Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Brwinów

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: "u.z.z.w.") niniejszym ogłaszamy nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów.

Taryfa ta weszła w życie z dniem 26 maja 2021 r., na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji w sprawie taryfy w terminie 45 dni od doręczenia mu wniosku o zatwierdzenie taryfy, taryfa wchodzi w życie w terminie 120 dni od momentu doręczenia organowi jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.

MPWiK złożył kompletny wniosek o zatwierdzenie taryfy dnia 25 stycznia 2021 r. Termin 45 dni na wydanie decyzji, o którym mowa w art. 24c ust. 1,2 i 3 u.z.z.w. upłynął więc z dniem 11 marca 2021 r. Organ regulacyjny nie wydał decyzji w tym terminie. Wobec powyższego, zgodnie z art. 24f ust. 2 u.z.z.w., taryfa weszła w życie po upływie 120 dni od doręczenia jej projektu organowi wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.

Łączna cena za wodę i ścieki na terenie Gminy Brwinów wynosi 9,37 zł brutto, w tym:

  • Cena za 1 m3 wody wynosi 3,75 brutto
  • Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,62 zł brutto

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązują od dnia 26 maja 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 -gospodarstwa domowe PKD  cena wody (zł/m3) 3,47 3,75
Grupa 2 - pozostali odbiorcy 36.00.Z cena wody (zł/m3) 3,47 3,75

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 26 maja 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 - gospodarstwa domowe PKD cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,20 5,62
Grupa 2 - pozostali odbiorcy 37.00.Z cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,20 5,62

Ceny łącznie określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują od 26 maja 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 - gospodarstwa domowe PKD 36.00.Z
37.00.Z
łączna cena wody i usługi odprowadzenia ścieków(zł/m3) 8,67 9,37
Grupa 2 - pozostali odbiorcy 8,67 9,37

 

Zapraszamy do kontaktu:

  • Dział Obsługi Klienta, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  • dok@mpwik.com.pl;
  • telefon: 22 445 50 00;
  • faks: 22 445 50 05;
  • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK).

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a