Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
16.11.2019

Układ przesyłowy pod dnem Wisły ponownie uruchomiony

Zgodnie z zapowiedziami, w  dniu 16 listopada 2019 r. ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy ponownie popłynęły rurociągami pod Wisłą do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Informujemy, że operacja przebiegła pomyślnie.

Po nieco ponad dwóch miesiącach od wystąpienia awarii, układ przesyłowy ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” został przywrócony do sprawności i ponownie uruchomiony. Prace nad jego naprawą prowadzone były w trybie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W nocy 15.11.2019 ok. godz. 23:00 PGW Wody Polskie, przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, rozpoczęły procedurę demontażu swoich rurociągów w komorze przy. Świderskiej (prawa strona Warszawy), co było niezbędne, aby móc przekierować ścieki do układu przesyłowego pod Wisłą. Prace prowadzono w nocy z 15 na 16.11.2019 r. – w tym miejscu raz jeszcze dziękujemy PGW Wody Polskie za efektywną koordynację działań.

Podczas procesu przepięcia układu przesyłowego, z tymczasowych rurociągów ułożonych na moście pontonowym do kolektorów znajdujących się pod dnem Wisły, nie wystąpiły problemy techniczne. O godz. 9:00 ścieki zostały skierowane do układu. Ok. godz. 9:40 pierwsze ścieki dopłynęły układem do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Jakie prace zostały dotychczas wykonane?

W celu usunięcia awarii układu przesyłowego pod Wisłą przeprowadzone zostały dwa etapy prac:

  • prace rozbiórkowe obejmujące demontaż płyty betonowej oraz 106,5 metrów rurociągów,
  • montaż nowych stalowych rurociągów – o długości 106,5 metra każdy.  

Wykonano nowe złącza spawane oraz dodano podpory, a także blachy podkładowe. Na każdym zespawanym złączu został zamontowany łącznik typu STRAUB, którego podstawową funkcją jest izolacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne – razem 100 łączników. Jednocześnie na długości 1200 metrów rurociągów, pozostających w tunelu, prowadzone były prace konserwacyjne –  zamontowano m.in. wzmacniające opaski wewnętrzne w obu rurociągach.

Następnie, od 7 do 10 listopada układ przesyłowy został poddany ciśnieniowym próbom szczelności, których wynik był pozytywny.

Pozostały zakres czynności do wykonania w tunelu to  prace odtworzeniowo-remontowe, których zakończenie zaplanowane jest na przełom stycznia i lutego 2020 r. Prace te nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie kolektorów pod Wisłą i są to działania związane z m.in. robotami ogólnobudowlanymi oraz pracami naprawczymi branży sanitarnej.

Układ przesyłowy pod dnem Wisły ponownie uruchomiony

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a