Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Brwinów od dnia 30 listopada 2022 r. na okres 3 lat

Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Brwinów

informujemy, że zgodnie z decyzją WA.RZT.70.3.2021/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów na okres 3 lat.

Taryfa ta wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Rodzaje i wielkość cen (w zł/m3) oraz stawek opłat abonamentowych (w zł) za dostarczanie wody w okresie od 30 listopada 2023 roku do 29 listopada 2024 roku:

Taryfowa grupa odbiorców usług Symbol grupy Opis grupy taryfowej Cykl rozliczeniowy Wielkość cen netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Wielkość cen brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Wielkość stawek opłat netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 GWP3_W Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa 3 miesiące 3,61 3,90 17,09 18,46
Grupa 2 PWE3_W Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura 3 miesiące 3,63 3,92 13,87 14,98
Grupa 3 PWE3_W Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa 3 miesiące 3,63 3,92 17,09 18,46
Grupa 4 PWE1_WS Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura 1 miesiąc 3,63 3,92 10,82 11,69
Grupa 5 PWE3_WS Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura 3 miesiące 3,63 3,92 10,82 11,69
Grupa 6 PWP3_WS Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa 3 miesiące 3,63 3,92 12,43 13,42

Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Rodzaje i wielkość cen (w zł/m3) oraz stawek opłat abonamentowych (w zł) za odprowadzanie ścieków w okresie od 30 listopada 2023 roku do 29 listopada 2024 roku:

Taryfowa grupa odbiorców Symbol grupy Opis grupy taryfowej Cykl rozliczeniowy Wielkość cen netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Wielkość cen brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Wielkość stawek opłat netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 PNP3_S Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa 3 miesiące 5,63 6,08 9,32 10,07
Grupa 2 PWE1_WS Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - e-Faktura 1 miesiąc 5,63 6,08 3,05 3,29
Grupa 3 PWE3_WS Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczni w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - e-Faktura 3 miesiące 5,63 6,08 3,05 3,29
Grupa 4 PWP3_WS Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - faktura papierowa 3 miesiące 5,63 6,08 4,66 5,03

Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Pełna treść decyzji WA.RZT.70.3.2021/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PDF, 8.89 MB, Dokument nie spełnia zasad dostępności, został utworzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a