Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Aktualności
05.07.2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek MPWIK o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres 3 lat. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 12 lipca 2024 r.

Jakie opłaty za wodę i ścieki?

Zgodnie z nową, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą, od 12 lipca 2024 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

  • w pierwszym roku jej obowiązywania: 5,43 zł/m3 wody i 8,29 zł/mᵌ ścieków – łącznie 13,72 zł;
  • w drugim roku jej obowiązywania: 5,90 zł/m3 wody i 9,00 zł/m3 ścieków – łącznie 14,90 zł;
  • w trzecim roku jej obowiązywania – 6,35 zł/m3 wody i 9,68 zł/m3 ścieków – łącznie 16,03 zł.

Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,85 m3 na osobę opłaty w pierwszym roku obowiązywania wzrosną o:

  • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego o 8,70 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego o 17,40 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego o 26,10 zł miesięcznie.

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze dyktują konieczność zmiany taryfy za wodę i ścieki

Obowiązująca do 11 lipca 2024 r. taryfa, zgodnie z którą opłaty wynoszą: 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków - łącznie 11,46 zł, swoim poziomem odpowiadała taryfie, która była ustalona w 2012 r. Następnie w 2018 r. Spółka wystąpiła o obniżenie tej taryfy do poziomu 9,85 zł, co było możliwe po uprzednio przeprowadzonej w Spółce restrukturyzacji skutkującej istotnymi korzyściami finansowymi. Dzięki temu mieszkańcy mogli płacić obniżone kwoty przez ponad 6 lat. W grudniu 2022 r., Spółka otrzymała nową taryfę, zgodnie z którą w sposób minimalny zostały podniesione stawki za wodę i ścieki, co przełożyło się jedynie na niewielkie wzrosty opłat dla mieszkańców.

Kryzys w gospodarce powodowany pandemią Covid oraz sytuacją geopolityczną, szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat, wymusiły konieczność wystąpienia przez Spółkę do Regulatora o zatwierdzenie nowej trzyletniej taryfy. Należy zauważyć, że Spółka od lat prowadzi politykę minimalnych obciążeń dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy i okolic, w związku z tym, tak jak dotychczas, wysokość opłat za wodę i ścieki, również i w tej obecnie zatwierdzonej przez Regulatora taryfie kształtuje się na dość niskim poziomie.

Wniosek Spółki o ustalenie nowej taryfy został podyktowany w szczególności drastycznym wzrostem kosztów energii, paliw, usług, robót budowlanych i materiałów. Istotne znaczenie ma także konieczny wzrost kosztów wynagrodzeń – podobnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach. Należy tu także wskazać na niecodzienny wzrost kosztów inwestycyjnych, w tym m.in.: wzrost kosztu budowy metra bieżącego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. W 2021 r. średni koszt budowy metra bieżącego budowy sieci wodociągowej  to 900 zł podczas, gdy w 2024 r. średni koszt to ponad 1500 zł. W przypadku sieci kanalizacyjnej średni koszt budowy to w 2021 r. ponad 1400 zł, a w 2024 r. to ponad 2400 zł.

Ten niecodzienny wzrost kosztów przełożył się na zdolność inwestycyjną Spółki w sposób uniemożliwiający wykonanie w pełni planów inwestycyjnych, w szczególności odnoszących się do zakresu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Mając świadomość odpowiedzialności za realizację zadań inwestycyjnych, na które czekają mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, a także wyżej wskazane wzrosty kosztów działalności Spółki, wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy stał się konieczny.

Obowiązki Spółki związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

MPWiK jako Spółka użyteczności publicznej, w której władaniu jest infrastruktura krytyczna z zakresu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenu m.st. Warszawy, od wielu lat prowadzi szeroki program inwestycyjny dotyczący inwestycji rozwoju sieci w dzielnicach Warszawy, jak i szereg inwestycji natury odtworzeniowej, a także z zakresu zaawansowanych technologii wpisujących się w obszar gospodarki obiegu zamkniętego i odnawialnych źródeł energii. Koszty inwestycji pokrywane są z przychodów Spółki uzyskiwanych z taryfy za wodę i ścieki. Od lat także Spółka jest beneficjentem środków unijnych przeznaczanych na cele inwestycyjne. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu Spółki i jej Właściciela przez ostatnie pięć lat MPWiK S.A. zrealizowała ogółem inwestycje za kwotę około 3,3 mld zł. Więcej informacji o prowadzonych przez Spółkę inwestycjach znajduje się na stronie www.mpwik.com.pl

Plan inwestycyjny Spółki jest uchwalany przez Radę m.st. Warszawy. Ostatni taki dokument, pn. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2022 – 2030, został zatwierdzony w marcu 2022 r. na łączną kwotę przeszło 4,3 mld zł.

Dzięki przychodom z taryfy rozbudowujemy i modernizujemy infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną

W latach 2007 – 2023 inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, w tym budowa i modernizacja sieci oraz obiektów, wyniosły ponad 10 mld zł.

W 2023 r. Spółka zbudowała i zmodernizowała ponad 64,9 km sieci wodociągowej na kwotę ponad 125 mln zł oraz 37,1 km sieci kanalizacyjnej - na kwotę ponad 449 mln zł.

W tym roku Spółka finalizuje budowę ważnych dla miasta kolektorów przesyłowo-retencyjnych: Mokotowskiego Bis oraz Lindego Bis, a także Wiślanego. Zakończyła także istotną dla bezpieczeństwa dostaw wody dla Piastowa, Pruszkowa, Michałowic, Ursusa i Włoch budowę magistrali w ramach tzw. Pasma Pruszkowskiego. Kolejną, zakończoną w minionym roku inwestycją, której efekty odczuwają mieszkańcy północnych dzielnic Warszawy, była modernizacja Zakładu Północnego. Dzięki temu wielomilionowemu przedsięwzięciu warszawiacy mieszkający na Białołęce oraz w części Pragi, Targówka i Rembertowa mogą cieszyć się lepszym smakiem i jakością warszawskiej kranówki.

Plan na 2024 rok zakłada budowę i modernizację 88,3 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wodociągi Warszawskie, poza realizacją inwestycji mających na celu rozszerzanie zasięgu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz podwyższania poziomu niezawodności sieci i jakości świadczonych usług, a tym samym zwiększania poziomu zadowolenia odbiorców usług, realizują także przedsięwzięcia skupione na środowisku naturalnym, w tym przede wszystkim związane z samowystarczalnością energetyczną, a także na spełnieniu wymogów wynikających z krajowych i unijnych przepisów prawnych. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych oraz produkcji biogazu Spółka wyprodukowała w 2023 r. prawie 60 tys. MWh energii elektrycznej z własnych, głównie odnawialnych źródeł. To prawie jedna trzecia rocznego zapotrzebowania spółki i energia, która wystarczyłaby na rok dla 30 tysięcy gospodarstw domowych. Kolejna ważna inwestycja realizowana przez Spółkę to budowa nowego ujęcia wody dla m.st. Warszawy na rzece Wiśle, jako przyszłe wzmacnianie w zabezpieczeniu dostaw wody dla Warszawy i okolic.

Link do decyzji PGW Wody Polskie

Informacja o taryfie za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a