Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
30.05.2018

Wniosek taryfowy MPWiK zatwierdzony przez „Wody Polskie”

Wniosek o niższą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Warszawy i okolic został zatwierdzony.

Nowa taryfa na najbliższe trzy lata

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180) Spółka złożyła w dn. 12 marca br. wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie niższej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Warszawy i okolic. Zatwierdzony przez regulatora wniosek zawierał uzasadnienie do taryfy na najbliższe trzy lata, tj. przy założeniu, iż obejmą one okres od 2 czerwca 2018 r. do 2 czerwca 2021 r.

Niższe opłaty za wodę i ścieki

Łączna cena za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to 9,85 zł brutto i jest niższa o 14,12% od obecnej, tj. 11,47 zł brutto, która została uchwalona w 2012 roku przez Radę m.st. Warszawy. Tak skonstruowana taryfa umożliwi mieszkańcom Warszawy i okolic obniżenie rachunków za wodę i ścieki roku w skali roku średnio o:

- 233 zł – w przypadku rodziny trzyosobowej,

- 311 zł – w przypadku rodziny czteroosobowej,

- 389 zł – w przypadku rodziny pięcioosobowej.

Restrukturyzacja Spółki

Niższe opłaty za wodę i ścieki to przede wszystkim wynik restrukturyzacji Spółki przeprowadzonej w ostatnich latach. Restrukturyzacja prowadzona była w obszarach kosztów organizacyjnych, finansowych oraz zarządzania aktywami Spółki. Tym samym przedstawione obniżenie marży zysku na działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględnia uzyskane w ostatnich latach efekty przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Bowiem wpłynęły one na wyhamowanie tempa wzrostu kosztów i uzyskiwanie dobrych wyników Spółki. Należy przy tym dodać, że działalność objęta przedmiotowym wnioskiem taryfowym jest zasadniczą, ale nie jedyną działalnością Spółki, wpływającą dodatnio na jej wynik finansowy. Polityka zarządzania firmą oraz nadzór właścicielski umożliwia dalsze finansowanie inwestycji przy udziale środków własnych. MPWiK pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o nową taryfę.

Więcej o złożonym przez Spółkę wniosku taryfowym TUTAJ

Nowa niższa taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Nowa niższa taryfa dla mieszkańców Gminy Brwinów

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a