Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Kodeks etyki MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Kodeks Etyki MPWiK w m.st. Warszawie S.A. został opracowany w oparciu o zbiór wartości i zasad, które są przyjęte w społeczeństwie i pozytywnie oddziałują, zarówno na człowieka, jak i Spółkę, a zatem i na całe otoczenie, w którym Spółka funkcjonuje. Z tego powodu nie wymienia się wszystkich wartości, bowiem jest to katalog otwarty. Szanując różnorodność przestrzeganych przez Nas wartości w Kodeksie Etyki wskazuje się w szczególności te, którymi powinna kierować się Spółka, mająca na celu dobro publiczne, standardy korporacyjne oraz dobro każdego człowieka.

Przedstawione w Kodeksie zasady postępowania, wynikające z deklarowanych przez Nas wartości są zgodne z dobrymi praktykami, które odwołują się do ogólnie przyjętych zasad etycznych i norm moralnych.

Z obszernego zbioru wartości w Kodeksie wskazujemy niektóre z nich jako symbole towarzyszące Nam na każdym kroku. Mają one przyświecać każdemu z Nas podczas wykonywania codziennych zadań i są rodzajem drogowskazów, którymi każdy z Nas powinien się kierować, by nasze życie zawodowe i pozazawodowe było wartościowe i pełne satysfakcji z codziennie podejmowanych wysiłków i zaangażowania.

Naszym zobowiązaniem jest postępować w sposób etyczny i zapewniający przejrzystość w każdej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć.

Wierzymy, że nasze wartości i zasady postępowania są ważne w budowaniu długotrwałych, silnych relacji z każdym z osobna oraz ze wszystkimi grupami naszych interesariuszy.

Kodeks Etyki TUTAJ

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a