Komunikat strony

23.03.2018

O innowacyjności w wodociągach i kanalizacji

W dniach 22-23.03.2018 r. w Warszawie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji”. Organizatorem wydarzenia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

W trakcie tegorocznych obrad przedstawiono doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowych oraz wyniki badań naukowych z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktowych i prawnych.

Podczas sympozjum wygłoszone zostały wykłady dotyczące m.in.: 

  • perspektyw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w świetle nowych przepisów prawnych;
  • odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych;
  • innowacyjnego rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej;
  • efektywności energetycznej w wodociągach i kanalizacji;
  • bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie obszarów miejskich oraz ryzyka w tych procesach;
  • współpracy z jednostkami naukowymi oraz własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw wodociągowych;
  • innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu, eksploatacji i wykonawstwie systemów dystrybucji wody i systemów kanalizacyjnych.

Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, skupiających przedstawicieli środowiska naukowego, kadry menedżerskiej oraz reprezentantów międzynarodowych instytucji.

Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent m.st. Warszawy, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Politechniką Warszawską oraz magazynem „Instal”.       

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Warszawie

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a