Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

W dniu 7 marca została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 681 351 413,76 zł została podpisana w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Największy projekt w tej części Europy

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy, którego łączna kwota przekroczyła już 6,7 mld złotych netto. Realizacja Fazy VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zakres rzeczowy Projektu

Projekt obejmuje realizację inwestycji w podziale na następujące działania tematyczne:

 • Działanie I - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz Pruszkowa.
 • Działanie II - Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie III - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie IV - System zarządzania siecią ogólnospławną - budowa centralnego sterowania wraz z budową kolektorów.
 • Działanie V - Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
 • Działanie VI - Usługi.

Ponadto budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych, tj.: Wiślanego, Mokotowskiego - Bis oraz Lindego-Bis, pozwoli na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej.

W ramach Fazy VI realizowane są następujące projekty:

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis

Realizacja zadania pozwoli na odciążenie istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz zapewnienie bezpiecznego transportu ścieków oraz wód opadowych w czasie intensywnych deszczy. Kolektor Mokotowski Bis o pojemności retencyjnej ok. 6800m3, powstanie wzdłuż ulicy Gagarina. W ramach kontraktu do połowy 2023 r. powinny zostać wykonane: odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m o długości ok. 1,2 km od komory w rejonie ulicy Sułkowickiej do połączenia z Kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Umowa na budowę kolektora Mokotowskiego Bis podpisana.

Budowa kolektora tranzytowo- retencyjnego Lindego Bis, który stanowi element Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej 

W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany około 4-kilometrowy kanał grawitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Rusza budowa kolektora Lindego Bis.

Budowa drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany i wybudowany ponad 7-kilometrowy odcinek nowej magistrali wodociągowej. Ponadto planowane jest wybudowanie ok. 300- metrowego połączenia istniejącej magistrali w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. 

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Nowa magistrala dla Pasma Pruszkowskiego.

Budowa magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody z tej części aglomeracji. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana ponad 11-kilometrowa magistrala wodociągowa na terenie miast Piastów i Pruszków. 

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Nowa magistrala dla Pruszkowa.

Modernizacja kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa

W ramach inwestycji została wykonana bezwykopowa modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa (od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”). Kanał stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, a jego modernizacja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Podpisanie umowy na modernizację kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa.

Budowa kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa: wartość modernizacji 47,3 mln zł netto, średnica kolektora 1,2 m -2,0 m długość kolektora ok. 4100 m. Na mapie przedstawiono położenie kolektora wzdłuż ulicy Bacha, Sikorskiego, Witosa.

Przebudowa przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizacja zadania, którego wartość przekroczyła 36,5 milionów złotych,  miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jest to jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Śródmieścia. Ponadto pozwala graniczyć uciążliwości zapachowe związanych z jego eksploatacją. Zakres prac obejmował również wymianę części elementów obiektu, tj. zespołów pompowych, instalacji i  armatury. Przebudowa przepompowni ścieków umożliwiła także dostosowanie urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej o inwestycji w komunikacie Podpisanie umowy na przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa kolektora Zachodniego

Realizacja zadania stanowiła element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, została skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafia do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Więcej o inwestycji w Informacji Prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podpisania umowy na budowę kolektora Zachodniego (PDF, 524 KB)

II etap modernizacji Zakładu Północnego

W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 103,8 mln zł netto.

Więcej o inwestycji w Informacji prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podpisania umowy na II etap modernizacji Zakładu Północnego (PDF, 531 KB)

Budowa kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany zostanie ulokowany wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, na głębokości od 6 do 15 m. Pomieści 50 tys. m3 zanieczyszczeń przekierowanych do oczyszczalni Czajka, m.in. ze Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Bielan. Jego długość wyniesie 9,5 km, a średnica – od 0,8 m do 3,2 m. Otrzymana w ten sposób przestrzeń to objętość równa 13 basenom olimpijskim. Kolektor Wiślany jest największy i najdłuższy w Polsce. Będzie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli drążony pod ziemią, specjalną tarczą, bez konieczności rozkopywania ulic, chodników, wycinania drzew itp. Kolektor Wiślany ma być ukończony w 2023 roku, a koszt jego wykonania wynosi ponad 400 mln zł.

Budowa kolektora Wiślanego w liczbach: koszt inwestycji 400 mln zł, termin realizacji 2023, długość kolektora 9,5 km, średnica kolektora DN 800-3200 mm. Na mapie przedstawiono plan budowy kolektora w trzech etapach

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2022 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”.

Więcej o inwestycji w Informacji Prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania umowy na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Spółki (PDF, 436 KB).

Budowa instalacji fotowoltaicznych: koszt inwestycji 37,7 mln, łączna powierzchnia 10 ha, łączna moc modułów 6,7 MW, lokalizacja 6 zakładów MPWiK.

Modernizacja Zakładu „Południe”

Modernizacja Zakładu „Południe” obejmuje zarówno prace remontowe (wymiana krat, remont piaskowników), jak i budowę nowych obiektów: budynku usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających w części osadowej oraz punktu przyjęcia odpadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków wraz z instalacją dezodoryzacji. Rozbudowane zostaną: system fermentacji osadów ściekowych oraz instalacja biogazu, a także wprowadzony zostanie nadrzędny system sterowania i optymalizacji procesów technologicznych oczyszczalni.

Koszt inwestycji 

Koszt inwestycji wynosi 97 milionów zł netto, zakończenie prac w 2024 roku, a jego realizacja umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 117 000 000,00 zł
 • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 681 351 413,76 zł.

Termin realizacji Projektu: 2015-2024

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a