Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”

logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt był kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej Warszawy. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy IV miały charakter komplementarny do zakresu rzeczowego zrealizowanego w ramach poprzednich Faz (I-III) Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

Wniosek o dofinansowanie

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Spółka złożyła Wniosek o dofinansowanie dla Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” uwzględniający nowy zakres rzeczowy Projektu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie formalnej i merytorycznej I i II prowadzonej przez instytucje zaangażowane w realizacje projektów Funduszu Spójności.

W dniu 09 września 2013 r. ponownie przekazano Wniosek, który został poprawiony i uzupełniony zgodnie z zaleceniami i uwagami otrzymanymi od NFOŚIGW w ramach oceny merytorycznej II stopnia (pismo NF/DPW/JS/13385/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.) oraz ekspertów Inicjatywy Jaspers (Guidance note z 09 lipca 2013 r.) W ramach przeprowadzonej oceny Wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz spełnił kryteria formalne i merytoryczne, a następnie w dniu 7 lutego 2014 r. został przekazany do KE.

W dniu 11 marca 2014 r. Komisja Europejska wydała Decyzję C(2014) 1659 final dotycząca dużego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, objętego celem Konwergencji w Polsce. Koszt całkowity Projektu został określony na poziomie 329 747 196 euro (1 483 895 378,46 zł). Wysokość wkładu finansowego z Funduszu Spójności wynosi 196 507 667 euro (884 304 160,99 zł).

Inwestycje wchodzące w zakres rzeczowy Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” realizowane były na obszarze:

 1. aglomeracji Warszawa – miasto stołeczne Warszawa,
 2. aglomeracji Pruszków – miasto Pruszków, miasto Piastów.

Zakres rzeczowy Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” obejmował łącznie 72 zadania, w tym:

 • 40 zadań na roboty budowlano-montażowe,
 • 31 zadań na usługi inżyniera kontraktu, promocji i pomocy technicznej,
 • 1 zadanie związane z zakupem pojazdów specjalistycznych.

Założone efekty realizacji Projektu:

 • budowa ok. 62 km sieci kanalizacji m.in. na terenie stołecznych dzielnic: Wawer, Bielany, Rembertów, Bemowo,
 • modernizacja ok. 25 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowa ponad 4 km sieci wodociągowej,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruszkowie i oczyszczalni ścieków „Południe”,
 • II etap modernizacji technologii uzdatniania wody w Zakładzie Centralnym,
 • rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego,
 • zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i naprawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 34 szt.

Termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2015 r.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres rzeczowy Projektu do sieci wodociągowej podłączono 2 856 mieszkańców, a do sieci kanalizacyjnej 10 396.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a