Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
30.07.2020

Warszawska kranówka – jak czytać wyniki badań MPWiK?

Uzdatniona woda dostarczana mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin jest bezpieczna, a jej jakość stale sprawdzają wykwalifikowani pracownicy akredytowanych laboratoriów MPWiK.

W naszych zakładach każdego dnia uzdatniamy około 350 mln litrów wody, którą następnie dostarczamy systemem rurociągów mieszkańcom na terenie całego miasta. Łącznie warszawska kranówka dociera do ok. 2,5 mln osób. Uzdatniona woda, dzięki zaawansowanym procesom technologicznym oraz wieloetapowej filtracji i dezynfekcji, nadaje się do picia prosto z kranu bez stosowania dodatkowych filtrów. Nad jej jakością nieprzerwanie czuwają technolodzy oraz laboranci z MPWiK.

Jakie wymagania musi spełniać woda z kranu?

Woda z kranu, podobnie jak wszystkie produkty żywnościowe, musi spełniać konkretne wymagania jakościowe. Wymagania dotyczące wody reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Jak często są wykonywane badania wody?

MPWiK bada łącznie blisko 70 różnych parametrów jakości wody. Codziennie, 7 dni w tygodniu, wykonywane są badania mikrobiologiczne, gwarantujące, że zimna woda w kranie dostarczana przez MPWiK  jest bezpieczna i można ją pić bez przegotowania. Łącznie w ciągu roku wykonuje się ponad 170 tys. analiz (4 razy więcej niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia!). W tym celu wykorzystuje się nowoczesną aparaturę analityczną i pomiarową, niektóre np. na licencji amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. W MPWiK wodę sprawdzamy także organoleptycznie – barwę, smak i zapach wody kontrolują „testerzy” kranówki, czyli tacy hydro sommelierzy.

Na co powinniśmy zwracać uwagę, czytając wyniki badań jakości wody?

Informacje o jakości wody dostarczanej mieszkańcom, są na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej naszej Spółki TUTAJ.

Każdy z raportów, poza zestawieniem parametrów takich jak: średnie oraz maksymalne wartości stężeń w danym okresie, zawiera także opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m. st. Warszawie o jakości wody produkowanej w naszych zakładach.

Oto parametry, które świadczą o tym, że woda z kranu jest bezpieczna i smaczna:

 • BAKTERIE – w laboratoriach sprawdza się, czy w wodzie występują m.in. bakterie z grupy coli oraz enterokoki; brak tych bakterii – jak to jest w przypadku warszawskiej kranówki - to gwarancja, że woda jest bezpieczna, nadaje się do spożycia  i można ją pić bezpośrednio z kranu bez przegotowania i dodatkowej filtracji;
 • MĘTNOŚĆ WODY, związana z przepuszczaniem światła przez wodę; woda staje się mętna, jeśli występują w niej duże ilości związków organicznych, m.in. substancje humusowe, plankton, iły oraz cząstki mineralne, np. związków żelaza;
 • Max dopuszczalna mętność w wodzie kranowej: 1 NTU
 • Średnia i max mętność warszawskiej kranówki: <0,10 NTU

Przypominamy, że mleczne zabarwienie wody jest spowodowane napowietrzaniem podczas wypływu wody kranu. Wystarczy, że na chwilę odstawimy szklankę czy naczynie, a woda odzyska naturalną, przejrzystą barwę. Nie ma to wpływu na jakość wody!

 • BARWA – za zmianę barwy wody z reguły są odpowiedzialne związki manganu i żelaza oraz związki humusowe; w rozporządzeniu Ministra Zdrowia barwę określa się jako akceptowalną i bez nieprawidłowych zmian;

  BARWA

 • Max dopuszczalna barwa wg wytycznych WHO: 15 mg Pt/l
 • Średnia i max barwa warszawskiej kranówki: <2 mg Pt/l

ŻELAZO

 • Max dopuszczalność zawartość żelaza: 200 µg/l
 • Średnia i max zawartość żelaza w warszawskiej kranówce: <20 µg/l

MANGAN

 • Max dopuszczalna zawartość manganu: 50 µg/l
 • Średnia i max zawartość manganu w warszawskiej kranówce: <5 µg/l

Warto podkreślić, że zmiana barwy wody nie musi oznaczać, że woda nie jest zdatna do spożycia. Na barwę kranówki może mieć wpływ wzrost zawartości żelaza, które np. w formie osadu pod wpływem ciśnienia wody mogło oderwać się od powierzchni przewodu. Wówczas, należy spuścić kilka litrów wody do momentu, gdy będzie przejrzysta.

 • ZAPACH – określany jako akceptowalny; w laboratoriach wyróżniane są także: roślinny (R), gnilny (G), specyficzny (S) i inne; specyficzny zapach wodzie mogą nadawać m.in. siarczany, żelazo, mangan oraz dezynfektant (dwutlenek chloru lub mieszanina chloru i dwutlenku chloru).
  • Zapach warszawskiej kranówki: akceptowalny

CHLOR WOLNY (dot. tylko Zakładu Północnego)

 • Max zawartość: 0,3 mg/l
 • Średnia zawartość: 0,28 mg/l
 • Max zawartość*: 0,3 mg/l

*w sieci wodociągowej

CHLORYNY (SUW „Filtry”, SUW „Praga”)

 • Max zawartość wg wytycznych WHO (suma chlorynów i chloranów):
 • 0,7 mg/l
 • Max zawartość w warszawskiej kranówce: 0,19 mg/l

CHLORANY (SUW „Filtry”, SUW „Praga”)

 • Max zawartość wg wytycznych WHO (suma chlorynów i chloranów):
  0,7 mg/l
 • Max zawartość w warszawskiej kranówce: <0,03 mg/l
 • SMAK i pH wody – woda kranowa to nie jest woda destylowana, w jej skład wchodzą związki mineralne, jak wapń i magnez. Stąd pH wody jest zmienne, podobnie jak jej twardość (wyróżniamy wody miękkie, średnio twarde oraz twarde). Jako wodę o smaku orzeźwiającym określa się wodę chłodną o pH poniżej 7,5.
 • Max dopuszczalne pH: 6,5 – 9,5
 • Średnie pH warszawskiej kranówki: 7,3
 • Max ph warszawskiej kranówki: 7,4 (smak orzeźwiający)
 • AZOT AMONOWY, AZOTANY i AZOTYNY – obecność w wodzie różnych form azotu jest związana z procesami zachodzącymi w naturalny sposób, w wodach powierzchniowych ale również z działalnością człowieka, zarówno rolniczą jak i przemysłową.

AMONOWY JON (AMONIAK)

 • Max zawartość: 0,50 mg/l
 • Średnia zawartość w warszawskiej kranówce: <0,013 mg/l
 • Max zawartość w warszawskiej kranówce: <0,013 mg/l

AZOTANY

 • Max zawartość: 50 mg/l
 • Max zawartość w warszawskiej kranówce: 9,1 mg/l

AZOTYNY

 • Max zawartość: 0,50 mg/l
 • Max zawartość w warszawskiej kranówce: <0,002 mg/l

Co to jest monitoring on-line?

Poza badaniami laboratoryjnymi, MPWiK prowadzi całodobowy monitoring  online jakości wody, zarówno w ramach procesów uzdatniania, jak i systemu zarządzania siecią wodociągową. Kontrolujemy parametry ilościowe i jakościowe wody (po poszczególnych etapach uzdatniania oraz w 50 punktach monitoringu sieci) oraz parametry hydrauliczne sieci (70 punktów monitoringu sieci). Spośród parametrów fizyko-chemicznych monitorujemy, m.in. pH, temperaturę, mętność, ilość dezynfekanta czy amoniaku.

Do wykonywania pomiarów online, wykorzystywane są wysokiej klasy urządzenia, a uzyskane w ten sposób dane są non-stop wyświetlane na monitorach pracowników dyspozytorni, odpowiedzialnych za stały nadzór nad pracą całego systemu, co umożliwia podjęcie natychmiastowej interwencji w przypadku, gdyby zaobserwowano pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej.

Niezależnie stosowany jest także biomonitoring, czyli system wczesnego ostrzegania. Na straży jakości wody w Wiśle lub Jeziorze Zegrzyńskim stoją małże z gatunku skójka zaostrzona i ryby słodkowodne, m.in. certy i brzany.

Badania mikrobiologiczne, toksykologiczne, fizykochemiczne (w tym instrumentalne), wykonywane w laboratoriach  MPWIK oraz stały monitoring on-line są po to, aby każdy z nas, odkręcając kran z zimną wodą, miał gwarancję, że jest ona najwyższej jakości.  Warto także przypomnieć, że przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość wody do wodomierza głównego. O stan instalacji wewnętrznej dbają administratorzy i zarządcy danych obiektów.

Dziękujemy, że wybieracie warszawską kranówkę!

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a