Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
20.01.2023

Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki. Opłaty te nie rosły w Warszawie od 2012 roku, a w 2018 r. dodatkowo zostały obniżone. Decyzja o złożeniu wniosku o nowe taryfy za wodę i ścieki została podyktowana kryzysem gospodarczym skutkującym  w szczególności drastycznym wzrostem kosztów działalności.

Od czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacili 9,85 zł brutto, czyli o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich. Obniżka wprowadzona w 2018 r. była możliwa m.in. dzięki przeprowadzonej wcześniej w Spółce restrukturyzacji. Po prawie pięcioletnim okresie obowiązywania obniżonych opłat, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., z uwagi na niespotykany od dekad wzrost cen szczególnie energii, paliw, usług, materiałów, zwiększające się obciążenia płacowe, a co za tym idzie, wzrost ponoszonych kosztów stałych, a także kosztów utrzymania i rozwoju sieci, zdecydowała się na choć częściowe urealnienie opłat za wodę i ścieki. Jest to decyzja konieczna dla utrzymania niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę, która każdego roku wymaga wielomilionowych nakładów na modernizację i rozbudowę. W ciągu ostatnich 15 lat Spółka wydała na rozwój infrastruktury niemal 9 mld zł, większość pochodziła ze środków własnych Spółki – czyli z opłat za wodę i ścieki - około 36% to środki unijne. Dzięki gospodarnemu zarządzaniu, za te pieniądze wybudowano lub zmodernizowano łącznie ponad 1378 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warszawie i okolicach.

Jakie opłaty za wodę i ścieki?

Zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.

W drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.

W trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,89 m3 na osobę, opłaty te w pierwszym roku obowiązywania wzrosną:

  • dla rodziny 2 osobowej o około 7,40 zł miesięcznie;
  • dla rodziny 3 osobowej o około 11,09 zł miesięcznie;
  • dla rodziny 4 osobowej o 14,79 złotych miesięcznie.

Należy nadmienić, iż ceny w pierwszym okresie obowiązywania nowych taryf są niższe niż obowiązujące przed obniżką, która miała miejsce w 2018 roku.

Wieloletni plan inwestycyjny

W planie inwestycyjnym Spółki pn. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2022 - 2030 zostały przewidziane zadania, które będą kosztowały łącznie przeszło 4,3 mld zł. I w większości zostaną sfinansowane, jak dotychczas, ze środków finansowych pochodzących z opłat za wodę i ścieki.

MPWiK w ciągu 8 lat planuje realizację łącznie 2223 zadań. Wśród nich są zarówno nowe odcinki sieci, które pozwolą na przyłączenie kolejnych osiedli do miejskich wodociągów i kanalizacji, jak również kontynuacja budowy wielkośrednicowych kolektorów zabezpieczających miasto przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Odpowiadając za dostawy wody i odbiór ścieków dla ok. 2,5 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej Spółka ma obowiązek być w gotowości do działania w warunkach kryzysowych. Wydarzenia roku 2022 pokazują jak ważna dla państwa jest sprawnie działająca infrastruktura krytyczna – Warszawskie Wodociągi, jako podmiot odpowiedzialny za taką infrastrukturę, mają szczególne obowiązki jej właściwego zabezpieczania – co także wymaga niezbędnego finansowania. MPWiK inwestuje też w odnawialne źródła energii oraz gospodarkę obiegu zamkniętego, dając swój aktywny wkład w politykę przeciwdziałania zmianom klimatu.  

Więcej na temat realizacji naszych inwestycji na stronie mpwik.com.pl.

Link do decyzji PGW Wody Polskie

Informacja o taryfie za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a