Komunikat strony

Oferty pracy


Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Miejsce pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Umowa na zastępstwo

Nr ref.: 323/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki 
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – inżynieria sanitarna/środowiska
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, samodzielność dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych

(Pion Wody/ Zakład Centralny/ Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 261/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń.
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska, mechanicznym  lub pokrewne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera w zakresie min. podstawowym
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodzielności oraz systematyczności
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
 • mile widziane:
  - świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
  - znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Ścieków/Zakład „Pruszków”/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Domaniewska 23, Pruszków

Nr ref.: 310/2023; 317/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja instalacji i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i nadzorowanie ustalonych reżimów ich pracy
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji i remontów instalacji i urządzeń technologicznych, współdziałanie z innymi komórkami przy wykonywaniu powyższych zadań, utrzymywanie w czystości obiektów technologicznych
 • wykonywanie robót związanych z czyszczeniem zbiorników technologicznych i udrażnianie przewodów technologicznych
 • regulacja parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych i pracy urządzeń poprzez analizę danych w systemach sterowania i monitoringu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia energetyczne gr. I, II lub III
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Wydziale Eksploatacji

(Pion Ścieków/ Zakład Południe/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Syta 190/192, Warszawa

Nr ref.: 183/2023, 184/2023, 187/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oczyszczania ścieków obróbki osadów ściekowych, instalacji dezodoryzacji oraz instalacji biogazu
 • wprowadzanie zmian w cyklu pracy urządzeń i instalacji technologicznych                          
 •  przeprowadzanie drobnych napraw urządzeń                                  
 • obsługa suwnic, wciągników i pojazdów z napędem silnikowym                                       
 • obsługa i sterowanie pracą urządzeń w systemie SCADA
 • eksploatacja, konserwacja urządzeń technologicznych, usuwanie drobnych usterek instalacji i urządzeń technologicznych   
 • dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy           
 • dbanie o powierzone mienie                                   
 • przestrzeganie zasad i przepisów BHP

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomość zasad obsługi podstawowych narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 godzinnym (święta, weekendy) oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • brak przeciwskazań do pracy przy monitorze ekranowym 
 • brak przeciwskazań do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Zakładzie Centralnym

(Pion Wody/ Zakład Centralny/ Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 315/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska lub pokrewne, mechanicznym
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • min. roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku, znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu

(Pion Ścieków/Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: ul. Syta190/192 Warszawa

Nr ref.: 366/2022

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń , instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line , wymiana zużytych części
  i uzupełnienie reagentów
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • obsługa istniejących układów sterowania w ramach dostępnych procedur
 • diagnostyka awarii w obszarze monitorowania i automatyki oraz zabezpieczanie miejsca awarii

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne. Kierunek automatyka, elektronika, informatyka lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, do 1 kV
 • znajomość obsługi komputera. Mile widziana - urządzeń pomiarowych i sterowników PLC
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Automatyk w Oddziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/ Zakład Centralny /Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Koszykowa 81/ul. Brukselska 21

Nr ref.: 96/22

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • zabezpieczenie prawidłowego działania i utrzymania ciągłości ruchu urządzeń pomiarowych i sterowniczych
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń pomiarów on-line jakości wody i detekcji chloru
 • eksploatacja i konserwacja systemów sterowania pneumatycznego
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania przeglądów urządzeń AKPiA przez wykonawców zewnętrznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie-techniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie 1 kV
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe (udokumentowane)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów (praca w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach, hałas)
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Automatyk w Wydziale Oczyszczalni Ścieków

(Pion Ścieków / Dział Utrzymania Ruchu / Wydział Oczyszczalni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 313/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja istniejących układów zasilania, automatyki i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania, automatyki i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu – min. 1 rok
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów. Mile widziane powyżej 1 kV
 • znajomość obsługi komputera. Mile widziana - urządzeń pomiarowych i sterowników PLC
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Dziale Utrzymania Ruchu - zastępstwo

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 61/2023

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi
  z przepisów szczególnych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowego min. 1 rok
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. I na stanowisku eksploatacji, co najmniej do 1 kV  (mile widziane wyższe) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: ul. Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.:166/22, 172/22

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne o kierunku elektrycznym
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym do 1 kV (mile widziane do 20 kV)
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/ Zakład Północny /Wydział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Wieliszew ul. 600-lecia 20

Nr ref.: 335/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz ciągłości zasilania w energię elektryczną
 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach WN, SN, nN; współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucji
 • kontrola poziomu napięć, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych i stanu izolacji
 • wykonywanie przeglądów i oględzin wynikających z instrukcji i harmonogramu prac eksploatacyjnych
 • prowadzenie pojazdów służbowych w samoobsłudze
 • pełnienie dyżurów w systemie zmianowym zabezpieczającym pracę ZPN pod względem elektroenergetycznym

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne kierunkowe (elektryk, elektroenergetyk)
 • rok doświadczenia zawodowego, mile widziane 3 lata
 • świadectwo kwalifikacyjne E na napięcie co najmniej 1 kV, preferowane 10 kV
 • obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office (poziom min. podstawowy)
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Zakładzie Centralnym

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Koszykowa 81, ul. Czerniakowska 124, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 13/2023, 98/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN
 • współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
 • zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
 • kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń, instalacji elektroenergetycznych przez wykonawców zewnętrznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie 20 kV
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie
 • prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk/Automatyk

(Pion Ścieków –Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: ul. Syta 190, Warszawa

Nr ref.: 257/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min, średnie, mile widziane o profilu technicznym
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji (mile widziane powyżej 1 kV) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Główny Specjalista w Dziale Telekomunikacji i Infrastruktury

(Pion Informatyki i Telekomunikacji / Dział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 202/22

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC)
 • monitorowanie oraz zapewnienie ciągłości działania sieci oraz usług informatycznych
 • instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 • utrzymanie i rozwój środowiska IT obsługującego systemy w Spółce
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów IT
 • zgłaszanie wszystkich spostrzeżonych nieprawidłowości i zagrożeń funkcjonowania serwerów, systemów i danych oraz ich bezpieczeństwa
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji środowiska IT
 • wsparcie informatyczne użytkowników – II linia

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w administracji środowiskiem serwerowym - min. 3 lata, preferowane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2016, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO, DFS.
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows RedHat Enterprise w tym High-Availability Cluster
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacyjnych Vmware
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań macierzy dyskowych mile widziane technologie HPE : 3PAR, Primera, Nimble
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań archiwizacji Commvault, , HP StoreOnce,
 • bardzo dobra znajomość Bash/Shell scripting

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Wydziale Przygotowania Inwestycji dla południowo-wschodniej części Warszawy

(Pion Rozwoju / Dział Przygotowania Inwestycji / Wydziale Przygotowania Inwestycji dla południowo-wschodniej części Warszawy)

Miejsce pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Umowa na zastępstwo

Nr ref.: 161/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowanie kompleksowe i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i  nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i  zewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe: kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w  toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor/ Specjalista w obszarze Strategii i Zarządzania przez Cele

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział  Zarządzania Strategicznego / Zespół ds. Zarządzania przez Cele)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 309/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitoring realizacji zadań określonych w Strategii Spółki oraz przygotowywanie raportów z realizacji Strategii
 • wsparcie kierujących komórkami organizacyjnymi w planowaniu i rozliczaniu celów kwartalnych oraz przygotowywanie planu celów rocznych i kwartalnych w ramach obowiązującego w Spółce systemu zarządzania przez cele
 • przygotowywanie rejestru ryzyk dla Spółki oraz informacji o incydentach na podstawie uzyskanych informacji od komórek organizacyjnych w ramach obowiązującego
  w Spółce systemu zarządzania ryzykiem
 • monitorowanie poprawności funkcjonowania systemu informatycznego wspierającego zarządzanie przez cele i zarządzanie ryzykiem
 • sporządzanie prezentacji, raportów i analiz dotyczących tematyki realizowanych zadań.

Nasze wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie kierunków ekonomicznych, zarządzania lub pokrewnych
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, preferowane 3-letnie w pracy o zbliżonym zakresie obowiązków
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności znajomość Excela
  i Power Pointa)
 • umiejętność pracy z danymi w systemach informatycznych
 • umiejętność analitycznego myślenia, szczegółowej analizy i weryfikacji danych oraz syntezy i formułowania wniosków w formie pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikacji oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w specjalności elektryki/automatyki

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Miejsce pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Nr ref.: 326/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki 
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – elektryk/automatyk
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej/automatyki bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, samodzielność dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/ Starszy Inspektor w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego

(Pion Wody/ Zakład Północny/ Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: ul. 600-lecia 20, Wieliszew

Nr ref.: 290/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udział w opracowywaniu Planu Remontów dla Zakładu, przygotowanie dokumentów do planu, nadzór nad jego realizacją od strony formalnej
 • prowadzenie spraw związanych ze zleceniami: międzyzakładowymi, awaryjnymi, eksploatacyjnymi i laboratoryjnymi
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem protokołów awaryjnych (w tym składanie zapotrzebowań) i ich realizacją
 • prowadzenie podręcznego archiwum dokumentacji technicznej Zakładu
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych Zakładu
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących Zakładu
 • obsługa administracyjno - biurowa Zakładu pod nieobecność pracownika etatowego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane techniczne
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra, praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Office, mile widziana znajomość IFS
 • umiejętność: planowania, ustalania priorytetów, podejmowania decyzji oraz systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana znajomość prowadzenia książki obiektu budowlanego

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/ Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Fakturowania

(Pion Sprzedaży/Dział Fakturowania/Wydział Fakturowania Odbiorców Instytucjonalnych)

Nr ref.: 311/2023

Miejsce Pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozliczanie Odbiorców Instytucjonalnych/Indywidualnych, wystawianie faktur, faktur korygujących, duplikatów, naliczanie bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakości wody
 • obsługa korespondencji związanej z dokonywanymi rozliczeniami pisemnie, e-mailowo bądź telefonicznie
 • analiza ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, wyjaśnianie i ustalanie przyczyn tendencji zużycia wody
 • ewidencja danych dotyczących wodomierzy odliczających mierzących wodę bezpowrotnie zużywaną, aktualizacja danych adresowych odbiorców
 • przyjmowanie i wprowadzanie wskazań wodomierzy głównych i odliczających zgłaszanych w bieżących sprawach oraz ich weryfikacja, ustalanie nowych podziałów procentowych wynikających ze zgłoszonych zmian warunków korzystania z usług
 • rejestracja korespondencji przysłanej do Działu Fakturowania i przekazywanie jej pracownikom zgodnie z dekretacją

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe
 • minimum 3- miesięczne  udokumentowane doświadczenie zawodowe,  preferowany co najmniej rok (mile widziane w zakresie obsługi Klienta)
 • dobra, praktyczna umiejętność obsługi pakietu Office (w szczególności Word, Excel)
 • mile widziana umiejętność obsługi sytemu bilingowego dedykowanego do obsługi przedsiębiorstw wodociągowych
 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, niezbędne do profesjonalnej obsługi Klienta

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Rozwoju/Dział Warunków i Uzgodnień Projektów Technicznych/Wydział Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: ul. Zaruskiego 4, Warszawa

Nr ref.: 275/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wydawanie warunków technicznych odnośnie możliwości odprowadzania ścieków
 • uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów sieci kanalizacyjnej
 • opiniowanie projektów drogowych w zakresie kolizyjności układu drogowego z siecią kanalizacyjną
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • opracowywanie wytycznych dla potrzeb rozbudowy sieci kanalizacyjnej

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ukończone studia techniczne w zakresie inżynierii środowiska lub pokrewne)
 • minimum 1 rok (preferowane 3 lata) udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną dla inwestycji sieciowych
 • znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego i Prawa geodezyjnego
  i kartograficznego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

(Pion Rozwoju/Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 215/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowanie krótko- i długookresowych planów inwestycyjnych Spółki w zakresie budowy/przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • weryfikacja i analiza zgłoszeń do planów inwestycyjnych
 • prowadzanie oraz aktualizacja danych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych do miejskich serwisów informacyjnych
 • przygotowywanie informacji z realizacji prowadzonych zadań oraz syntetycznych informacji z realizacji wszystkich inwestycji prowadzonych przez Spółkę
 • opracowywanie prezentacji dotyczących działalności inwestycyjnej Spółki
 • obsługa systemu IFS Inwestycje, tworzenie i parametryzowanie nowych projektów w systemie, a także aktualizacja danych planistycznych istniejących projektów z obszaru budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania i realizacji robót budowlano-montażowych
 • mile widziana znajomość Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • mile widziana znajomość systemów informatycznych do zarządzania projektami a także systemu GIS
 • mile widziana znajomość podstaw rachunkowości
 • odpowiedzialność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego

(Pion Wody/Zakład Centralny/Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: Warszawa, Koszykowa 81

Nr ref.: 145/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań administracyjno-biurowych, ekonomicznych, technicznych w oparciu o zdefiniowane oraz podpisane procedury
 • przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • opracowywanie projektów dokumentów: pism, opisów przedmiotów zamówienia
 • rejestracja zapotrzebowań materiałowych, usług, zadań remontowych/modernizacyjnych na podstawie dostępnych wzorców
 • nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania usług zgodnie z zawartymi umowami przez firmy zewnętrzne
 • uczestnictwo w powoływanych komisjach i zespołach zadaniowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (inżynieria środowiska, ochrona środowiska)
 • biegła obsługa komputera (w tym pakiet MS Office w stopniu zaawansowanym)
 • samodzielność oraz umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość ustaw w zakresie: ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa zamówień publicznych
 • minimum 3- miesięczne doświadczenie zawodowe, preferowane 3- letnie na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Kierowca

(Pion Wsparcia/ Zakład Sprzętu i Transportu/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 323,324,325,326/2022

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa pojazdów samochodowych i innych zgodnie z uprawnieniami
 • zabezpieczenie przewożonego ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu osób i towarów
 • wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdów w tym: sprawdzenie stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, tankowanie, dbanie o estetykę pojazdów
 • obsługa powierzonego pojazdu i sprzętu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy.

Nasze wymagania:

 • prawo jazdy C, C+E.
 • karta kierowcy i uprawnienia na przewóz rzeczy
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia :Obsługa żurawi przenośnych, Obsługa koparko-ładowarki, Ładowarki, Uprawnienia energetyczne GR1,GR2, Książeczka sanepidowska, ADR
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość topografii Warszawy i okolicy
 • punktualność i odpowiedzialność
 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • gotowość do pracy 3-zmianowej.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Dział Zarządzania Kryzysowego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 354/2022

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa infrastruktury Spółki
 • udział i koordynowanie działań w obszarze zarządzania kryzysowego, ciągłości działania, spraw obronnych opartych na współpracy ze wszystkimi jednostkami/komórkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi
 • opracowanie planów BCP i zarządzanie nimi
 • opracowanie projektów, przeglądu, aktualizacja dokumentów związanych z zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem ciągłością działania, sprawami obronnymi
 • nadzór nad procesem analizy wpływu na biznes (BIA)
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem
 • aktualizacja planu ochrony infrastruktury krytycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu spraw obronnych i militaryzacji
 • organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie zarządzania kryzysowego, systemu zarządzania ciągłością działania, spraw obronnych, bezpieczeństwa informacji, ochrony osób i mienia
 • bardzo dobra znajomość normy ISO 22301
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • odporność na stres i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach stresujących
 • efektywne zarządzanie czasem własnym oraz Zespołu
 • otwartość i nastawienie na współpracę
 • bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office
 • pozostawanie w gotowości do podejmowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych
 • umiejętność pisania merytorycznych i stylistycznie poprawnych tekstów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Wydziału Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w Zakładzie Dębe

(Pion Ścieków / Zakład Dębe / Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Dębe, Orzechowo

Nr ref.: 280/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników
 • udział w procesach nadzoru oraz odbioru robót związanych z budową i przyłączaniem nowej infrastruktury kanalizacyjnej, a także kontroli legalności odprowadzania ścieków
 • udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji zadań Zakładu i Spółki
 • współudział w tworzeniu planów gospodarczych, nadzorowanie opracowywania sprawozdań, analiz i raportów z obszaru merytorycznej pracy Wydziału
 • wyznaczanie celów dla podległych pracowników oraz przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • organizowanie procesu pracy zgodnie z wymogami bhp i p.poż oraz egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów i obowiązujących zasad
 • akceptacja pod względem technicznym i merytorycznym sporządzonej dokumentacji dla robót budowlanych wynikających ze zleceń wykonawców zewnętrznych
 • opracowywanie dokumentów (instrukcji, regulaminów, zasad postępowania) mających kluczowe znaczenie dla obszaru działania Wydziału
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w kierowanym Wydziale

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska, ochrona środowiska)
 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe, preferowane na podobnym stanowisku
 • znajomość branży oraz prawa budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, odporność na stres, dokładność i rzetelność
 • samodzielność oraz umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • znajomość  pakietu MS Office.
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Laborant/Analityk Laboratorium w Laboratorium „Czajka

(Pion Laboratoriów/ Laboratorium „Czajka”)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 299/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów do badań
 • wykonywanie badań fizykochemicznych, zgodnie z nadanymi upoważnieniami
 • udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych, prowadzenie procesu weryfikacji/walidacji oraz monitorowania ważności wyników badań
 • prowadzenie i udział w szkoleniach wewnętrznych
 • udział w przygotowywaniu planów i zapotrzebowań zakupów materiałów, środków trwałych i usług
 • przenoszenie i podnoszenie ciężarów zgodnie z obowiązującymi przepisami z tego obszaru
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ZSZ
 • prowadzenie samochodu w samoobsłudze

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe w zakresie chemicznym lub pokrewne
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, praca w laboratorium akredytowanym
 • znajomość analityki chemicznej
 • znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego w tym automatycznych urządzeń do pobierania próbek
 • mile widziana znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • obsługa komputera, dobra znajomość obsługi pakietu office, pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat b
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, dyspozycyjność, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, dokładność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Magazynier / Starszy Magazynier

(Pion Wsparcia/Dział Logistyki/Wydział Gospodarki Magazynowej)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5/ ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 331/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie materiałów dostarczanych do magazynu, ustalanie ich ilości, potwierdzanie odbioru
 • wydawanie materiałów na podstawie zapotrzebowań materiałowych
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego w systemie IFS
 • obsługa wózków podnośnikowych i widłowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie– warunek konieczny
 • preferowane doświadczenie na stanowisku magazyniera, mile widziane 3 lata udokumentowanego doświadczenia
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe  – warunek konieczny
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • gotowość do podjęcia pracy w lokalizacji przy Pl. Starynkiewicza 5 oraz sporadycznie w lokalizacjach: ul. Zaruskiego 4 oraz ul. Syta 190/192 (Zakład Południe)

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Magazynier/Starszy Magazynier

(Pion Wsparcia/Dział Logistyki/Wydział Gospodarki Magazynowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 292/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie materiałów dostarczanych do magazynu, ustalanie ich ilości, potwierdzanie odbioru
 • wydawanie materiałów na podstawie zapotrzebowań materiałowych
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego w systemie IFS
 • obsługa wózków podnośnikowych i widłowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie– warunek konieczny
 • preferowane doświadczenie na stanowisku magazyniera, mile widziane 3 lata udokumentowanego doświadczenia
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe  – warunek konieczny
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 3- zmianowym (również weekendy)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mechanik – Konserwator w Zakładzie Pruszków

(Pion Ścieków/Zakład Pruszków/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 284/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  na stanowisku Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • konserwacja maszyn i urządzeń mechanicznych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej, w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy
 • wykonywanie czynności przeglądowo - konserwacyjnych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych w Zakładzie; selekcja części i podzespołów do regeneracji lub wymiany
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wraz z wpisami w książkach maszyn i urządzeń
 • prace związane z montażem i demontażem armatury w komorach, studzienkach i zbiornikach
 • prace warsztatowe polegające na obróbce metali, skrawaniu, toczeniu, ręcznej obróbce elementów, prace naprawcze.
 • utrzymanie w należytym stanie i konserwacja maszyn, urządzeń, narzędzi będących na wyposażeni warsztatu mechanicznego,
 • należyte zabezpieczanie urządzeń i wyposażenia miejsca pracy oraz dbałość i ich stan techniczny i prawidłową eksploatację,
 • wykonywanie prac frezarskich na urządzeniach na wyposażeniu, obsługa suwnic, wciągarek
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do remontów, udział przy montażach i demontażach urządzeń        

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie zawodowe w branży ogólnej mechanicznej),
 • znajomość zasad obsługi narzędzi ręcznych i mechanicznych,
 • mile widziane posiadanie uprawnień, świadectw kwalifikacyjnych energetycznych grup 1, 2, 3
 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mechanik-Konserwator w Oddziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody / Zakład Centralny / Oddział Utrzymania Ruchu )

Miejsce pracy: Warszawa, ul. ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 227/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • konserwowanie maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy
 • wykonywanie czynności przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych
 • usuwanie awarii maszyn i urządzeń
 • wykonywanie czynności przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych  instalacji i armatury sieci wodociągowej
 • prace związane z montażem i demontażem armatury w studzienkach, komarach i zbiornikach, gdzie wejście odbywa się przez otwory niewielkich rozmiarów
 • prace warsztatowe polegające na obróbce metali, skrawaniu, ręcznej obróbce elementów, pracy naprawczej w obiektach technologicznych, w tym na czynnych obiektach pływających, obsłudze urządzeń stanowiskowych
 • wykonywanie prac naprawczych maszyn i urządzeń jako prace interwencyjne (zlecenia)
 • współdziałanie z innymi komórkami oraz wykonawcami zewnętrznymi przy wykonywaniu przeglądów, konserwacji, napraw oraz modernizacji instalacji, maszyn i urządzeń w obiektach technologicznych
 • przegląd i konserwacja zespołów pompowych oraz urządzeń technologicznych w zakresie mechanicznym
 • przegląd i konserwacja pomostów, barierek, ogrodzeń      
 • przeglądy, naprawy(drobne), konserwacja pomp                                                                                                                   
 • naprawy i remonty armatury wodociągowej  (zasuwy, przepustnice, zawory zwrotne, wydłużalniki, rurociągi itp.)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok na stanowisku ślusarz, hydraulik, mechanik-konserwator (wodociągowy)
 • mile widziane umiejętność obsługi tokarki/ frezarki
 • uprawnienia energetyczne Gr.2
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność organizacji pracy

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 291/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prawidłowa organizacja, kierowanie, koordynacja i nadzorowanie podległej grupy mistrzowskiej, zapewniające efektywną i skuteczną realizację zadań Oddziału, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego MPWiK S.A
 • nadzór nad wykonywaniem przebudów przyłączy wodociągowych z zastosowaniem techniki bezwykopowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego do przecisków i krakingu linowego
 • zgłaszanie awaryjnych zajęć terenu dla realizacji bieżących robót do właściwych jednostek administracyjnych (wypełnienie i wysłanie wniosków)
 • prawidłowe i bieżące rejestrowanie w systemie ewidencji awarii MB GIS danych dotyczących prac remontowych i awaryjnych (sporządzanie raportów, podłączanie dokumentacji, itp)
 • nadzór i właściwe prowadzenie gospodarki narzędziowej i materiałowej w zakresie funkcjonowania grupy mistrzowskiej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie średnie techniczne)
 • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • obsługa komputera
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Wydziale Administracyjno-Remontowym

(Pion Wsparcia/Dział Administracyjny/Wydział Administracyjno-Remontowy)

Miejsce pracy: ul. Pl. Starynkiewicza 5, Warszawa

Nr ref.: 288/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolars

Główny zakres obowiązków:

Kierowanie podległą grupą mistrzowską w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektów  budowlanych, urządzeń i instalacji.

 • bieżące administrowanie nieruchomościami Spółki, będącymi pod nadzorem Działu, w tym utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów.
 • inicjowanie i podejmowanie działań, w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem Spółki, będącego pod nadzorem Działu, jego właściwej eksploatacji oraz dokonywanie bieżących napraw, przeglądów okresowych, prac konserwacyjno-interwencyjnych oraz wykonywanie remontów systemem gospodarczym, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonania zadań podległej grupy poprzez bezpośrednie kierowanie i nadzór nad jej pracą.
 • prowadzenie dokumentacji przeglądów w tym wpisy w KOB i CRO.
 • wnioskowanie zakresów zadań remontowych/inwestycyjnych.
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki narzędziowej.
 • współpraca ze służbami miejskimi.
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie: rozliczania godzin pracy podległych pracowników.
 • prowadzenie instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp i p.poż.
 • organizowanie procesu pracy zgodnie z wymogami bhp i p.poż oraz egzekwowanie od podległych Pracowników przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie.
 • przeprowadzanie Ocen Pracowniczych w ramach SOP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki.

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe).
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku.
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
 • bardzo dobra znajomość komputera (pakiet MS Office).
 • czynne prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziana znajomość w zakresie technicznego funkcjonowania:
 • systemów zabezpieczeń ppoż.
 • urządzeń ciepłowniczych - węzły cieplne.
 • urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - znajomość CRO.
 • urządzeń dźwignicowych.
 • instalacji wod-kan.
 • uprawnienia SEP G1; G2.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 312/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, w tym poleceń wydawanych przez bezpośredniego przełożonego
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy oraz dyscypliny pracy
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  a także ochrony przeciwpożarowej
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi spółki
 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prace interwencyjne na infrastrukturze krytycznej spółki polegające na zabezpieczeniu majątku oraz ciągłości odbioru ścieków od klientów
 • prowadzenie w samoobsłudze pojazdów służbowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • brak przeciwwskazań przy pracy na głębokości/wysokości powyżej 3 m

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej W Oddziale Eksploatacji Sieci

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Pruszków, ul Domaniewska 23

Nr ref.: 194/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,  praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych kat. B
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowości pracy w systemie 3- zmianowym
 • znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Oddziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków / Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 193/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki      

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie 3-zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Wydziale Pomiarów i Analiz

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Pomiarów i Analiz)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 204,216/22

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • czyszczenie, naprawy, montaż, kalibracja oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej
 • bieżąca eksploatacja i konserwacja technicznego sprzętu specjalistycznego.
 • pobór próbek ścieków
 • asystowanie przy pracach wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz na zlecenie innych komórek Spółki
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie)
 • prawo jazdy kat. B, kat. C będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie min. podstawowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym - mile widziane
 • zaangażowanie, otwartość, komunikatywność i chęć nauki
 • otwartość na pracę w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 269,336/22, 49,127,196,23 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane                                   
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)/

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 298/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne).
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów).
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane.     
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 198-203/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych
  i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz terenów zielonych po zakończonych pracach

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku                                                                                                                                     
  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Wodociągów

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Wodociągów)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 232/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolars

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace po przeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie na analogicznym stanowisku
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Wodociągów

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Wodociągów)

Miejsce pracy: ul. Stanisława Mikkego 4, Warszawa

Nr ref.: 324/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace poprzeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Pracownik Helpdesk w Dziale Telekomunikacji i Infrastruktury

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4/ Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 337/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na stanowisku Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • realizacja zgłoszeń  - pierwsza linia wsparcia (awarie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania, wsparcie przy obsłudze sprzętu i oprogramowania)
 • tworzenie skryptów powershell, batch oraz PHP
 • wykorzystywanie systemu Acronis - zarządzanie systemem kopii zapasowych w codziennej pracy
 • tworzenie obrazów za pomocą wykorzystywanego rozwiązania MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
 • podstawowa konfiguracja stacji roboczych w obszarach sieciowych LAN, WLAN, VPN
 • tworzenie specyfikacji technicznej
 • nadzorowanie umów sieciowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek: informatyka)
 • minimum rok udokumentowanego doświadczenia/ praktyki związanej z obsługą Klienta - IT, Helpdesk (preferowane 3-letnie doświadczenie w obszarze informatyki)
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office w stopniu bardzo dobrym
 • znajomość skryptów: powershell, batch oraz PHP
 • znajomość systemu Acronis - Zarządzanie systemem kopii zapasowych
 • mile widziana znajomość związanych z sieciami komputerowymi i VoIP
 • wiedza z zakresu budowy i działania komputerów, laptopów urządzeń mobilnych i drukujących
 • dobra znajomość systemu szyfrowania Bitlocker, MBAM w środowisku Microsoft
 • podstawowa wiedza nt. baz danych oraz języka SQL
 • podstawowa znajomość konfiguracji stacji roboczych w obszarach sieciowych LAN, WLAN, VPN

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Spawacz w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: St. Mikkego 4, Warszawa

Nr ref.: 138/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych
 • bieżące i planowe naprawy
 • remonty i drobne modernizacje wymagające spawania
 • spawanie elementów stalowych oraz przewodów wodociągowych
 • dorabianie i naprawa narzędzi
 • zgrzewanie rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej
 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok (mile widziane na podobnym stanowisku)
 • uprawnienia spawalnicze metodą 111, 311
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • umiejętność organizacji pracy

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Nadzoru Realizacji Projektów Strategicznych

(Jednostka Realizująca Projekt / Dział Nadzoru Realizacji Projektów Strategicznych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 262/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez Pion zadań, a w szczególności: wniosków na posiedzenia organów Spółki, projektów uchwał, umów, aneksów, porozumień, regulacji wewnętrznych, poświadczeń, pełnomocnictw oraz wzorów dokumentów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentów formalnych, związanych z realizacją kontraktów
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia dla zadań będących w zakresie Projektu w celu przekazania ich do Pionu Zamówień Publicznych
 • przygotowanie informacji i zestawień dotyczących zagadnień będących w zakresie zadań komórki organizacyjnej

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego
 • praktyczna znajomość pakietu Ms Office
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC
 • znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz znajomość Prawa Budowlanego
 • skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Projektowania i Kosztorysów

 (Pion Rozwoju / Dział Projektowania i Kosztorysów)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 329/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • opracowanie analiz i koncepcji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • uzgodnienia tras odcinków sieci kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych z odbiorcami na terenie, na którym działalność prowadzi Spółka
 • nadzór i koordynacja usług branżowych w zakresie branży geodezyjnej, geotechnicznej, energetycznej, konstrukcyjnej, drogowej, zieleni w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki i organami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania danych, uzgodnień i decyzji niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej
 • prowadzenie na bieżąco rejestrów wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi systemami administrowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowany kierunek: Inżynieria Środowiska)
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wod.-kan., cieplne, wentylacyjne i gazowe
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • bardzo dobra znajomość obsługi: AutoCad, Profil Koordynator, mile widziana znajomość PipeFlow
 • znajomość MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista w Dziale Administracyjno-Prawnym

(Jednostka Realizująca Projekt/Dział Administracyjno-Prawny)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 336/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie archiwum dokumentacji dotyczącej realizowanych Projektów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki oraz z uwzględnieniem zasad trwałości projektów
 • przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w Pionie JRP do przekazania do Archiwum Zakładowego (WAZ)
 • prowadzenie działań związanych z obsługą w trakcie kontroli, inspekcji i audytów, w tym przygotowywanie dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki funkcjonalnej/komórki organizacyjnej
 • obsługa logistyczna dokumentacji powstającej w ramach prac Pionu JRP

Nasze Wymagania:

 • wykształcenia minimum średniego, preferowane wykształcenie wyższe,
 • biegłej znajomości obsługi komputera, biurowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz pakietu Microsoft Office – warunek konieczny
 • doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków wiedzy z zakresu przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących,
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacyjnych,
 • umiejętności planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielności w działaniu oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • prawa jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista w Dziale Kontraktów i Aneksów

(Pion Zamówień Publicznych/ Dział Kontaktów i Aneksów)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 306/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie przy współpracy właściwych jednostek/komórek organizacyjnych, projektów umów (dostawy, usługi, roboty budowlane) dotyczących zakupu dóbr inwestycyjnych i innych usług materialnych i niematerialnych z uwzględnieniem zapewnienia parametrów technicznych, ilościowych, terminowych wymaganych dla danego zamówienia
 • branie udziału w koordynowaniu poprawności zapisów umownych z punktu widzenia merytorycznego i formalno-prawnego
 • uczestnictwo w pracach komisji jako osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektu umowy w postępowaniu oraz pomoc w negocjowaniu umów zawieranych w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Outlook
 • znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie związane z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, stosowaniem i interpretacją przepisów prawa
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista (technolog wody)

Specjalista/ Starszy Specjalista (technolog wody)

 (Pion Wody/ Zakład Centralny /Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 316/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań wynikających z potrzeb w wyznaczonym obszarze przez przełożonego
 • współudział w prowadzeniu analiz ryzyka w Planie Bezpieczeństwa Wody, przeprowadzanie audytów związanych z PBW
 • opracowywanie instrukcji i innych dokumentów obowiązujących w podległym obszarze
 • udział w nadzorze eksploatacyjnym podczas wykonywania remontów, modernizacji, przeglądów, napraw i usuwania awarii przez służby utrzymania ruchu Zakładu Centralnego oraz Wykonawców zewnętrznych
 • współpraca w zakresie koordynowania pracy w zakresie prawidłowej eksploatacji dla Oddziału Produkcji Wody
 • udział w zakresie prawidłowej gospodarki materiałami (reagentami) używanymi w procesach technologicznych Oddziału
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki zakładu w zakresie wspólnie realizowanych zadań oraz prac wykonywanych przez nie na rzecz Oddziału
 • monitorowanie realizacji harmonogramów prac eksploatacyjnych urządzeń i instalacji technologicznych w podległym obszarze
 • udział w nadzorze nad prawidłowością przebiegu i efektywnością procesów technologicznych prowadzonych w obszarze

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne
 • dobra obsługa komputera oraz łatwość przyswajania obsługi nowych systemów komputerowych
 • min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość  zasady działania procesów uzdatniania wody będzie dodatkowym atutem
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy samodzielność, systematyczność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista (w zakresie urządzeń przeciwpożarowych)

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/Dział Ochrony Przeciwpożarowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 251/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarki sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi - Systemy Sygnalizacji Pożaru, Stałe Urządzenia Gaśnicze
 • nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa pożarowego Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, regulacje wewnętrzne i wiedzę techniczną
 • wsparcie przy prowadzeniu spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, prac niebezpiecznych pożarowo oraz występowanie do osób odpowiedzialnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn pożarów, awarii z tym związanych oraz formułowanie wniosków profilaktycznych
 • opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • współuczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej według potrzeb (wstępne, okresowe, z obsługi urządzeń przeciwpożarowych)
 • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • udział w odbiorach technicznych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, instalacji i obiektów nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych
 • uczestnictwo w powoływanych komisjach i zespołach zadaniowych

Nasze wymagania:

 • znajomość budowy, działania oraz obsługi Systemów Sygnalizacji Pożaru m.in, Polon-Alfa, Esser oraz Stałych Urządzeń Gaśniczych
 • zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu ppoż. (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji przeciwwybuchowej)
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Power Point, DWG)
 • dobra znajomość obsługi programu AutoCAD
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoki poziom komunikatywności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Pionie Jednostki Realizującej Projekt

(Pion Jednostki Realizującej Projekt- Dział Nadzoru Realizacji Projektów 2)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 73/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie lub B2B
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inżynierem Kontraktu i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na usługi, w tym w szczególności umów na usługi Inżyniera Kontraktu i  projektowanie
 • prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanych z realizowanymi umowami
 • nadzór nad procesem przygotowania inwestycji, w tym koordynacja, przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów, planów i strategii w zakresie realizowanych umów

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka)
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego w dziale inwestycyjnym lub modelowania siecią wodociągową (mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi)
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość przepisów prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego (znajomość Prawa Budowlanego, mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych)
 • preferowana znajomość reguł kontraktowych FIDIC
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odporność na stres
 • skrupulatność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej (Zarządzania systemem RTC)

 (Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Jagiellońska 65/ 67, Warszawa

Nr ref.: 258/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu w Zakładzie systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie Inżynierii Środowiska lub pokrewnym
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • brak przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Zarządzania Strategicznego / Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 234/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Główny zakres obowiązków:

 • podejmowanie działań w zakresie utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bhp, środowiskowego, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych ZSZ i sporządzanie z nich raportów;
 • udział w audytach zewnętrznych i organizacja ich przebiegu
 • przygotowywanie dokumentów na przegląd zarządzania oraz sporządzanie z niego raportów
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów nadzorowanych przez Pełnomocnika ds. ZSZ
 • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych przedkładanych na posiedzenie Zarządu w zakresie zgodności z wymaganiami ZSZ oraz zasadami dotyczącymi opracowywania dokumentów
 • aktualizacja mapy procesów we współpracy z właścicielami procesów oraz sporządzanie analiz osiąganych wskaźników w ramach procesów
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie funkcjonowania ZSZ oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem
 • administrowanie systemem informatycznym wspierającym ZSZ w tym monitorowanie poprawności jego funkcjonowania, zgłaszanie propozycji rozwoju systemu o nowe funkcjonalności na podstawie wyników audytów, przeprowadzanych analiz i zgłoszeń użytkowników
 • realizacja zadań wynikających z prowadzonych projektów i wdrożeń, w których uczestniczy Zespół ds. ZSZ, w tym wdrożeń systemów zarządzania opartych na normach ISO
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ZSZ

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu inżynierii sanitarnej, środowiska lub zarządzania jakością)
 • minimum 3-letnie doświadczenia zawodowego w utrzymywaniu systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania jakością
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych wg norm ISO;
 • certyfikat audytora wewnętrznego co najmniej dwóch systemów zarządzania spośród pięciu wymienionych: systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015, systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2017, systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2020
 • umiejętności analitycznego myślenia, szczegółowej analizy i weryfikacji danych oraz syntezy i formułowania wniosków w formie pisemnej
 • umiejętności współpracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy z danymi w systemach informatycznych
 • biegła znajomości pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania oraz pracy
  w zespołach projektowych
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub prezentacji

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista ds. utrzymania środowiska serwerowego

(Pion Informatyki i Telekomunikacji / Dział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 305/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC)
 • monitorowanie oraz zapewnienie ciągłości działania sieci oraz usług informatycznych
 • instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 • utrzymanie i rozwój środowiska IT obsługującego systemy w Spółce
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów IT
 • zgłaszanie wszystkich spostrzeżonych nieprawidłowości i zagrożeń funkcjonowania serwerów, systemów i danych oraz ich bezpieczeństwa
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji środowiska IT
 • wsparcie informatyczne użytkowników – II linia

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w administracji środowiskiem serwerowym - min. 3 lata, preferowane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2019, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO
 • bardzo dobra znajomość środowiska baz danych Oracle
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacyjnych Vmware
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań macierzy dyskowych, mile widziane technologie HPE : 3PAR, Primera, Nimble
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań archiwizacji CommVault, HP StoreOnce
 • bardzo dobra znajomość Bash/Shell scripting
 • praktyczna znajomość systemów klasy Linux

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Inspektor w Dziale Nadzoru Realizacji Projektów

(Pion Jednostki Realizującej Projekt- Dział Nadzoru Realizacji Projektów 2)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 228/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie lub B2B
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inżynierem Kontraktu i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na usługi, w tym w szczególności umów na usługi Inżyniera Kontraktu i  projektowanie
 • prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanych z realizowanymi umowami
 • nadzór nad procesem przygotowania inwestycji, w tym koordynacja, przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów, planów i strategii w zakresie realizowanych umów

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki techniczne)
 • minimum 1 rok, preferowane 3 lata doświadczenia zawodowego (mile widziane doświadczenie w procesie inwestycyjnym)
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odporność na stres
 • skrupulatność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Kryzysowego

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Dział Zarządzania Kryzysowego)

Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 294/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • realizacja zadań obronnych, w tym w szczególności przygotowania dokumentów planistycznych, realizacji zadań operacyjnych, związanych z militaryzacją, z zakresu utrzymania systemu zarządzania ciągłością działania, z zakresu przepisów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego,
  oraz w zakresie dostosowania Spółki do funkcjonowania w stanach gotowości obronnej państwa
 • nadzór i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w ramach zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, systemu zarządzania ciągłością działania
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie: zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ciągłości działania
 • realizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
  i ciągłości działania

 

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane studia o kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe)
 • minimum 3-letnie doświadczenia w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, zarządzania ciągłością działania
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych, zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania
 • znajomość przepisów prawa z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych
 • umiejętność sporządzania pism i dokumentacji
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 

 

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Laboratorium „Czajka”

(Pion Laboratoriów/ Laboratorium „Czajka”)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 300/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań fizykochemicznych i instrumentalnych, zgodnie z nadanymi upoważnieniami
 • pobieranie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów do badań
 • udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych, prowadzenie procesu weryfikacji/walidacji oraz monitorowania ważności wyników badań
 • prowadzenie i udział w szkoleniach wewnętrznych
 • umiejętność tworzenia dokumentów technicznych i systemowych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • udział w przygotowywaniu planów i zapotrzebowań zakupów materiałów, środków trwałych
  i usług
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • prowadzenie samochodu w samoobsłudze

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - chemia lub pokrewne; dyplom studiów podyplomowych
  z zakresu chemii instrumentalnej będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe w laboratorium akredytowanym - min. 3 lata
 • biegła znajomość analityki chemicznej i instrumentalnej związanej z wykonywaniem badań techniką: chromatografii gazowej, emisyjną i fluorescencyjną spektrometrią atomową, absorpcyjną spektrometrią atomową z amalgamacją, kalorymetryczną
 • biegła znajomość obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu laboratoryjnego
 • bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji; znajomość przepisów prawnych dotyczących badania wody, ścieków, osadów i odpadów
 • dobra znajomość obsługi pakietu Office - pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, dobra organizacja czasu pracy
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się normami i aplikacjami
  w stosowanym sprzęcie laboratoryjnym
 • prawo jazdy kat B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista ds. Administrowania Sieciami

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 304/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  na stanowisku Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja siecią WAN oraz LAN w Spółce
 • administracja systemem monitoringu sieci NetCrunch (781 urządzeń)
 • administracja i konfiguracja systemem zapór ogniowych (firewall zewnętrzny) mających na celu zabezpieczenie przed niepowołanych dostępem z zewnątrz sieci
 • administracja i konfiguracja systemem zapór ogniowych (firewall wewnętrzny) mających na celu zabezpieczenie przed niepowołanych dostępem z zewnątrz i wewnątrz sieci
 • administracja i konfiguracja systemów zapór ogniowych (firewall automatyki) mających na celu zabezpieczenie przed niepowołanych dostępem z zewnątrz i wewnątrz sieci
 • administracja systemami WI-FI (2 kontrolery 106 AccessPoints) w 8 lokalizacjach
 • administracja routerami dostępowymi BGP

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane - informatyczne
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu sieci IP/Ethernet
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieciowego takich jak 802.1x, NAC, złożonych systemów uwierzytelnienia i autoryzacji, w tym znajomość następujących rozwiązań producenckich Firewalli sieciowych: PaloAlto, Checkpoint,Juniper
 • bardzo dobra znajomość routingu: protokół OSPF, BGP oraz switchingu w sieciach IP/Ethernet
 • znajomość algorytmów oraz konfiguracji tuneli VPN na różnych platformach sprzętowych ( w tym min. IPSec)
 • znajomość architektury urządzeń sieciowych Cisco, systemu operacyjnego Cisco IOS oraz konfiguracji usług sieciowych na platformie Cisco
 • znajomość różnej klasy systemów bezpieczeństwa sieci IP/Ethernet: NBA, WAF, UEBA, PAM, narzędzi do centralnego zarządzania firewallami oraz audytowania sieci będzie dodatkowym atutem
 • znajomość protokołów sieciowych: 802.1q, DHCP, QoS, FTP, SNMP, SMTP, DNS, ICMP, HTTP/HTTPS, ARP, NTP
 • min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Systemów Informatycznych

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Systemów Informatycznych)

Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 266/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w projektach dotyczących wdrażania rozwiązań teleinformatycznych
 • opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych oraz ich analiza pod kątem możliwości
 • i sposobu realizacji
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów wdrożeniowych i serwisowych przy współpracy
 • z zewnętrznymi dostawcami
 • administracja i wsparcie dla systemów biznesowych (bazy danych, usługi aplikacyjne)
 • udział w tworzeniu procedur i instrukcji, a także aktualizacji i zarządzaniu dokumentacją techniczną w obszarze systemów biznesowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: informatyka)
 • minimum 3-letnie (preferowane co najmniej 5- letnie) doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, w tym doświadczenie w budowaniu interfejsów wymiany danych
 • doświadczenie i wiedza z zakresu systemów Zarządzania Majątkiem (CMMS), systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz systemów klasy ERP
 • praktyczna znajomość z zakresu administracji środowiskami bazodanowymi ORACLE i MS SQL
 • praktyczna znajomość języka SQL, w tym tworzenie zapytań i procedur bazodanowych
  znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

 

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Planowania i Controlingu / Wydział Planowania i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 142/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Współpraca przy sporządzaniu planów gospodarczych Spółki (rocznych i wieloletnich) oraz raportów dotyczących ich realizacji
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • analizowanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie źródeł ich finansowania
 • przygotowywanie komentarzy i wyjaśnień na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej
 • realizowanie innych zadań wchodzących w zakres zagadnień controllingowych
 • rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze controllingu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne
 • minimum roczne doświadczenie, preferowane 3 lata na podobnym stanowisku w organizacji o średniej lub dużej wielkości i/lub w audycie
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów, w tym rachunku kosztów
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • znajomość systemu klasy ERP
 • znajomość systemu BI
 • doświadczenie w branży regulowanej, w tym w zakresie procesu przygotowywania i zatwierdzania taryf oraz współpracy z regulatorem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor w Wydziale Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów

(Pion Rozwoju/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 260/22

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych
 • współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
 • koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych
 • prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania prac
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań                                                                                                              

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki z zakresu budownictwa, inżynierii sanitarnej);
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową i remontem obiektów budowlanych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, sporządzania dokumentacji projektowej
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 314/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udział w procesie inwestycyjnym poprzez weryfikację dokumentacji w zakresie m.in. ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, obejmującej odpady, na podstawie danych uzyskiwanych od komórek i jednostek organizacyjnych Spółki
 • zapewnienie ciągłości decyzji w zakresie gospodarki odpadami, udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania/zmiany decyzji administracyjnych
 • współpraca z podstawowymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie działań i czynności kontrolnych oraz monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez organy zewnętrzne
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań realizowanych przez Spółkę w zakresie gospodarki odpadami
 • przeprowadzanie analiz, ocena merytoryczna planów, koncepcji, sporządzanie raportów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu gospodarki odpadami
 • opracowywanie/aktualizacja instrukcji i procedur z zakresu gospodarki odpadami
 • realizacja zadań niezbędnych do wdrożenia i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • udział w auditach wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, w obszarze gospodarki odpadami
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy, sprawna komunikacja interpersonalna i wysoka odporność na stres
 • mile widziane praktyczne doświadczenie w obsłudze bazy BDO w tym prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i aktualizacja danych
 • mile widziane doświadczenie z zakresu udziału w postępowaniach administracyjnych

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/Dział Ochrony Przeciwpożarowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 250/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa pożarowego Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, regulacje wewnętrzne i wiedzę techniczną
 • wsparcie przy prowadzeniu spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, prac niebezpiecznych pożarowo oraz występowanie do osób odpowiedzialnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn pożarów, awarii z tym związanych oraz formułowanie wniosków profilaktycznych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarki sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi
 • opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • współuczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej według potrzeb (wstępne, okresowe, z obsługi urządzeń przeciwpożarowych)
 • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • udział w odbiorach technicznych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, instalacji i obiektów nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych
 • uczestnictwo w powoływanych komisjach i zespołach zadaniowych

 

Nasze wymagania:

 • zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • min. 1 rok (preferowane 3 lata) doświadczenia w wykonywaniu czynności z zakresu ppoż. (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji przeciwwybuchowej)
 • znajomość budowy, działania oraz konserwacji urządzeń ppoż
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Power Point, DWG)
 • znajomość obsługi programu AutoCAD
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoki poziom komunikatywności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej /Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, Mikkego 4

Nr ref.: 332/2023

Umowa na zastępstwo

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rejestrowanie pism, udzielanie odpowiedzi na pisma
 • przygotowywanie grafików brygadowych – raz na kwartał
 • przygotowywanie protokołów wymiany przyłączy wodociągowych                                                                                                                                          
 • tworzenie rejestrów kosztów za wymianę poszczególnych przyłączy wodociągowych
 • przygotowanie dokumentów do zapoznania dla nowych Pracowników, występowanie o wprowadzenie ich do programów
 • weryfikacja dokumentów do audytów
 • prowadzenie rejestru zamontowanych wodomierzy
 • rozliczanie zleceń płatnych, refakturowania
 • opisywanie faktur
 • zamówienia materiałów biurowych
 • ISO – zmiany instrukcji stanowiskowych, przygotowywanie zestawienie substancji niebezpiecznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe
 • minimum 1 rok, preferowane 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym
 • mile widziana znajomość aplikacji ArcMap
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • biegła obsługa komputera
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Priorytetowych

(Pion Zamówień Publicznych – Dział realizacji zamówień - Wydział Realizacji Zamówień Priorytetowych)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 205/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla określonych kategorii zakupowych ( flota, IT, telekomunikacja, paliwa i energia, remonty, usługi profesjonalne) oraz zakupów awaryjnych
 • sporządzanie szacunkowych kalkulacji przedmiotu zamówienia, w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie oraz przeprowadzone rozeznanie rynku
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień
 • udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki
 • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe z obszarów: prawo, administracja, kierunki techniczne
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, mile widziane 3-letnie, preferowane przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiązanych aktów prawnych
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B)
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Wydziale Archiwum Zakładowego

(Pion Wsparcia/ Dział Administracyjny/ Wydział Archiwum Zakładowego)

Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Dąbrowszczaków 9

Nr ref.: 327/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt powstałych w jednostkach funkcjonalnych/komórkach organizacyjnych Spółki przy użyciu systemu Ewidencji Elektronicznej Archiwum Aktowego
 • porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej
 • przeprowadzanie kwerend, udzielanie pomocy pracownikom Spółki w uzyskiwaniu informacji o zasobie oraz udostępnianie i wydawanie kopii dokumentacji na podstawie wniosków zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • bieżące aktualizowanie inwentarza topograficznego, weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych w systemie Ewidencji Elektronicznej Archiwum Aktowego
 • digitalizacja dokumentacji Archiwum Dokumentacji Aktowej o szczególnej wartości użytkowej i historycznej
 • przygotowanie dokumentacji kategorii "B" do brakowania
 • udział w przygotowaniu i przekazywaniu dokumentacji kategorii „A" do Archiwum Państwowego

Nasze wymagania:

 • wykształcenia minimum średniego, preferowane wykształcenie wyższe
 • biegłej znajomości obsługi komputera, biurowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz pakietu Microsoft Office – warunek konieczny
 • doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków
 • wiedzy z zakresu przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności archiwów zakładowych
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacyjnych
 • umiejętności planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielności w działaniu oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • prawa jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego

(Pion Ścieków/Zakład Sieci Kanalizacyjnej/Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65

Nr ref.: 286/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • uzupełnianie na bieżąco danych obiektów, na których prowadzone są prace eksploatacyjne w programie „Ewidencja-Awarie”
 • weryfikacja zgłoszonych do wyjaśnienia danych zasilających model matematyczny
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma oraz udzielanie informacji telefonicznych dotyczących sieci kanalizacyjnej innym jednostkom i komórkom organizacyjnym Spółki
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych
 • gromadzenie materiałów i przygotowywanie informacji do celów statystycznych w jednostce/komórce
 • opracowywanie elementów dokumentacji (na przykład: technicznej, finansowej, ekonomicznej, prawnej, administracyjnej) oraz jej weryfikacja i uzupełnianie
 • zarządzanie dokumentacją komórki organizacyjnej oraz jej archiwizowanie zgodnie z ustalonymi procedurami (porządkowanie dokumentacji, sporządzanie ewidencji, dbanie o właściwe przechowywanie dokumentacji z zachowaniem porządku, stanu technicznego oraz bezpieczeństwa zbiorów dokumentacyjnych)

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe (inżynieria środowiska lub pokrewne)
 • minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, preferowane 3 lata
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • wielozadaniowość, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale GIS i Analiz Rozwojowych

(Pion Rozwoju/Dział GIS i Analiz Rozwojowych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 301/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • praca związana z pozyskaniem, analizą i przygotowaniem danych na potrzeby matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
 • budowa, aktualizacja i kalibracja matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
 • przeprowadzanie analiz i symulacji na matematycznym modelu sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej oraz przygotowanie raportów wynikowych
 • udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej obszaru funkcjonowania wydziału, opiniowanie dokumentacji
 • nadzorowanie i rozliczanie wykonywania usług i inwestycji przez firmy zewnętrzne
 • udział w spotkaniach związanych z rozwojem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe techniczne, w zakresie inżynierii środowiska bądź kierunku pokrewnym
 • min. 3- miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe, preferowane co najmniej 3- letnie
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w dowolnym oprogramowaniu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • umiejętność czytania map geodezyjnych i pracy z dokumentacją sieciową
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • znajomość języka SQL, PYTHON lub Oracle na poziomie podstawowym będzie dodatkowym atutem
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programem ArcMap lub QGIS

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (kadry i płace)

(Pion Spraw Pracowniczych – Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr. ref. 338/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa pracowników w zakresie płac
 • naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • księgowanie list płac i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów z zakresu płac oraz kosztów pracy
 • przygotowywanie zaświadczeń ERP-7
 • obsługa programu PŁATNIK (deklaracje rozliczeniowe, korekty ZUS)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do US

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (ekonomia, kadry i płace)
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń
 • biegła znajomość prawa pracy, przepisów ZUS oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice - szczególnie Excel
 • znajomość programu Płatnik
 • udział w projektach wdrożeniowych systemów kadrowo - płacowych – mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (kadry)

(Pion Spraw Pracowniczych – Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr. ref. 339/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa pracowników w zakresie kadr i rozliczenia czasu pracy
 • przygotowywanie projektów pism, regulacji
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie i rozliczanie preliminarza dot. ZFŚS
 • księgowanie ZFŚS i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów z zakresu kadr
 • obsługa programu PŁATNIK (zgłoszenie, wyrejestrowanie, zmiana danych)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (ekonomia, kadry i płace)
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość prawa pracy oraz przepisów ZUS
 • umiejętność redagowania pism oraz informacji dla Pracowników
 • dobra znajomość pakietu MsOffice - szczególnie Excel
 • znajomość programu Płatnik
 • udział w projektach wdrożeniowych systemów kadrowo - płacowych – mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Cyberbezpieczeństwa

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Cyberbezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Nr ref.: 235/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego i usuwanie skutków zaistniałych zagrożeń cybernetycznych, w tym analizowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • współpraca z administratorami sieci / systemów teleinformatycznych w zakresie wyjaśniania incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • dostrajanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, analiza i konfiguracja reguł oraz polityk bezpieczeństwa zaimplementowanych na infrastrukturze bezpieczeństwa IT
 • szacowanie ryzyka i konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • wykrywanie podatności i zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa IT, w szczególności systemami klasy SIEM/SOAR, EDR, NDR, PAM
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur, wytycznych i instrukcji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Spółki
 • udział w prowadzeniu audytów wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Nasze wymagania:

 • udokumentowane min. 3- letnie doświadczenie zawodowego (w tym w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym), mile widziane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu informatyki lub zarządzania systemami IT
 • bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa sieciowego (mile widziana znajomość środowiska Flowmon, CheckPoint, PaloAlto)
 • praktyczna wiedza w zakresie administrowania systemami Windows Serwer i Linux
 • znajomość środowiska Vmware
 • znajomość konfiguracji DNS, DHCP, SMTP, Vlan, VPN, QoS, IPSEC, Wi-Fi, VCenter
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Ochrony Fizycznej (obszar techniczny)

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/Dział Ochrony Fizycznej)

Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 265/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego systemów CCTV, KD, SSWiN, EDK (w tym okresowa ocena i bieżące raportowanie)
 • opracowywanie i wdrażanie instrukcji oraz procedur w zakresie zarządzania systemami, urządzeniami CCTV, KD, SSWiN, EDK
 • zgłaszanie przełożonym inicjatyw i przedstawianie propozycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów CCTV, KD, SSWiN, EDK
 • wsparcie procesu zakupowego elementów składowych systemów CCTV, KD, SSWiN, EDK
 • nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych i mechanicznych systemów i zabezpieczeń
 • udział w projektach dotyczących rozbudowy systemów związanych
  z bezpieczeństwem firmy, w szczególności w obszarze zabezpieczeń technicznych
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa oraz aktualizacja dokumentacji
  w obszarze systemów zabezpieczeń technicznych
 • koordynowanie działań związanych z obsługą i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w zakresie zdalnego monitorowania, obsługi zdarzeń, analizy
  i koordynacji rozwiązywania problemów związanych z technicznymi systemami bezpieczeństwa
 • opiniowanie dokumentacji w zakresie systemu zabezpieczeń technicznych
 • realizacja szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
 • udział w tworzeniu i wdrażanie regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa, ochrony obiektów, osób i mienia                                                                                                                  

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe- mile widziane techniczne
 • minimum 3-letnie (preferowane 5- letnie) doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, elektronicznych systemów zabezpieczeń, w tym pracy związanej z eksploatacją systemów CCTV, KD, SSWiN, EDK
 • wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego
 • prawo jazdy kategorii B
 • dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

(Pion Rozwoju)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 319/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór, monitoring i kontrola nad:
 • procesami wydawania warunków przyłączenia do sieci i uzgadniania projektów sieci, przepompowni i przyłączy
 • realizacją zadań w zakresie administrowania i zarządzania systemem informacji przestrzennej GIS oraz matematycznymi modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • współudział w:
 • zarządzaniu przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Pionu
 • organizowaniu pracy podległych komórek organizacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań przez podległych pracowników
 • przygotowaniu działań systemowych, programów i szczegółowych rozwiązań, służących wdrażaniu strategii Spółki w zakresie kompetencji Pionu (w tym projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych)
 • inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie nadzorowanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań
 • projektowaniu, koordynacji i bezpośrednim prowadzeniu polityki personalnej Pionu, w celu zapewnienia motywacji, rozwoju zawodowego i efektywnej pracy podległych pracowników
 • w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją planów strategicznych i operacyjnych sporządzanych na potrzeby Pionu oraz Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy i jednostkami otoczenia rynkowego
 • zapewnienie terminowego opracowania sprawozdań, analiz i raportów w działalności Pionu, w celu zapewnienia informacji zarządczej organom Spółki, jak również realizacji obowiązków sprawozdawczych Spółki względem odbiorców zewnętrznych
 • reprezentowanie Pionu w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, jak również w toku współpracy z otoczeniem rynkowym Spółki (w tym uczestnictwo w komisjach, zespołach zadaniowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (techniczne), preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo; ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe - min. 5 lat, preferowane 8 (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Zarządczym)
 • wskazane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnymi lub do projektowania
 • doświadczenie w zakresie projektowania lub weryfikacji dokumentacji projektowej oraz znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych na prace projektowe lub roboty budowlane
 • znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz przepisów Prawa Budowlanego i aktów prawnych związanych
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie w pracę ukierunkowane na rezultat, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność efektywnego zarządzania zespołem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a