemontować wodomierz i wraz z pismem osobiście dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie.
  2. Przed demontażem wodomierza należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na terenie której znajduje się licznik i ustalić sposób demontażu oraz naliczania opłat za dostawę wody na czas wykonania  legalizacji wodomierza.

Na koszt wykonania legalizacji wodomierza składają się:

  • koszty naprawy wodomierza;
  • koszty regulacji i legalizacji wodomierza;
  • koszty opłaty za czynności Obwodowego Urzędu Miar według cennika Urzędu;

Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem legalizacji wodomierza pokrywa Klient zgodnie z Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

 

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a