Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza II”

logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Celem Fazy II była poprawa systemu zaopatrzenia w wodę m. st. Warszawy przez dostarczanie mieszkańcom wody spełniającej normy polskie i obowiązujące w UE dla wody przeznaczonej do picia oraz poprawa niezawodności systemu jej rozprowadzania. Zostało to osiągnięte przez realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych oraz przebudową, wymianą i renowacją istniejącej sieci magistral wodociągowych i przewodów rozdzielczych.

Ponadto zmodernizowano procesy uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego, gdzie wybudowano urządzenia i instalację flotacji ciśnieniowej, oraz Zakładzie Wodociągu Centralnego, gdzie zbudowano urządzenia ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym.

Efekty inwestycji

Dzięki modernizacji w Stacji Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągu Centralnego zmniejszono dawkę dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody oraz ograniczono ilości tzw. ubocznych produktów dezynfekcji, których obecność w wodzie może oddziaływać szkodliwie na zdrowie. Uzyskana w procesach ozonowania i sorpcji na granulowanym węglu aktywnym chemiczna i biologiczna stabilizacja wody poprawiła warunki pracy sieci wodociągowej i ograniczyła zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody.

W Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego zoptymalizowano procesu koagulacji, poprzez wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody, zapewniło skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie zawartości związków organicznych w granicach 40-75%. Bezpośrednim efektem jest również trzykrotny spadek powstawania osadu pokoagulacyjnego.

Rozbudowa sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie dostatecznej przepustowości w systemie przesyłania wody do odbiorców. Ponadto przebudowa, renowacja i wymiana sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie odpowiedniej jakości systemu transportu wody, tak aby jakość wody nie ulegała pogorszeniu. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do zminimalizowania start wody i zmniejszenia awaryjność sieci wodociągowej, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwość płukania sieci.

Kontrakty zrealizowane w ramach Fazy II:

  • 05 - Flotacja ciśnieniowa w Zakładzie Wodociągu Północnego – Budowa urządzeń procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody i włączenie do układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego. Modernizacja zapewniła skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie ilości związków organicznych zawartych w uzdatnionej wodzie.
  • 06 - Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego. Modernizacja procesu uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego poprzez wprowadzenie ozonowania oraz filtracji na węglu aktywnym, przyczyniła się do znacznej poprawy jakości wody uzdatnionej oraz zmniejszenia dawki chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody.
  • 07 - Nowe magistrale i sieć rozdzielcza oraz magistrala w ul. Modlińskiej – rozbudowa sieci magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych o łącznej długości ok. 16 km.
  • 08 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,
  • 09 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,
  • 10 - wykonanie skalibrowanego modelu matematyczno-hydraulicznego systemu dystrybucji wody w Warszawie i opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zbiorników magazynowych wody uzdatnionej wraz z układem pompowni sieciowych oraz przewodów doprowadzających i rozprowadzających dla systemu dystrybucji.
  • 11 - Inżynier Kontraktu: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
  • 12 - Inżynier Kontraktu: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej,
  • 13 - Przygotowanie materiałów przetargowych: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
  • 14 - Przygotowanie materiałów przetargowych: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej (usługi i roboty).
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a