Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie

(ang. „ReNutriWater – Closing local water circuits by recirculation of nutrients and water and using them in nature”)

Tytuł projektu: ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie

Okres realizacji: styczeń 2023 – grudzień 2025
Źródła finansowania: Interreg Baltic Sea Region 2021-2027, Water-smart societies, 2.1 Sustainable waters
Całkowity budżet: 3 847 233,61 €
Budżet MPWiK: 399 322,30 €

Jednostka realizująca: Biuro Badań i Nowych Technologii
Lider projektu: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Konsorcjanci: Centrum Balticum Foundation (Finlandia), University of Latvia (Łotwa), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Savonia University of Applied Sciences Ltd. (Finlandia), Politechnika Warszawska, Municipality of Samsø (Dania), Schwander Polska Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Samsø Wastewater Utility (Dania), Jurmala Water Utility (Łotwa), Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Litwa), VNK serviss, Ltd. (Łotwa), National Regions Development Agency (Litwa)

Opis projektu: Projekt „ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie” (ang. „ReNutriWater – Closing local water circuits by recirculation of nutrients and water and using them in nature”) jest międzynarodową inicjatywą, której dofinansowanie odbywa się w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Wśród partnerów Projektu możemy wyróżnić 15 instytucji z 5 krajów nadbałtyckich (Polski, Finlandii, Łotwy, Litwy i Danii).

Projekt ReNutriWater ma na celu opracowanie metod umożliwiających efektywne oczyszczanie ścieku, a następnie wykorzystanie go w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo inicjatywa ta odpowiada na przewidywane zmiany w dyrektywie ściekowej UE, które zobowiązują do wprowadzenia technologii redukujących poziomy azotu i fosforu w ściekach.

Wodociągi Warszawskie realizują jeden z trzech pilotów (Pilot 1). Zakres prac badawczych wykonywanych w ramach tego pilota koncentruje się na analizie i zastosowaniu metod AOPs (zaawansowanego procesu utleniania) do dezynfekcji ścieków. Wśród tych technologii znajduje się ozonowanie oraz stosowanie lamp UV. Planowana do budowy stacja pilotażowa charakteryzuje się modułową konstrukcją i wydajnością 5- 10 m³/h. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie testowanie różnych technologii i ich adaptacja do dynamicznie zmieniających się wymogów środowiskowych.

Projekt ReNutriWater stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów wodnych w Warszawie. Woda odzyskana ze ścieków będzie mogła znaleźć zastosowanie w wielu sektorach, od rolnictwa po przemysł i usługi komunalne, co przyczyni się do pełniejszego zamknięcia obiegu wody w mieście.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a