Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Program stypendialny

Już od 9 lat wspieramy zdolnych studentów i doktorantów w podejmowaniu innowacyjnych projektów naukowych, związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. O stypendia naukowe finansowane przez naszą Spółkę mogą ubiegać się studenci pięciu warszawskich uczelni.

O Programie

Program stypendialny to autorski projekt realizowany od 2014 roku przez MPWiK Warszawa, adresowany do osób, które podejmą się napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej dotyczącej działalności naszego przedsiębiorstwa. Można zgłosić własny, innowacyjny pomysł lub wybrać temat z listy zaproponowanej przez Spółkę.

O stypendium ubiegać się mogą studenci:

  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Politechniki Warszawskiej
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Stypendia są przeznaczone dla studentów studiów pierwszego stopnia (będących na co najmniej trzecim roku studiów), drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej czwartym roku studiów) oraz osób realizujących doktoraty.

Dlaczego warto się zgłosić?

Dzięki naszemu programowi studenci mają zagwarantowane miesięczne stypendium. Środki finansowe umożliwiają m.in. pozyskanie środków na realizację badań do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Stypendyści dostają również możliwość odbycia stażu pod opieką profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i jednym z największych w Europie. To również niepowtarzalna okazja, aby stać się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy. Oferujemy także możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych oraz wsparcie merytoryczne. Projekt stypendialny realizowany przez MPWiK z każdym rokiem cieszy coraz większym zainteresowaniem, w ostatniej edycji wyłoniono 9 stypendystów.

Jak zostać naszym stypendystą?

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w naszej siedzibie z dopiskiem na kopercie "Program stypendialny". Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium zawiera Regulamin.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a