Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje niemal 4,5 tys. km sieci wodociągowej, którą dostarcza średnio 340 tys. m3 spełniającej normy, wysokiej jakości wody i ponad 4,4 tys. km sieci kanalizacyjnej, którą każdego dnia odprowadzanych jest średnio prawie 530 tys. m3 ścieków. Aby zapewnić świadczenie usług w sposób niezakłócony i bezpieczny, spółka systematycznie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę.

Priorytetem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., która realizuje zadania Właściciela – m.st. Warszawy, jest  zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańców stołecznej aglomeracji oraz ochrona środowiska.
To zadanie realizujemy inwestując w nowoczesne rozwiązania, m.in. technologie bezwykopowe.

Do największych inwestycji w zakresie urządzeń sieci wodociągowej zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2030 współfinansowanych ze środków unijnych należy zaliczyć:

 • budowę sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego,
 • budowę filtrów pospiesznych węglowych i stacji ozonowania pośredniego na terenie Zakładu Północnego.

Z kolei najważniejszymi inwestycjami w zakresie urządzeń sieci wodociągowej finansowanymi ze środków własnych spółki są:

 • renowacje magistrali metodą rękawa,
 • zakup pływających spulchniaczy hydraulicznych,
 • wymiana przewodów metodą krakingu,
 • budowa Ujęcia Infiltracyjnego,
 • modernizacja ujęć infiltracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • sukcesywna wymiana drenów na terenie Stacji Pomp Rzecznych, modernizacja drenów na terenie SUW „Praga” oraz modernizacja drenów Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka”,
 • przebudowa magistral w ul. Kasprzaka, Wolskiej, Al. Prymasa Tysiąclecia i Waszyngtona, w ul. Karczunkowskiej, Grochowskiej, Annopol, Olesin w celu poprawy stanu technicznego oraz utrzymania prawidłowej dostawy wody,
 • budowa magistrali wodociągowej w ul. Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha, Trakt Brzeski i Fabrycznej – zapewnienie dostaw wody dla Dzielnicy Wesoła z Zakładu Centralnego,
 • budowa magistrali wodociągowej w ul. Nowo-Zabranieckiej, Strażackiej, Zesłańców Polskich, Cyrulików – zapewnienie dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu dla osiedla Stary Rembertów,
 • budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński, Kosmatki, Skalnicowej, Panny Wodnej – zapewnienie dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu dla południowej części Wawra,
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie osiedli Choszczówka, Dąbrówka Grzybowska (Białołęka),
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie osiedli Zbójna Góra, Radość, Falenica, Nadwiśle (Wawer).

Do największych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie urządzeń sieci kanalizacyjnej, zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2030 należy zaliczyć:

 • renowację Kolektora Nadbrzeżnego,
 • modernizację oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej,
 • budowę kolektorów retencyjnych: Wiślanego, Lindego BIS, Mokotowskiego BIS.

Z kolei najważniejszymi inwestycjami w zakresie urządzeń sieci kanalizacyjnej finansowanymi ze środków własnych spółki są:

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Białołęka Dworska, Buków, Choszczówka, Dąbrówka Grzybowska (Białołęka),
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Grabów, Jeziorki Północne i Południowe (Ursynów),
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Powsina (Wilanów),
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Falenica, Nadwiśle, Radość, Zerzeń, Międzylesie (Wawer),
 • budowa alternatywnego układu przesyłowego pod Wisłą do oczyszczalni ścieków Czajka,
 • renowacja kolektorów: Zachodniego, Chrościckiego, Z2 w ul. Kondratowicza, Rembielińskiej i Trasie Toruńskiej, Głównego Burzowca Mokotowskiego na odcinku od ul. Puławskiej do wylotu burzowego w rejonie Płyty Desantu,
 • przebudowa kolektora Wschodniego Pasa Uzbrojenia odc. Ciszewskiego – Bacha.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w latach 2022-2030 zrealizuje łącznie ponad 2 tysiące zadań inwestycyjnych wartych 4,3 mld zł.

Technologie bezwykopowe

Działania w zakresie wykorzystania technologii bezwykopowych obejmują dwa obszary: po pierwsze - jest to rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a tym samym umożliwienie kolejnym mieszkańcom korzystanie z usług MPWiK, po drugie – systematyczna modernizacja i przebudowa istniejącej infrastruktury.

Spółka w ostatnich latach zakupiła ze środków własnych maszyny do krakingu statycznego, które są wykorzystywane do wymiany sieci wodociągowej, oraz zestawy do napraw liniowych metodą długiego rękawa utwardzanego na miejscu. Także zlecając prace zewnętrznym podmiotom MPWiK korzysta:

 • w przypadku kanalizacji: metoda długiego rękawa – CIPP oraz relining panelami GRP;
 • w przypadku sieci wodociągowe: metoda długiego rękawa – CIPP, cementyzacja, kraking statyczny.

Zastosowanie technologii bezwykopowych umożliwia rozbudowę oraz modernizację kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gęsto zabudowanej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym braku lub ograniczeniu do minimum uciążliwości dla mieszkańców. Układając bezwykopowo nowe przewody, wykopy wykonuje się tylko w miejscu komór technologicznych i studni rewizyjnych, zlokalizowanych na trasie nowej rury. Z kolei bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej odbywa się bez jakiejkolwiek ingerencji w teren – „rękaw” jest wprowadzany przez jedną z istniejących studzienek. Ponadto są to rozwiązania ekologiczne, w trakcie prac chronione są wody gruntowe oraz miejska zieleń, w szczególności korzenie drzew i krzewów.

W codziennej działalności, ważne jest dla nas – jako spółki komunalnej, aby dzięki realizowanym przez nas inwestycjom stale podnosić komfort życia mieszkańcow oraz troszczyś się o środowisko. Dlatego dbamy zarówno o jakość naszych usług, jak również o to, jak są realizowane. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań, Warszawa należy do grona tych miast europejskich, w których rozwój postępuje wraz z stałym podnoszeniem komfortu życia oraz w zgodzie ze środowiskiem.

Renowacja sieci kanalizacyjnej

Przeprowadzając renowację kanałów, oprócz przywrócenia im parametrów wytrzymałościowych i poprawy warunków hydraulicznych, chronimy środowisko gruntowe, przeciwdziałając zjawisku eksfiltracji, polegającemu na przenikaniu ścieków do gruntu oraz zjawisku infiltracji polegającym na przenikaniu wód gruntowych do wnętrza kanałów.

Na czym polega metoda uszczelniania kanału tzw. rękawem?

Kierując się troską o mieszkańców oraz środowisko, od kilku lat na terenie Warszawy prowadzony jest  projekt bezwykopowej modernizacji kanałów pozostających w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa. Prace renowacyjne polegają na wprowadzeniu do wnętrza kanału specjalnego przewodu rurowego, tzw. długiego rękawa, wykonanego z filcu poliestrowego nasączonego termoutwardzalnymi żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi. Materiał ten jest bezpieczny dla środowiska i mieszkańców, a jego montaż nie wymaga prowadzenia robót w wykopie otwartym, dzięki czemu ograniczane są do minimum utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym.

Jak wygląda montaż rękawa?

Zaimpregnowany rękaw wprowadza się do wyłączonego z pracy odcinka kanału przez istniejącą studnię rewizyjną na zasadzie inwersji - zjawisko wywijania - wypełniając go wodą lub sprężonym powietrzem. Gdy rękaw zostanie całkowicie rozwinięty, można przystąpić do jego  utwardzania. W tym celu uruchamiana jest kotłownia, która w obiegu zamkniętym ogrzewa wodę lub sprężone powietrze wraz z parą wodną znajdującą się wewnątrz rękawa do temperatury utwardzania (60-120oC). Proces ten odbywa się w trybie ciągłym, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych materiału.

Jakie są zalety zastosowanego rozwiązania?

Należy w tym miejscu podkreślić, że opisywane rozwiązanie, z uwagi na swoją skuteczność oraz nieinwazyjny sposób montażu rękawa, jest powszechnie stosowane na świecie. Do jego głównych zalet należą także:

 • możliwość dokładnego dopasowanie do kształtu odnawianego kanału,
 • krótki czas potrzebny na wykonanie renowacji,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum wielkości placu, gdzie prowadzone są roboty ziemne,
 • ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.

Jakie są korzyści dla Mieszkańców z uszczelnienia kanalizacji?

Celem bezwykopowej renowacji kanałów jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy całego układu poprzez uszczelnienie i poprawę niezawodności pracy sieci, jak również zapobieganie przenikaniu ścieków do wód gruntowych lub wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu ograniczamy możliwość wystąpienia awarii, które mogą skutkować między innymi podmyciem jezdni oraz powstaniem zapadliska.

O terminach i lokalizacjach prowadzonych prac na bieżąco informujemy w Aktualnościach na stronie spółki www.mpwik.com.pl oraz na kanale społecznościowym (Facebook.com/MPWiKWarszawa).

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a