Komunikat strony

Oferty pracy


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków –Zakład Sieci Kanalizacyjnej- Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 210/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C, E
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Strategii i Modelowania

(Pion Rozwoju / Wydział Strategii i Modelowania)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 203/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • praca związana z pozyskaniem, analizą i przygotowaniem danych na potrzeby matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
 • budowa, aktualizacja i kalibracja matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
 • przeprowadzanie analiz i symulacji na matematycznym modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej oraz przygotowanie raportów wynikowych
 • udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej obszaru funkcjonowania wydziału, opiniowanie dokumentacji
 • nadzorowanie i rozliczanie wykonywania usług i inwestycji przez firmy zewnętrzne

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, w zakresie inżynierii środowiska bądź kierunku pokrewnym
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie powyżej 3 lat
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętność czytania map geodezyjnych i pracy z dokumentacją sieciową
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office(Excel, Word, PowerPoint)
 • mile widziana znajomość języka SQL na poziomie podstawowym
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programem ArcMap
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z modelowaniem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w dowolnym oprogramowaniu
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody /Zakład Centralny/ Odział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Zakład Centralny ,ul. Brukselska 23, Warszawa ( nr ref.: 188/21)

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy urządzeń oraz ich konserwacji
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji, remontów instalacji i urządzeń w obiektach technologicznych
 • praca przy usuwaniu awarii chlorowych w ramach Zakładowej Służby Ratownictwa Chlorowego
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera w zakresie min. podstawowym
 • gotowość do pracy w systemie 3- zmianowym, 4-brygadowym.
 • Mile widziane:
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji           
 • prawo jazdy kategorii B , uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych i wózków jezdnych, obsługa suwnic i wciągników

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: ul. Koszykowa 81, Warszawa

Nr ref.: 247/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych.
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych.
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego,czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń.
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach.
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych.
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska lub pokrewne, mechanicznym.
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym.
 • min. rocznego udokumentowanego doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku, znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych.
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Ścieków/Zakład „Pruszków”/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Domaniewska 23, Pruszków

Nr ref.: 246/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja instalacji i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i nadzorowanie ustalonych reżimów ich pracy;
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji i remontów instalacji i urządzeń technologicznych, współdziałanie z innymi komórkami przy wykonywaniu powyższych zadań, utrzymywanie w czystości obiektów technologicznych;
 • wykonywanie robót związanych z czyszczeniem zbiorników technologicznych i udrażnianie przewodów technologicznych,
 • regulacja parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach;
 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych i pracy urządzeń poprzez analizę danych w systemach sterowania i monitoringu.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia energetyczne Gr. 1 - w zakresie eksploatacji

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Zakładzie Południe

 (Pion Ścieków – Zakład Południe - Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 148/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów technologicznych, urządzeń i instalacji oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz instalacji biogazu i dezodoryzacji
 • obsługa i sterowanie pracą urządzeń z wykorzystaniem systemu SCADA
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń technologicznych w tym usuwanie drobnych usterek występujących na instalacjach i urządzeniach technologicznych 
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy
 • przygotowywanie obiektów i instalacji technologicznych przed planowanym wykonaniem przeglądów
 • dbanie o powierzony majątek

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomość zasad obsługi narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • mile widziane: posiadanie uprawnień świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 godzinnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • brak przeciwskazań do pracy przy monitorze ekranowym oraz do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Automatyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Oczyszczalni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 124/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line, wymiana zużytych części i uzupełnienie reagentów
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • wykonywanie, w miarę wiedzy i umiejętności, czynności eksploatacyjnych i ruchowych urządzeń elektroenergetycznych podczas absencji elektromontera lub energetyka
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych obiektowych układów sterowania oraz wykonywanie prac eksploatacyjnych dotyczących zasilaczy elektroenergetycznych i sieci oraz urządzeń napięcia gwarantowanego
 • obsługa istniejących układów sterowania w ramach dostępnych procedur

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (automatyka, elektronika, informatyka lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe (min.1-go roku)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów (mile widziane do 20 kV)
 • znajomość obsługi komputera (mile widziana znajomość urządzeń pomiarowych i sterowników PLC)
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Automatyk

(Pion Ścieków –Dział Utrzymania Ruchu- Wydział Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 137/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń , instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line , wymiana zużytych części i uzupełnienie reagentów
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • obsługa istniejących układów sterowania w ramach dostępnych procedur
 • diagnostyka awarii w obszarze monitorowania i automatyki oraz zabezpieczanie miejsca awarii

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (automatyka, elektronika, informatyka lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe (min.1-go roku)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów (mile widziane do 20 kV)
 • znajomość obsługi komputera (mile widziana znajomość urządzeń pomiarowych i sterowników PLC)
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Automatyk w Oddziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody –Zakład Centralny- Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81/ ul. Brukselska 21

Nr ref.: 221/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • zabezpieczenie prawidłowego działania i utrzymania ciągłości ruchu urządzeń pomiarowych i sterowniczych
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń pomiarów on-line jakości wody i detekcji chloru
 • eksploatacja i konserwacja systemów sterowania pneumatycznego
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania przeglądów urządzeń AKPiA przez wykonawców zewnętrznych      

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane techniczne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie 1 kV
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, praca na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów, praca w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach, hałas
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Dyspozytor

(Pion Ścieków /Zakład Sieci Kanalizacyjnej/Oddział Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 179/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych, mailowych, rejestrowanie w systemie ewi-awa
 • nadzór nad pracami brygad roboczych Oddziału
 • sprawdzanie dokumentacji technicznej w systemie EEWA
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • znajomość zasad działania sieci kanalizacyjnej, czytanie podkładów geodezyjnych oraz umiejętność analitycznego myślenia
 • obsługa komputera (w tym obsługa pakietu Office)
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne, operatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • czynne prawo jazdy kategorii B (prowadzenie pojazdu służbowego w samoobsłudze)

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 27.08.2021.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Elektromonter

 (Pion Wody - Zakład Centralny- Oddział Eksploatacji Ujęć Wody i Obiektów Pływających)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 233/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie poleceń przełożonego, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP,Ppoż. oraz Instrukcji stanowiskowych
 • eksploatacja i nadzorowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych zamontowanych na statkach śródlądowych
 • przeprowadzanie przeglądów, konserwacjiinstalacji i urządzeń elektroenergetycznych zamontowanych na statkach śródlądowych
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • współuczestniczenie w pracach manewrowych (cumowanie, obsługa urządzeń kotwicznych ) w czasie eksploatacji statku
 • organizowanie przebieg pracy własnej, zgodnie z przepisami bhp ippoż., w szczególności dotyczące warunków pracy z substancjami niebezpiecznymi

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia energetyczne Gr I, uprawnienia energetyczne do eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1kV

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 123/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowego min. 1 rok
 • świadectwo kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów , montażu. Mile widziane, co najmniej do 20 kV,
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Energetyk

(Pion Wody/ Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 169/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN
 • współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
 • zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
 • kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń, instalacji elektroenergetycznych przez wykonawców zewnętrznych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie 20 kV
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie
 • prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Sieci Kanalizacyjnej )

Miejsce pracy: ul. Warszawa, ul. Jagiellońska 65/ 67

Nr ref.: 217/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur;
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min.średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok
 • świadectwo kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów. Mile widziane do 20 kV
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Energetyk

(Pion Wsparcia / Dział Techniczny /Wydział Energetyki)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 242/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie oględzin urządzeń i instalacji energetycznych oraz okresowych i kontrolnych pomiarów elektrycznych w obiektach Spółki
 • wykonywanie okresowych i kontrolnych pomiarów sprzętu elektroizolacyjnego BHP oraz elektronarzędzi ręcznych
 • tworzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac (redagowanie protokołów z wykonanych czynności pomiarowych i oględzin)
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu technicznych problemów powstałych w trakcie eksploatacji urządzeń energetycznych
 • diagnostyka urządzeń mająca na celu rozpoznanie stopnia ich zużycia i możliwość dalszej eksploatacji
 • obsługa jednostek i komórek organizacyjnych Spółki w obszarze pomiarów elektroenergetycznych zgodnie z ich potrzebami, wynikającymi z obowiązujących przepisów
 • obsługa (prowadzenie) samochodów służbowych kat. B
 • uczestnictwo w likwidacji awarii lub stanu zagrożenia awarią w postaci badań i pomiarów diagnostycznych (energetycznych i termowizyjnych)
 • uczestnictwo w rozruchach modernizowanych lub nowych obiektów i instalacji technicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne o kierunku elektrycznym
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pomiarów elektrycznych do 1kV
 • Świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoruw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym z pomiarami ochronnymi do 1 kV (mile widziane do 20 kV)
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office (mile widziana znajomość oprogramowania Proton Plus Szkice Elektryczne i DWG TrueView)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Główny Specjalista w Wydziale Telekomunikacji i Infrastruktury

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji / Wydział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 106/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC)
 • monitorowanie oraz zapewnienie ciągłości działania sieci oraz usług informatycznych
 • instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 • utrzymanie i rozwój środowiska IT obsługującego systemy w Spółce
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów IT
 • zgłaszanie wszystkich spostrzeżonych nieprawidłowości i zagrożeń funkcjonowania serwerów, systemów i danych oraz ich bezpieczeństwa
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji środowiska IT
 • wsparcie informatyczne użytkowników – II linia

Nasze Wymagania:

 • doświadczenie w administracji środowiskiem serwerowym - min. 3 lata, preferowane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2016, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO, DFS.
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows RedHat Enterprise w tym High-Availability Cluster
 • dobra znajomość środowiska baz danych Oracle i MSSQL
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacyjnych Vmware
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań macierzy dyskowych mile widziane technologie HP : 3PAR, Primera, Nimble
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań archiwizacji Commvault, Rman, Data Domain, HP StoreOnce, Acronis
 • bardzo dobra znajomość Bash/Shell scripting.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Inwestycyjnych

(Pion Zamówień Publicznych/Dział Realizacji Zamówień/Wydział Realizacji Zamówień Inwestycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 234/21

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla inwestycyjnych kategorii zakupowych;
 • weryfikacja szacunkowych kalkulacji przedmiotu zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem założenia wniosku o udzielenie zamówienia w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie;
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla inwestycyjnych kategorii zakupowych;
 • udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki;
 • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub budowlanej;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych;
 • praktyczna znajomość systemów/ programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10;
 • mile widziane doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Biurze Prawno-Majątkowym

(Biuro Prawno – Majątkowe / Zespół ds. Kancelaryjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 173/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów pozwów i pism procesowych
 • kompleksowe administrowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej do BPM
 • tworzenie zestawień, pism, dokumentów, analiz dla potrzeb BPM
 • opracowywanie i przygotowywanie prezentacji
 • archiwizacja dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych z BPM

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (wyższe prawnicze)
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z pracą biurową
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności organizacyjne oraz duża samodzielność
 • wysoka kultura osobista, energiczność, otwartość, komunikatywność
 • dodatkowe cechy pożądane na tym stanowisku to:
 • sumienność, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielność w działaniu oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • wysoka kultura osobista połączona z asertywnością
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Zespole ds. kancelaryjnych

(Biuro Prawno – Majątkowe / Zespół ds. Kancelaryjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 172/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowe administrowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej do BPM
 • tworzenie zestawień, pism, dokumentów, analiz dla potrzeb BPM
 • opracowywanie i przygotowywanie prezentacji
 • archiwizacja dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych z BPM

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (preferowane z zakresu administracji lub prawa)
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z pracą biurową
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności organizacyjne oraz duża samodzielność
 • wysoka kultura osobista, energiczność, otwartość, komunikatywność
 • dodatkowe cechy pożądane na tym stanowisku to:
 • sumienność, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielność w działaniu oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • wysoka kultura osobista połączona z asertywnością
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor /Starszy Inspektor /Specjalista w Wydziale Administracyjno- Remontowym

(Pion Wsparcia /Dział Administracyjny /Wydział Administracyjno - Remontowy)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5 / Zaruskiego 4

Nr ref.: 250/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami Spółki: obiektami biurowymi i zasobami mieszkalnym administrowanymi przez DAT
 • realizacja zadań administracyjno-biurowych w zakresie eksploatacji i konserwacji budynków biurowych i mieszkalnych
 • opracowywanie dokumentacji technicznej/ administracyjnej oraz jej weryfikacja i uzupełnianie; prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych oraz dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego
 • planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych realizowanych w obiektach administrowanych przez DAT
 • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości prowadzonej dokumentacji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, preferowane 3 lata w pracy o podobnym charakterze
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kat. B
 • W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

(Pion Rozwoju/ Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 191/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (w branży sanitarnej)
 • uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń- wykonawcze
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-lata doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki

(Pion Rozwoju– Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki)

Miejsce pracy: Brukselska 21, Warszawa

Nr ref.: 167/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzanie i rozliczanie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (elektryka / automatyka)
 • uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej / automatyki bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 16.08.2021.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Inspektor w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

(Pion Rozwoju/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji dla północno-zachodniej części Warszawy)

Miejsce Pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 214/21

Umowa na czas zastępstwa

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in.wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybóri współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

 Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe (inżynieria sanitarna, ochrona środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Inspektor w Wydziale Przygotowania Eksploatacji i Remontów

(Pion Wody/Wydział Przygotowania Eksploatacji i Remontów)

Miejsce pracy: ul. Stanisława Mikkego 4, Warszawa

Nr ref.: 176/21

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompletowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń i przyłączy na sieci  wodociągowej
 • koordynacja z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi prac prowadzonych na sieci wodociągowej
 • weryfikacja dokumentacji na potrzeby zawarcia umów na świadczenie usług wodociągowych
 • weryfikacja i aktualizacja w systemie zmian w adresach nieruchomości;
 • archiwizacja korespondencji związanej ze zmianą adresu nieruchomości oraz protokołów odbioru technicznego i podkładów  geodezyjnych
 • gromadzenie materiałów i przygotowywanie informacji do celów statystycznych w jednostce/komórce                                
 • aktualizacja danych dotyczących zadań zgłoszonych do Planów Inwestycyjnych                                                                                                                                                                            
 • weryfikacja dokumentacji i przygotowywanie  informacji związanych z likwidacją przyłączy wodociągowych
 • prowadzenie korespondencji w zakresie istniejącej sieci wodociągowej       

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe
 • minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego    
 • dobra znajomości obsługi pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacją sieciową
 • mile widziana znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                             
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności, dokładności i rzetelności, umiejętności pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/ Starszy Inspektor w Wydziale Księgowości

(Pion Finansowy/ Biuro Księgowości i Sprawozdawczości/ Wydział Księgowości )

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 199/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • bieżąca weryfikacja pod względem księgowym faktur, zaliczek, delegacji i innych dokumentów księgowych
 • księgowanie dokumentów źródłowych
 • analiza i uzgadnianie kont księgowych
 • sporządzanie not rozliczających
 • sporządzanie raportów z działalności pomocniczej
 • analiza i uzgadnianie kont rozrachunków z dostawcami

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie o profilu rachunkowość (mile widziane: wyższe kierunkowe tj. ekonomia, finanse/ rachunkowość lub pokrewne)
 • doświadczenie w księgowości – minimum 1 rok
 • znajomość podstawowych zasad i przepisów z zakresu rachunkowości, CIT i VAT
 • dobra organizacja pracy i umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

(Pion Rozwoju / Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji dla południowo-wschodniej części Warszawy)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 237/21

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in.wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe: kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów /Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Miejsce Pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 26/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • weryfikacja oraz opis merytoryczny faktur w ramach systemu Elektroniczny Obieg Faktur
 • rejestracja oraz prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Wydziale
 • sporządzanie rocznych zestawień na usługi niezbędne dla funkcjonowania Wydziału;
 • opis merytoryczny decyzji i koordynacja spraw związanych z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz przekazanie ich do wewnętrznych komórek organizacyjnych w Spółce
 • udział w archiwizowaniu dokumentacji zgodnie z ustalonymi procedurami, porządkowanie dokumentacji i sporządzanie jej ewidencji, przekazywanie dokumentacji we właściwej formie do brakowania;
 • wystawianie poświadczeń wykonawcom usług, dostaw i robót budowlanych
 • terminowe przygotowanie i przekazywanie zestawień dotyczących przewidywanych płatności w 12 kolejnych miesiącach na podstawie wykonania finansowego poszczególnych zadań inwestycyjnych
 • współpraca w sprawach administracyjno-biurowych zadań inwestycyjnych realizowanych w komórce organizacyjnej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane 3 lata
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności; umiejętności pracy w zespole
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Umowa na zastępstwo

Nr ref.: 211/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system prowadzenia postępowań przetargowych, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci
 • weryfikacja dokumentacji pod kątem prowadzonej eksploatacji oraz nowych inwestycji
 • przygotowanie planów Zakupów Materiałów Eksploatacyjnych, Zakupu Usług, Zakupu Środków Trwałych dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej
 • rejestracja wniosków w systemach funkcjonujących w Spółce oraz kontrola ich realizacji
 • składanie zapotrzebowania na zakupy i analiza stopnia realizacji: usług, materiałów, środków trwałych, remontów
 • analizy techniczne realizacji zadań eksploatacyjnych, przygotowywanie uzasadnień rozbieżności między realizacją, a założonym planem
 • nadzór nad realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań prowadzonych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej           

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe techniczne
 • minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel i Word)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • mile widziana znajomość ustawy dot. prawa zamówień publicznych

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Kierownik Wydziału Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki

(Pion Rozwoju/ Dział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Nadzoru i Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 207/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • planowanie, koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania przez podległych pracowników, szczególnie w odniesieniu do terminowości, fachowości, oraz rzetelności wykonania
 • ustalanie w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu wewnętrznej organizacji pracy w kierowanym Wydziale
 • kontrola i koordynacja zadań wynikających  z realizacji inwestycji, modernizacji i remontów ujętych w Planie Inwestycyjnym i Planie Remontów na dany rok (z wyłączeniem wymiany sieci wodociągowej metodą krakingu, bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej systemem gospodarczym i usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) pod kątem terminowego i zgodnego ze sztuka budowlaną ich wykonania
 • kontrola i koordynacja robót związanych z nadzorami technicznymi sprawowanymi na potrzeby budowy i/lub przebudowy infrastruktury Spółki przez Inwestorów zewnętrznych, zgodnie z podpisanymi umowami
 •  nadzór nad prawidłowym rozliczaniem oraz przekazywaniem do eksploatacji (użytkowania) zrealizowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w ramach nadzoru inwestorskiego/inwestycyjnego z wyłączeniem wymiany sieci wodociągowej metodą krakingu, bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej systemem gospodarczym i usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • nadzór nad właściwym sprawdzaniem i zaopiniowaniem dokumentacji technicznej, m.in. pod kątem jej zgodności z wymaganiami technicznymi Spółki, decyzjami administracyjnymi, przedmiarami oraz ze sztuką budowlaną
 • nadzorowanie i koordynowanie opracowywanych sprawozdań, analiz i raportów z działalności Działu
 • opracowywanie dokumentów (instrukcji, regulaminów, zasad postępowania) mających kluczowe znaczenie dla obszaru działania Działu Realizacji Inwestycji i Remontów
 • akceptacja pod względem technicznym i merytorycznym sporządzonej dokumentacji dla robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, wynikających z realizacji umów z wykonawcami zewnętrznymi
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w kierowanym Wydziale

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: budownictwo, inżyniera środowiska, inżyniera sanitarna lub pokrewne)
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego
 • znajomość branży, znajomość prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel)
 • prawa jazdy kat. B
 • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • odporność na stres, myślenie analityczne oraz umiejętność ustalania priorytetów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Laborant

(Zakład Laboratoriów- Laboratorium „Południe”)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 145/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek i wykonywanie badań zgodnie z nadanymi upoważnieniami
 • ocena wiarygodności wyniku w swoim obszarze działania, opracowywanie bieżących wyników badań, prowadzenie zapisów, wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych
 • rzetelne wykonywanie powierzonych, zadań zgodnie z nadanymi upoważnieniami, w tym udział w weryfikacjach / walidacjach określonych badań oraz monitorowanie ważności wyników zgodnie z określonym programem monitorowania ważności wyników i reagowanie w przypadku niekorzystnych trendów
 • udział i/lub przygotowywanie procedur badawczych i instrukcji w swoim obszarze działania.
 • udział we wdrażaniu nowych metodyk badawczych
 • prowadzenie i udział w szkoleniach wewnętrznych
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ZSZ, w tym zgłaszanie odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami, dostrzeżonych niezgodności, inicjowanie działań doskonalących oraz prowadzenie i nadzorowanie działań korygujących
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości
 • udział w przygotowywaniu planów dostaw usług, materiałów eksploatacyjnych i środków trwałych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie w zakresie chemicznym lub wyższe w zakresie chemicznym lub pokrewnym
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność oraz umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MsOffice pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • znajomość analityki chemicznej i obsługi sprzętu laboratoryjnego.
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość normy ISO 17025
 • mile widziane doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Magazynier/ Starszy Magazynier

(Pion Wsparcia/Dział Logistyki)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 253/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie materiałów dostarczanych do magazynu, ustalanie ich ilości, potwierdzanie odbioru
 • wydawanie materiałów na podstawie zapotrzebowań materiałowych
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego w systemie IFS
 • obsługa wózków podnośnikowych i widłowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie
 • preferowane doświadczenie na stanowisku magazyniera, mile widziane 3 lata udokumentowanego doświadczenia
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe
 • praktyczna znajomość programów informatycznych (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint)

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 10.10.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Marynarz

 (Pion Wody - Zakład Centralny- Oddział Eksploatacji Ujęć Wody i Obiektów Pływających)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 196/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie poleceń przełożonego, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP,Ppoż. oraz Instrukcji stanowiskowych
 • dbałość i utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń, pokładów statków oraz sprzętu towarzyszącego
 • obsługa łodzi motorowych , kotwiarek
 • wykonywanie prac konserwacyjnych ( czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych), obsługa elektronarzędzi

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.
 • umiejętność obsługi komputera
 • mile widziane: prawo jazdy kat. B lub patent sternika motorowodnego

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Mechanik-Konserwator w Zakładzie Czajka

Mechanik-Konserwator w Zakładzie Czajka

(Pion Ścieków – Zakład Czajka – Oddział Eksploatacji Oczyszczalni)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 194/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Główny zakres obowiązków:

 • konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy
 • wykonywanie czynności przeglądowo – konserwacyjnych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych; selekcja części i podzespołów do regeneracji lub wymiany
 • diagnostyka urządzeń mająca na celu rozpoznanie stopnia ich zużycia
 • remonty urządzeń technologicznych (pompy, mieszadła, reduktory) oraz drobne modernizacje wymagające spawania (spawanie stalowych elementów instalacji technologicznych)
 • zgrzewanie rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej
 • prace warsztatowe polegające na obróbce metali (ciecie, gięcie, wiercenie, szlifowanie itp.)
 • eksploatacja narzędzi z napędem elektrycznym, narzędzi ręcznych i sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w podstawowej działalności grupy mechanicznej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (preferowane mechaniczne)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w branży ogólnej mechanicznej/ sieci sanitarnych/ kanalizacyjnych
 • uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych metodą elektryczną MMA elektrodami otulonymi , mile widziane uprawnienia spawalnicze metodą gazową (tlen, acetylen)
 • znajomość zasad obsługi narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • znajomość zgrzewania rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej
 • brak przeciwwskazań do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków / Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Wydział Pomiarów i Analiz)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 143/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • czyszczenie, naprawy, montaż, kalibracja oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej
 • bieżąca eksploatacja i konserwacja technicznego sprzętu specjalistycznego
 • pobór próbek ścieków
 • asystowanie przy pracach wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz na zlecenie innych komórek Spółki
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego, mile widziane wykształcenie średnie
 • prawa jazdy kat. B (kat. C będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętności obsługi komputera
 • braku przeciwwskazań przy pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • braku przeciwwskazań przy pracy na głębokości powyżej 3 m
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • zaangażowania, chęci do nauki

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków –Zakład Sieci Kanalizacyjnej- Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 138,139/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków
 • obsługa drobnego sprzętu
 • prowadzenie w samoobsłudze pojazdów służbowych
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi spółki
 • staranne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska
 • wykonywanie pracy w systemie zmianowym, zgodnie z zatwierdzonym grafikiem

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • czynne prawo jazdy kat. B, mile widziane: kat. C,
 • brak przeciwskazań do pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości / głębokości powyżej 3m.  
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków / Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Odział Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 178/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań do pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • brak przeciwwskazań do pracy na głębokości powyżej 3 m
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków –Zakład Sieci Kanalizacyjnej- Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 240/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C, E
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody –Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 142/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonywanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) orazterenów zielonych po zakończonych pracach

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 161/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Wydział Jakości Wody i Obiektów )

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 200/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola Uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace poprzeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych, i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej;
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

                                                                                           

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody– Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Gospodarki Wodomierzowej)

Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 223/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wymiana zamontowanych i montaż nowych wodomierzy
 • przebudowa podejść wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami
 • usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego
 • podłączanie i uruchamianie wodomierzy działających w systemie zdalnego odczytu
 • ujawnianie nielegalnego/bezumownego poboru wody
 • prowadzenie pojazdu w samoobsłudze

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność tworzenia podstawowych materiałów do dokumentacji: zdjęć, szkiców, opisów itp.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody– Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Remontów i Usuwania Awarii- Wydział Przebudowy Przewodów i Przyłączy)

       Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4

Nr ref 222/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe.
 • kontrola szczelności wykonanego montażu.
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz  terenów zielonych po zakończonych pracach

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 22.10.2021 r.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 69/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Operator Sprzętu Specjalistycznego

(Pion Wsparcia/Zakład Sprzętu i Transportu/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr. ref.: 205/21

umowa na czas zastępstwa

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa pojazdów samochodowych i innych zgodnie z uprawnieniami
 • zabezpieczenie przewożonego ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu osób i towarów
 • wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdów w tym: sprawdzenie stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, tankowanie, dbanie o estetykę pojazdów
 • obsługa powierzonego pojazdu i sprzętu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • prawa jazdy B, C+E
 • karty kierowcy i uprawnienia na przewóz rzeczy
 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego
 • doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości topografii Warszawy i okolicy
 • punktualności i odpowiedzialności
 • gotowości do podjęcia pracy w systemie 3- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Operator urządzeń spalarni

(Pion Ścieków / Zakład Czajka/ Oddział Eksploatacji STUOŚ)

Miejsce pracy: ul. Czajki 4/6, Warszawa

Nr ref.: 166/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracującymi urządzeniami i instalacjami
 • konserwacja urządzeń: regulacja, smarowanie, wymiana oleju itp.
 • drobne naprawy i remonty (np. wymiana łożyska)
 • czyszczenie urządzeń
 • nadzór nad procesem technologicznym w programie SCADA
 • asysta nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace serwisowe
 • obsługa wagi samochodowej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w zakresie urządzeń mechanicznych (pompy, wentylatory)
 • doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w zakresie instalacji hydraulicznych (woda, powietrze)
 • umiejętność obsługi komputera
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w pracy w elektrociepłowni lub spalarni

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

rozwiń...


Pracownik Administracyjny w Biurze Badań i Nowych Technologii

(Biuro Badań i Nowych Technologii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 226/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa sekretaryjna, formalna i administrowanie dokumentami Biura
 • monitoring wydatków i finansów Biura
 • przygotowywanie i nadzór nad budżetem Biura
 • monitoring konkursów o dofinansowanie
 • rozeznanie możliwości i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Biuro
 • przygotowywanie dokumentów koncepcyjnych i kosztorysowych w zakresie projektów realizowanych przez Biuro
 • wsparcie w realizacji projektów badawczych prowadzonych przez Biuro
 • pozyskiwanie projektów badawczych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, a w tym MS Project
 • znajomość języka angielskiego, poz. min. B2
 • mile widziana znajomość branży wod. – kan.
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Radca Prawny

(Biuro Prawno – Majątkowe / Dział Radców Prawnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 174/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udzielanie pomocy prawnej pracownikom MPWiK S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych
 • wydawanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • pozostałe czynności wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (dz. U. z 2016r. poz. 233)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wpis na listę radców prawnych
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego preferowane powyżej 5 lat
 • doświadczenia w obsłudze procesów inwestycyjnych 
 • doświadczenia w obsłudze zamówień publicznych
 • doświadczenia na bazie warunków kontraktowych FIDIC - Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów - mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Spawacz

(Pion Wody – Zakład Centralny – Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 144/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych na potrzeby Spółki
 • konserwowanie maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy
 • wykonywanie czynności przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych
 • wykonywanie bieżących i planowanych napraw i drobnych modernizacji wymagających spawania
 • usuwanie awarii maszyn i urządzeń
 • prace warsztatowe polegające na obróbce termicznej metali, ręcznej obróbce elementów, pracy naprawczej w obiektach technologicznych w tym na czynnych obiektach pływających, obsłudze urządzeń stanowiskowych
 • prace związane z montażem i demontażem armatury w studzienkach, komarach i zbiornikach, gdzie wejście odbywa się przez otwory niewielkich rozmiarów
 • wykonywanie prac naprawczych maszyn i urządzeń jako prace interwencyjne (zlecenia)
 • współdziałanie z innymi komórkami oraz wykonawcami zewnętrznymi przy wykonywaniu przeglądów, konserwacji, napraw oraz modernizacji instalacji, maszyn i urządzeń w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • uprawnienia do spawania metodą MMA, MIG/MAG, Spawanie gazowe ( tlen, acetylen).        
 • mile widziane umiejętność spawania metodą Tig.
 • uprawnienia energetyczne Gr.2
 • prawo jazdy kat.B                                                                                                                                                                                            
 • umiejętność organizacji pracy

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista /Starszy Specjalista w Biurze Badań i Nowych Technologii

(Biuro Badań i Nowych Technologii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 225/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • samodzielna, kompleksowa realizacja zadań i projektów Biura, a w tym nadzór i rozliczanie podwykonawców i współpracowników
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, udział w postępowaniach przetargowych i konkursach, prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach powierzonych zadań i projektów oraz przygotowanie publikacji oraz prezentacja wyników projektów badawczo - rozwojowych
 • współpraca z innymi jednostkami funkcjonalnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w ramach pozyskiwania oraz realizacji projektów/zadań w tym współpraca z jednostkami naukowymi w kwestii pomostowania technologii i wdrożeń
 • rozwój kompetencji Biura w zakresie gospodarowania odpadami, a w tym zamykania obiegu ich obrotu, Gospodarki Obiegu Zamkniętego w zakresie odpadów i osadów ściekowych wytwarzanych w procesach produkcyjnych Spółki
 • rozwój kompetencji Biura w zakresie procesów ograniczania i/lub eliminacji uciążliwości zapachowych związanych z procesami transportu i oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych, wytwarzania i magazynowania odpadów itp.
 • wsparcie merytoryczne oraz techniczne bieżących projektów realizowanych przez członków Biura i inne jednostki funkcjonalne Spółki
 • prezentacja wyników projektów R&D oraz działań Biura podczas spotkań o charakterze wewnątrz organizacyjnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej lub biotechnologii z ukierunkowaniem na gospodarkę odpadową lub technologię oczyszczania ścieków
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. rok na stanowisku związanym z gospodarką ściekową bądź osadową oczyszczalni ścieków lub/i odorową
 • doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia prac badawczych oraz umiejętność ich interpretacji i redagowania
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu procesów związanych z eliminacją odorów na obiektach sieci kanalizacyjnej oraz obiektach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów/ odpadów
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu procesów technologicznych na oczyszczalniach ścieków
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi części osadowych oczyszczalni ścieków i procesami związanymi z gospodarowaniem odpadami powstającymi w zakresie tych procesów
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint)
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2 (weryfikowana na rozmowie kwalifikacyjnej)
 • umiejętności analitycznego i koncepcyjnego myślenia oraz interpersonalne: komunikatywność, zdolność negocjacji, asertywność, praca w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Specjalista w Dziale Ochrony Fizycznej

(Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony / Dział Ochrony Fizycznej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 213/21

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • podejmowanie działań mających na celu utrzymanie należytego poziomu w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego obiektów Spółki
 • współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w procesie opracowywania i uaktualniania planów ochrony obiektów Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony obiektów i mienia Spółki
 • nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Spółki
 • opracowywanie regulacji dotyczących ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego w Spółce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez pracowników i podmioty zewnętrzne
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli pracy SUFO w obiektach Spółki
 • opracowywanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa fizycznego obiektów Spółki

 Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)
 • minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoki poziom komunikatywności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista ds. BHP

(Dział BHP / Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Nr ref.: 201/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie i doskonalenie procedur i innych regulacji wewnętrznych (opracowywanie algorytmów postępowania) wynikających z wdrożonych w Spółce norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • koordynacja procesu oceny zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-ISO 45001
 • prowadzenie wykładów podczas szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • monitorowanie aspektów BHP w oparciu o dokumenty Zintegrowanego Systemu Zarządzania udział w audytach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • sporządzanie raportów skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w ramach przeglądu zarządzania
 • badanie incydentów i niezgodności oraz nadzorowanie działań korygujących dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ocena ryzyk i szans dotyczących procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • współpraca z administratorem systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • okresowe wykonywanie zadań wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468)

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenia zawodowe: 3 lata, w tym co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows
 • audytor czynny w zakresie wymagań co najmniej jednej z norm: PN-ISO 45001, PN-N-18001, BS OHSAS 18001
 • wymagane kompetencje: skrupulatność i dokładność, predyspozycje do realizacji zadań analitycznych, łatwość w pisaniu i redagowaniu tekstów, zaangażowanie w pracę, efektywność organizacji pracy, dobra komunikacja
 • czynne prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu

(Biuro Kontroli i Audytu - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 231/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i porównywanie ze stanem wynikającym z obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów oraz badanie rzetelności i  prawidłowości sporządzanej dokumentacji źródłowej
 • rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi kryteriami kontroli badanie i identyfikowanie oraz przedstawianie faktów ustalonych podczas kontroli, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz odpowiedzialności za ich powstanie, a także obiektywnych wniosków pokontrolnych w  sprawach merytorycznych i personalnych
 • proponowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, zawierających stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz pracowników odpowiedzialnych za ich powstanie
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i  zidentyfikowane ryzyka
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz wystąpień poaudytowych
 • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce kontroli zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek funkcjonalnych i komórek organizacyjnych Spółki z kontrolerami zewnętrznymi na podstawie i w zakresie wynikającym z polecenia Zarządu Spółki lub bezpośredniego przełożonego
 • monitorowanie i sprawdzanie realizacji rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych przez siebie kontrolach i audytach
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych kontroli i audytów oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kontrolera wewnętrznego lub audytora wewnętrznego
 • znajomości powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
 • znajomości systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • odporności na stres, kultury osobistej, konsekwencji w postępowaniu zmierzającym do osiągania założonych celów, chęci rozwoju zawodowego, zdolności analitycznych, umiejętności planowania i organizacji własnej pracy, umiejętności redagowania tekstów, dokładności, rzetelności i komunikatywności.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Dziale Administracyjno- Prawnym

(Jednostka Realizująca Projekt/ Dział Administracyjno- Prawny)

Miejsce pracy: ul. Czerniakowska 124, Warszawa

Nr ref.: 215/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • weryfikacja i opiniowanie dokumentów formalnych, związanych z realizacją kontraktów na roboty budowlane oraz kontraktów usługowych, w szczególności zmian w kontraktach
 • opracowywanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez Pion zadań, a w szczególności: aneksów, porozumień, regulacji wewnętrznych oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań
 • sporządzanie pism formalnych dotyczących realizacji kontraktów oraz przeprowadzanie analiz zapisów kontraktów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na obsłudze formalno-prawnej zadań inwestycyjnych
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC
 • znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki

(Pion Rozwoju / Dział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Spółki)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref. 190/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie, nadzór i rozliczanie wykonawców świadczących usługę nadzoru inwestorskiego dla zadań budowlanych, realizowanych na obiektach MPWiK oraz związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodnokanalizacyjnej
 • organizowanie i współuczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu, odbiorze wykonanych robót, dopuszczeniu do czynności sprawdzających i rozruchowych
 • merytoryczna weryfikacja wystąpień wykonawcówzwiązanych zroszczeniami terminowymi i finansowymi
 • opis merytoryczny decyzji i koordynacja spraw związanych z opłatami wymaganymi przez zarządców terenu
 • prowadzenie ustaleń z Użytkownikami obiektów (dot. terminów i zasad przełączeń instalacji)
 • inicjowanie oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
 • terminowe weryfikowanie i uzupełnianie zestawień dot. przewidywanych płatności
 • sporządzanie korespondencji wychodzącej (tj. odpowiedzi na wystąpienia wykonawcy robót i podmiotu nadzorującego inwestycję, wniosków o udzielenie informacji publicznej, itp.)
 • weryfikacja i opis merytoryczny faktur w ramach systemu Elektroniczny Obieg Faktur

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo), dopuszczalnie wykształcenie prawnicze lub zarządcze
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z procesem budowlanym, zarzadzaniem procesem inwestycyjnym (na czynnych, pracujących obiektach)
 • znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz prawa wodnego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności programów MS Office ( Word, Excel, MS Projekt/ pokrewne)
 • myślenie analityczne oraz umiejętność ustalania priorytetów
 • łatwość w redagowaniu pism, komunikatywność, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjnego Centrum Cyberbezpieczeństwa

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji / Wydział Operacyjnego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Warszawa,  ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 180-181/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie bezpieczeństwa sieci oraz analiza zagrożeń związanych z podatnościami cybernetycznymi
 • reagowanie na incydenty informatyczne i usuwanie skutków zaistniałych zagrożeń cybernetycznych
 • wykrywanie podatności i zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych
 • obsługa i konfiguracja narządzi i systemów IT analizujących ruch w sieciach informatycznych
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur, wytycznych i instrukcji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Spółki
 • analizowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • analiza i konfiguracja reguł polityk bezpieczeństwa zaimplementowanych na infrastrukturze bezpieczeństwa IT
 • nadzór nad stronami Internetowymi Spółki w zakresie ich zgodności z zapisami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z obszaru: informatyka, cybernetyka lub mechatronika
 • znajomość zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa sieciowego (mile widziana znajomość obsługi urządzeń klasy firewall, router, systemów bezpieczeństwa)
 • znajomość konfiguracji DNS, DHCP, SMTP, Vlan, VPN, QoS, IPSEC, Wi-Fi
 • udokumentowane minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,w tym w realizacji zadań związanych z teleinformatyką
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (niezbędna umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista w Wydziale Telekomunikacji i Infrastruktury

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji-Wydział Telekomunikacji i Infrastruktury )

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref. 193/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Administracja siecią WAN oraz LAN w Spółce
 • Administracja systemem monitoringu sieci
 • Administracja i konfiguracja systemami zapór ogniowych (firewall zewnętrzny, wewnętrzny, Datacenter)
 • Administracja systemami WI-FI
 • Administracja routerami dostępowymi agregującymi łącza operatorskie
 • Administracja systemami bezpieczeństwa
 • Administracja siecią serwerową

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu informatyki)
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu sieci IP/Ethernet
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieciowego takich jak 802.1x, NAC, złożonych systemów uwierzytelnienia i autoryzacji, w tym znajomość następujących rozwiązań producenckich PaloAlto, Checkpoint,Cisco ISE
 • Bardzo dobra znajomość routingu: protokół OSPF, BGP oraz switchingu w sieciach IP/Ethernet
 • Znajomość algorytmów oraz konfiguracji tuneli VPN na różnych platformach sprzętowych ( w tym min. IPSec, SSL)
 • Znajomość architektury urządzeń sieciowych Cisco, systemu operacyjnego Cisco IOS oraz konfiguracji usług sieciowych na platformie Cisco, automatyzacji sieci oraz zarządzania fabryką ACI
 • Znajomość konfiguracji protokołów sieciowych: 802.1Q, STP, DHCP, QoS, FTP, SNMP, DNS, ICMP, NTP
 • Znajomość różnej klasy systemów bezpieczeństwa sieci IP/Ethernet: NBA, WAF, UEBA, PAM, narzędzi do centralnego zarządzania firewallami oraz audytowania sieci będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość architektury oraz obsługi urządzeń sieciowych Nokia będzie dodatkowym atutem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista ds. zapewnienia dostępności

(Pion Wsparcia/ Samodzielne Stanowisko ds. Zapewnienia Dostępności)

Miejsce pracy: Warszawa, ul Zaruskiego 4

Nr ref.: 230/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135 letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • koordynowanie oraz realizacja  obowiązków wynikających ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 • opracowywanie sprawozdań, raportów oraz aktów normatywnych dotyczących zapewnienia dostępności w zakresie działalności Spółki
 • monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie działań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym inwestycji lub remontów służącym likwidacji barier, a także zapobieganiu ich powstawaniu
 • współpraca z właściwymi jednostkami Spółki oraz z organami administracji publicznej w zakresie realizacji projektów w aspekcie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • uczestnictwo w projektowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowo-budowlanych, konsultowanie projektów architektonicznych oraz realizowanych prac remontowo-budowlanych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej
 • inicjowanie oraz promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym opracowywanie programów i trybów szkoleń podnoszących  świadomość  dostosowania infrastruktury Spółki do standardów dostępności oraz równości z innymi osobami    

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006r.
 • znajomość ustaw: Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego, dotyczących warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie)
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 25.10.2021 r.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Dziale Nadzoru Realizacji Projektów

(Jednostka Realizująca Projekt / Dział Nadzoru Realizacji Projektów)

Miejsce pracy: Warszawa, Czerniakowska 124

Nr ref.: 229/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inżynierem oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na usługi, w tym w szczególności umów na usługi projektowe
 • reprezentowanie Spółki jako Inwestora oraz prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi zadaniami
 • nadzór nad procesem przygotowania inwestycji, w tym koordynacja i samodzielne opracowywanie materiałów przetargowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, procedurami NFOŚIGW, procedurami wewnętrznymi we współpracy z odpowiednimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki) do postępowań prowadzonych dla zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności;
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów planów i strategii w zakresie realizowanych zadań
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych dla zadań realizowanych przez wydział
 • ocena merytoryczna wniosków, stanowisk i innych dokumentów dotyczących realizowanych umów           

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska, budownictwo) lub administracyjno - prawnego
 • udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego
 • dobra umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego
 • skrupulatność i komunikatywność
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • dobra organizacji pracy, dyspozycyjność, wysoka odporności na stres, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Pomiarów i Analiz

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Pomiarów i Analiz)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 2,3,4/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu systemu sterowania siecią kanalizacyjną w Zakładzie
 • przygotowanie danych zebranych z urządzeń pomiarowych, zamontowanych na sieci kanalizacyjnej w celu ich dalszego udostępnienia
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kierunkowe (inżynieria środowiska i pokrewne)
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomości zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • braku przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomości obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • mile widziane Prawo Jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Ogólnych

(Pion Zamówień Publicznych – Dział Realizacji Zamówień - Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 216/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla ogólnych kategorii zakupowych na dostawy: m.in. środków trwałych oraz materiałów eksploatacyjnych, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu BHP, ubrań roboczych oraz ochronnych dla pracowników, materiałów biurowych,urządzeń technologicznych, materiałów technicznych i elektrotechnicznych, a także na usługi m.in. usługi pocztowe, administracyjne, utrzymania obiektów, pielęgnacji zieleni, serwisowania oraz remontów agregatów prądotwórczych i urządzeń technologicznych, w tym również realizacja pilnych zakupów awaryjnych w ramach ogólnych kategorii zakupowych;
 • Sporządzanie kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia, w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowania oraz przeprowadzone rozeznanie rynku, które odbywa się głównie na platformie zakupowej;
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla ogólnych kategorii zakupowych;
 • Udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki;
 • Udział w pracach Komisjach Przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 Nasze wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane po stronie Zamawiającego);
 • wykształcenie wyższe - preferowane: prawo, administracja, kierunki techniczne;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych;
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B);
 • obowiązkowość, myślenie analityczne, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętność prowadzenia wielu spraw jednocześnie.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Specjalistycznych

(Pion Zamówień Publicznych – Dział Realizacji Zamówień - Wydział Realizacji Zamówień Specjalistycznych)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: 218/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla specjalistycznych kategorii zakupowych na dostawy: m.in. materiałów technologicznych do produkcji wody i oczyszczania ścieków, urządzeń technologicznych, materiałów technicznych i elektrotechnicznych, a także na usługi m.in. serwisowanie i remonty pomp i urządzeń technologicznych, zagospodarowanie odpadów, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, w tym również realizacja pilnych zakupów awaryjnych w ramach specjalistycznych kategorii zakupowych;
 • sporządzanie szacunkowych kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia, w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie oraz przeprowadzone rozeznanie rynku;
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla specjalistycznych kategorii zakupowych;
 • udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki;
 • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 Nasze wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane doświadczenie po stronie Zamawiającego)
 • wykształcenie wyższe - preferowane: prawo, administracja, kierunki techniczne
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B)
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Kosztorysów i Przygotowania Remontów

(Pion Rozwoju / Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Kosztorysów i Przygotowania Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 177/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych
 • współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
 • koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych
 • prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania prac
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki z zakresu budownictwa, inżynierii sanitarnej)
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego, preferowane 3 lata (mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową i remontem obiektów budowlanych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, sporządzania dokumentacji projektowej
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Zespole ds. Nieruchomości

(Biuro Prawno-Majątkowe / Dział Majątkowy / Zespół ds. Nieruchomości)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 220/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych gruntów, na których Spółka prowadzi swoją działalność
 • sporządzanie umów najmu/dzierżawy, protokołów zdawczo – odbiorczych dla nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność MPWiK w m.st. Warszawie S.A., oraz nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność osób prawnych i fizycznych
 • prowadzenie prac związanych z udziałem Spółki w postępowaniach administracyjnych dotyczących odszkodowań z tytułu ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Spółce, w związku z zajęciem nieruchomości pod drogi
 • analiza roszczeń osób fizycznych i prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu przez Spółkę, w tym udział w negocjacjach z osobami fizycznymi i prawnymi
 • przygotowanie wniosków i kompletowanie dokumentów do założenia i zmian w księgach wieczystych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży/nabycia nieruchomości
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wniesienia nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych (aportów) na podwyższenie kapitału Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi, komórkami organizacyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w granicach wynikających z zakresu czynności

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe
 • min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego (preferowane 3 lata) w obszarze nieruchomości
 • bardzo dobra obsługa komputera, w szczególności MS Office
 • systematyczność, pracowitość umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Zespole ds. pozyskiwania Tytułów Prawnych pod Inwestycje

(Biuro Prawno-Majątkowe / Dział Majątkowy / Zespół ds. pozyskiwania Tytułów Prawnych pod Inwestycje)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 202/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prace związane z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości dla: inwestycji liniowych (sieci kanalizacyjne i wodociągowe a także obiekty na sieciach takie jak np. komory), inwestycji kubaturowych (pompownie, przepompownie), inwestycji strategicznych
 • udział w negocjacjach z osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach pozyskiwania gruntów pod inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży/nabycia nieruchomości
 • prowadzenie prac związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów, na których Spółka prowadzi swoją działalność
 • sporządzanie umów najmu/dzierżawy, protokołów zdawczo – odbiorczych dla nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność MPWiK w m.st. Warszawie S.A., oraz nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność innych instytucji i osób prywatnych
 • analiza roszczeń osób fizycznych i prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu przez Spółkę
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi, komórkami organizacyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w granicach wynikających z zakresu czynności

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe
 • min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego (preferowane 3 lata) w obszarze nieruchomości
 • bardzo dobra obsługa komputera, w szczególności MS Office
 • systematyczność, pracowitość umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista

(Pion Rozwoju/ Wydział Projektowania)

Miejsce pracy: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

Nr ref.: 192/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowanie analiz, koncepcji oraz materiałów do decyzji i uzgodnień dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • opracowanie projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • opracowanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przygotowanie wielobranżowych dokumentacji technicznych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę
 • opracowanie rysunków (plany, przekroje, profile) dotyczących sieci i przyłączy wod. - kan. z wykorzystaniem oprogramowania AutoCad i Profil Koordynator
 • przygotowanie zestawień materiałów i specyfikacji technicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: AutoCad, Profil Koordynator i MS Office
 • mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wod.-kan.
 • bardzo dobra organizacja pracy

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista

(Pion Rozwoju / Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji Zewnętrznych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 249/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie zadań związanych z realizacją budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowy infrastruktury Spółki realizowanych przez Inwestorów zewnętrznych
 • kontrola wykonania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych wykonanych prac
 • kontrola postępu prac oraz przekazywanie przełożonym informacji w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej oraz przekazywanie jej odpowiednim służbom technicznym

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe (m.in. inżynieria środowiska, budownictwo)
 • min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego (preferowane 3 lata w tym 2 lata na budowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych)
 • wiedza z zakresu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • znajomość pakietu Ms Office
 • mile widziane uprawnienia budowlane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

(Pion Rozwoju/Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji dla południowo - wschodniej części Warszawy)

Miejsce Pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Nr ref.:  241/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in.wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi izewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe: kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe, preferowane 3 lata w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • średniozaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Szef Ochrony w Wydziale Wewnętrznej Służby Ochrony

(Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony/ Wydział Wewnętrznej Służby Ochrony )

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 238/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy wartowników Wewnętrznej Służby Ochrony MPWiK
 • nadzór i kontrola realizowanych zadań przez Pracowników WSO dotyczących ochrony fizycznej obiektów Spółki zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi instrukcjami
 • przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia technicznego i fizycznego obiektów Spółki
 • opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej
 • wykonywanie innych zadań i poleceń nałożonych przez przełożonych związanych z utrzymywaniem ciągłości ochrony fizycznej obiektów, personelu i mienia Spółki do których pracownik posiada uprawnienia i kwalifikacje
 • prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami WSO oraz dokumentowanie tych czynności
 • dokonywanie okresowych pisemnych analiz i oceny stanu bezpieczeństwa jednostki
 • sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA, a także ich ewidencjonowaniem

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej - warunek konieczny
 • posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni: broń palna bojowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
 • 7 letnie doświadczenie w tym przynajmniej 4 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera,w tym Ms Office
 • doświadczenie w nadzorowaniu i koordynowaniu pracy Pracowników wewnętrznej służby ochrony lub specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej realizujących zadania ochronne w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Wartownik

(Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony - Wydział Wewnętrznej Służby Ochrony)

Miejsce pracy: Zakład Centralny - Stacja Uzdatniania Wody "Filtry", ul. Koszykowa 81, Warszawa

Nr ref.: 227/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola ruchu zgodnie z obowiązującą instrukcją ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego
 • gospodarka kluczami
 • obsługa biura przepustek
 • podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku
 • wykonywanie innych zadań wynikających z instrukcji obowiązujących na terenie obiektu
 • utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia                     

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.
 • posiadanie wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony
 • posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej: broń palna bojowa w postaci pistoletów i rewolwerów  centralnego   zapłonu o kalibrze do 12 mm
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy kwalifikowanego pracownika ochrony w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, w których zadania były realizowane z bronią palną.
 • znajomość pakietu Office
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 12/24 i 12/48

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Rzecznika Prasowego

(Pion Organizacyjny /Dział Komunikacji i Edukacji Ekologicznej + Rzecznik Prasowy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 208/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • utrzymywanie bieżących i bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym realizacja, opracowanie i przygotowywanie materiałów prasowych, wystąpień medialnych i komunikatów dla mediów
 • organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, reprezentowanie Spółki w kontaktach z mediami, w tym udzielanie wywiadów
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć informacyjnych w środkach masowego przekazu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, upowszechniających wiedzę o działalności Spółki, w tym publikacji komunikatów prasowych, realizacja i publikacja materiałów audiowizualnych itp.
 • monitoring mediów w zakresie dot. działalności i wizerunku Spółki oraz innych podmiotów z branży wod.-kan.
 • popularyzacja działań Spółki za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • zamieszczanie informacji w BIP oraz nadzór nad stroną internetową Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane filologiczne, dziennikarstwo, komunikacja społeczna
 • minimum 5-lat doświadczenia zawodowego, preferowane w pracy w PR, dziennikarstwie lub zawodach pokrewnych
 • mile widziana znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym (preferowany angielski)
 • łatwość formułowania wypowiedzi, dobra znajomość języka polskiego, komunikatywność, "lekkie pióro"
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Szefa Ochrony w Wydziale Wewnętrznej Służby Ochrony

(Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony/ Wydział Wewnętrznej Służby Ochrony )

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 239/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy wartowników Wewnętrznej Służby Ochrony MPWiK
 • nadzór i kontrola realizowanych zadań przez Pracowników WSO dotyczących ochrony fizycznej obiektów Spółki zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi instrukcjami
 • przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia technicznego i fizycznego obiektów Spółki
 • opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej
 • wykonywanie innych zadań i poleceń nałożonych przez przełożonych związanych z utrzymywaniem ciągłości ochrony fizycznej obiektów, personelu i mienia Spółki do których pracownik posiada uprawnienia i kwalifikacje
 • prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami WSO oraz dokumentowanie tych czynności
 • dokonywanie okresowych pisemnych analiz i oceny stanu bezpieczeństwa jednostki
 • sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA, a także ich ewidencjonowaniem

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej - warunek konieczny
 • posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni: broń palna bojowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
 • 7 letnie doświadczenie w tym przynajmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera,w tym Ms Office
 • doświadczenie w nadzorowaniu i koordynowaniu pracy Pracowników wewnętrznej służby ochrony lub specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej realizujących zadania ochronne w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a