Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Polityka ZSZ

Załącznik do uchwały Zarządu nr 224/2021

z dnia 10.06.2021 r.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

wydanie 03

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wynika z misji Spółki zakładającej przyczynianie się do rozwoju Warszawy oraz gmin ościennych, nieustannie zapewniając usługi zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w trosce o najwyższy komfort życia, a także środowisko naturalne.

Realizując założenia strategii Spółki stale doskonalimy się, aby spełniać wysokie wymagania klientów poprzez rzetelne i efektywne wypełnianie swoich obowiązków, zapewniając mieszkańcom usługi najwyższej jakości, jednocześnie dbając o ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo oraz warunki pracy.

Cele te realizowane są poprzez następujące działania:

 1. ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem informacji;
 2. spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz innych wymagań, do przestrzegania których Spółka jest zobowiązana;
 3. realizację inwestycji oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających zapewnić świadczenie najwyższej jakości usług w sposób ciągły;
 4. ciągłe podnoszenie umiejętności, kwalifikacji i świadomości pracowników, dbałość o przestrzeganie przez nich wartości, którymi kieruje się Spółka;
 5. planowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz doskonalenie efektów środowiskowych uzyskiwanych w wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności;
 6. racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz podejmowanie działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej;
 7. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprzez eliminację zagrożeń i ograniczanie ryzyk na stanowisku pracy;
 8. angażowanie pracowników lub ich przedstawicieli do działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości i dostępności świadczonych usług oraz ochrony środowiska naturalnego;
 9. wykonywanie badań laboratoryjnych sprawdzonymi metodami, w sposób profesjonalny i rzetelny, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług;
 10. prowadzenie analizy ryzyka w odniesieniu do zidentyfikowanych procesów i zasobów, monitorowanie funkcjonowania i skuteczności procesów w szczególności w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągłości działania oraz bezpieczeństwa informacji;
 11. planowanie i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych w Spółce informacji oraz zapewnienie ciągłości świadczonych przez Spółkę usług;
 12. zapewnianie niezbędnych zasobów i środków na realizację przyjętych celów.
Niniejsza Polityka jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz osoby wykonujące prace na jego rzecz.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a