Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Informacja dla wspólnot i spółdzielni

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. każdego dnia uzdatnia ponad 330 mln litrów wody, która jest dostarczana miejską siecią wodociągową do ponad 2,5 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dzięki zmodernizowaniu przez Spółkę wszystkich zakładów uzdatniania wody oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak: ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym – warszawska kranówka jest smaczna, czysta i można ją pić prosto z kranu.

Pragniemy zauważyć, że częstą przyczyną obniżenia parametrów jakościowych dostarczanej przez MPWiK wody, jest zły stan techniczny instalacji wewnętrznej. W ślad za wydanym w styczniu 2018 r. nakładem Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Kompendium dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152), przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są odpowiedzialne za jakość wody dostarczanej do wodomierza głównego. Z kolei, zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy, za zapewnienie niezawodnego działania instalacji wodociągowej znajdującej się wewnątrz budynku, oraz przyłączy wodociągowych wraz z urządzeniem pomiarowym, odpowiada odbiorca usług, czyli właściciel lub zarządca danego obiektu.

Powyższe dodatkowo precyzuje § 10 pkt 5 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku, w którym stwierdza się, że odbiorca usług ma obowiązek na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym przyłącze i instalacje wodociągowe będące w jego posiadaniu.

Przypominamy, że rury w budynku powinny być regularnie czyszczone lub wymieniane, ponieważ ich zły stan często bywa bezpośrednią przyczyną pogorszenia jakości wody w kranie, w tym jej smaku, zapachu i barwy*.

W celu dochowania  należytej staranności zalecamy właścicielom i zarządcom obiektów:

  • okresowo płukać i dezynfekować instalacje z zimną wodą znajdujące się w budynkach;
  • regularnie czyścić i dezynfekować zbiorniki hydroforowe;
  • przeprowadzać okresowe kontrole w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji;
  • wykonywać działania konserwacyjne i serwisowe, polegające na eliminowaniu przecieków, odłączaniu nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji, wymianie instalacji pozostającej w złym stanie technicznym.

Jednocześnie przypominamy, że niekorzystny wpływ na jakość wody dostarczanej przez MPWiK do budynku może mieć zjawisko stagnacji, czyli zatrzymania wody w instalacji wewnętrznej w nieruchomości i w mieszkaniu. W związku z tym, jako dobrą praktykę dla mieszkańców korzystających z wody wodociągowej, zalecamy:

  • odkręcenie na kilka sekund kranu z zimną woda przed napiciem się jej – ta prosta czynność pozwoli na przepłukanie instalacji wewnętrznej i warto ją wykonywać szczególnie po dłuższej nieobecności (np. powrocie z urlopu), jak również rano, kiedy woda stagnuje w rurach,
    w budynku całą noc;
  • regularne czyszczenie kranów i wylewek, oraz montowanych na nich sitek i perlatorów
    w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie powyższej informacji odbiorcom indywidualnym, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli większą wiedzę na temat prawidłowego korzystania z warszawskich wodociągów.

Więcej informacji oraz zaleceń MPWiK, jak zapewnić wysoką jakość wody w wewnętrznej instalacji wodociągowej, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mpwik.com.pl/view/jak-zapewnic-dobr-jakosc-wody-z-wewnetrznej-instalacji-wodocigowej.

W tym miejscu podkreślamy również, że woda dostarczana przez MPWiK spełnia zarówno surowe normy określone przepisami krajowymi**, jak i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratoria Spółki oraz niezależnie przez Sanepid. Nasze służby stale monitorują, także pracę układu jej dystrybucji w systemie on-line. Ponadto, w celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody, każdego roku, jest czyszczonych ponad 220 km przewodów oraz wykonuje się ponad 49 tys. płukań sieci wodociągowej. Niezależnie od prowadzonych działań eksploatacyjnych, Spółka systematycznie modernizuje i wymienia dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej.

Działania te bezpośrednio przekładają się na utrzymanie wysokich parametrów wody dostarczanej mieszkańcom. Dlatego szczególnie zachęcamy Państwa do dbałości o stan instalacji wewnętrznej, aby każdy, odkręcając kran z zimną wodą, mógł cieszyć się wysoką jakością warszawskiej kranówki.

 

* zgodnie z art. 61 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 w obowiązku właściciela lub zarządcy danego obiektu jest dbanie o stan instalacji wewnętrznej

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)

materiał do pobrania

wykaz spółdzielni

Zachęcamy do pobierania oraz udostępniania naszych materiałów informacyjnych, z których można dowiedzieć się, jak dbać o stan instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się wewnątrz budynku.

Materiały do pobrania:

plakat sedes to nie kosz na śmieci

 

 

 

    Plakat "Sedes to nie kosz na śmieci":

                format A3

                format A4

 

 

 

plakat warszawska kranówka

 

 

 

   Plakat "Warszawska kranówka":

                format A3

                format A4

 

 

PORADNIK DLA ADMINISTRATORA TUTAJ

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a