Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Aktualności
02.02.2021

Wodociągi Warszawskie przeznaczą 4,7 mld zł na inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną do 2028 r.

Stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przedstawiło nowy plan inwestycyjny na lata 2021-2028. W tym okresie przedsiębiorstwo planuje zrealizować ponad 2 tys. zadań inwestycyjnych. Prace te obejmą wykonanie bądź wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę nowych i modernizację istniejących już obiektów tej infrastruktury.

W styczniu 2021 r. Rada Miasta st. Warszawy uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. Znalazły się w nim w szczególności wszystkie zadania zgłoszone przez Urzędy Dzielnic poprzez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, jak również inwestycje realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

Rozbudowujemy sieci wodociągową i kanalizacyjną

W ciągu 8 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie planuje wykonać 2025 zadań, z czego 1350 to zadania kontynuowane, zaś 675 nowe. Łącznie ma powstać 1 411 km nowej sieci, w tym 780,9 km sieci wodociągowej oraz 630,1 km sieci kanalizacyjnej. Szacuje się, że wartość tych inwestycji ogółem wyniesie 4,7 mld zł, z czego 1,6 mld zł stanowią koszty związane z infrastrukturą wodociągową, a 3,1 mld zł kanalizacyjną. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to ok. 525 mln zł i stanowi ono 11,2% wartości przyjętego planu inwestycyjnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dzielnice, w których Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie planuje największy przyrost kilometrowy sieci to: Wawer, Białołęka, Rembertów, Wilanów, Włochy, Ursynów, Wesoła, Mokotów. Nowe przewody wodociągowe i kanalizacyjne powstaną m.in. na terenie osiedli Choszczówka, Dąbrówka Grzybowska (Białołęka), Radość, Falenica i Nadwiśle (Wawer). Przewidywana jest także rozbudowa sieci wodociągowej na terenie osiedli Karolówka i Magenta w Rembertowie oraz budowa nowych magistral m.in. na terenie Wesołej i Wawra. Natomiast w ramach inwestycji unijnych kontynuowana będzie budowa magistral wodociągowych zasilających w wodę rejon tzw. Pasma Pruszkowskiego.

Inwestujemy w bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru ścieków

Poza rozszerzeniem zasięgu usług, spółka planuje także zadbać o niezawodność dostaw wody i odbioru ścieków. Ważnym przedsięwzięciem jest realizowany II etap modernizacji Zakładu Północnego w Wieliszewie, który dostarcza wodę do ok. 30% mieszkańców stolicy. Aktualnie powstaje tam nowy obiekt ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przygotowuje się także do budowy nowego ujęcia infiltracyjnego na Wiśle – nowa „Gruba Kaśka” powinna powstać do końca 2028 r. To jedno z zadań, które znalazło się w założeniach do nowego masterplanu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie dotyczącego rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Miasta w perspektywie do 2050 r. Prace nad kompleksowym opracowaniem dokumentu trwają od czerwca 2020 r.

Istotnym elementem już realizowanych i planowanych inwestycji są przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach Fazy V i VI Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” polegające na zwiększeniu retencji sieci kanalizacyjnej (czynnej, a więc takiej, którą można sterować: jak zbiorniki retencyjne czy kolektory retencyjno-tranzytowe i biernej, czyli wypełniającej się samoczynnie) oraz związane z budową centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną. Te zadania szczególnie ważne wobec zmieniających się warunków klimatycznych jest zwiększanie retencji czynnej. Obejmują one m.in. budowę kolektorów Lindego Bis, Wiślanego i Mokotowskiego Bis oraz modernizację i przebudowę przepompowni ścieków i kanałów.

Plan uwzględnia również kolejne etapy związane z budową alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka” oraz przywróceniem pełnej funkcjonalności dotychczasowego układu rurociągów w tunelu pod Wisłą.

Przedstawiony plan inwestycyjny zastąpił poprzedni, opracowany na lata 2018-2025. Od stycznia 2018 do września 2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zakończyło 324 zadania, kolejnych 200 pozostaje na etapie robót budowlanych, a 748 na etapie projektowania. Łącznie w tym okresie spółka wybudowała, wymieniła i przebudowała 211,3 km nowej sieci, w tym 119,2 km wodociągowej oraz 92,1 km kanalizacyjnej. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji przy udziale środków unijnych należą: 

  • budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
  • budowa kolektora Zachodniego na Ochocie;
  • modernizacja sieci kanalizacyjnej odbierającej ścieki z rejonu tzw. Pasma Pruszkowskiego;
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Płochocińskiej, Marywilskiej, Krzyżówki i Łopianowej;
  • budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka;
  • budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ziemowita, Dziewanny, Wszeborskiej, Hutniczej, Szklanej;
  • modernizacja filtrów pospiesznych piaskowych (w ramach modernizacji Zakładu Wodociągu Północnego – etap II).

Zestawienie aktualnie realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie inwestycji jest dostępne na stronie internetowej przedsiębiorstwa w zakładce Aktualnie realizowane inwestycje.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a