Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

Projekt oczyszczalni ścieków „Czajka” powstał na początku lat 70. XX wieku, a zakład uruchomiliśmy w 1991 r.  „Czajka” znajduje się w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Do oczyszczalni dopływają obecnie ścieki komunalne zarówno z prawobrzeżnej, jaki i z lewobrzeżnej części stolicy oraz z gmin ościennych tj. Legionowa, Zielonki i Marek, a także osady powstałe w procesie uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie.

Ścieki oczyszczamy mechanicznie i biologicznie. Powstałe podczas oczyszczania osady ściekowe, w kontrolowanych warunkach, ulegają fermentacji. Wytworzony w ten sposób biogaz wykorzystujemy do celów grzewczych i produkcji prądu elektrycznego na własne potrzeby. Zaraz po uruchomieniu „Czajki” ścieki oczyszczano jedynie poprzez redukcję związków węgla organicznego. Z czasem dodano rozwiązania umożliwiające usuwanie ze ścieków także związków biogennych. Jednak ograniczenia wynikające z konstrukcji istniejących obiektów technologicznych nie pozwalały osiągnąć norm dla ścieków oczyszczonych, obowiązujących obecnie w Polsce i innych krajach unijnych. Dlatego niezbędna była modernizacja i rozbudowa „Czajki”, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku.

 

Cele modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka":

  • dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków,
  • zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d,
  • przyjęcie ścieków także z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy
  • przyjęcie całości maksymalnego przepływu, wraz z wodami deszczowymi.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka powstała w ramach kontraktu:

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji).

Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro).

W ramach inwestycji istniejące urządzenia i procesy technologiczne zastąpiliśmy nowymi - bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” - część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl).

Pierwszy etap oczyszczania ścieków to tzw. oczyszczanie mechaniczne – ścieki podawane są na kraty, dalej do piaskowników, skąd trafiają do osadników wstępnych.

W drugim etapie, ścieki są kierowane do basenów osadu czynnego. Tam podczas procesu biologicznego oczyszczania zostaje usunięty z nich azot i fosfor. Z basenów ścieki podawane są do osadników wtórnych, w których osad czynny oddzielany jest od ścieków, te następnie odprowadzane są do Wisły.

Osady ściekowe, powstałe w procesie oczyszczania, poddajemy stabilizacji i odwodnieniu. Powstający podczas stabilizacji osadów biogaz wykorzystujemy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Wszystkie obiekty oczyszczania wstępnego oraz gospodarki osadowej, są całkowicie zhermetyzowane, zaś powietrze odciągane z obiektów technologicznych jest neutralizowane w systemie chemicznego oczyszczania powietrza. Oznacza to, że nieprzyjemne zapachy nie wydostają się na zewnątrz.

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, są unieszkodliwiane w STUOŚ, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Najnowocześniejsze technologie termicznego przekształcania odpadów i oczyszczania spalin sprawiają, że instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Schemat rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”,

szkic czajka

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a