Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza I”

logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Celem Fazy I było stworzenie skutecznego systemu odbioru i oczyszczania ścieków z południowej części Warszawy. Faza I obejmowała cztery kontrakty:

  • 01 - Układ przesyłowy ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Południe. W ramach kontraktu 01 zostały wykonane przewody przesyłowe ścieków do Oczyszczalni Południe, przepompownia ścieków oczyszczonych na terenie Oczyszczalni Południe i ciśnieniowe przewody przesyłowe ścieków z pompowni do punktu wprowadzenia do Wisły poniżej Grubej Kaśki.
  • 02 - Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt. Wybrana w przetargu firma consultingowa KAMPSAX pomagała JRP w realizacji projektu w aspekcie organizacyjnym, technicznym, finansowym i wymaganej sprawozdawczości.
  • 03 - Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia „Budowa układu przesyłowego ścieków dla OS Południe” - sprawujący nadzór nad inwestycją jako przedstawiciel Zamawiającego na placu budowy.
  • 04A - Przygotowanie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Czajka wraz z kolektorami - kontrakt usługowy na pomoc techniczną dla przygotowania Fazy III - wykonanie koncepcji przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej.
  • 04B - Usługi konsultingowe w zakresie modernizacji sieci ogólnospławnej kanalizacji warszawskiej.

Kontrakty Fazy I są najbardziej zaawansowanymi inwestycjami w Projekcie. Kontrakty 01 - 03 zostały zrealizowane w całości, natomiast kontrakty 04A i 04B są w trakcie realizacji.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a