Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
18.06.2024

Monitoring wirusa Sars-CoV-2 w ściekach w aglomeracji Warszawskiej

Poniżej prezentujemy aktualne wyniki badań ścieków na obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 w próbkach pobieranych w czterech stałych punktach z sieci kanalizacyjnej.

Punkty poboru próbek to:

  • Oczyszczalnia ścieków Południe znajdująca się przy ulicy Sytej 190/192 w Warszawie, do której trafiają ścieki z południowej części lewobrzeżnej Warszawy tj. z Ursynowa, Wilanowa, części Mokotowa.
  • Oczyszczalnia ścieków Pruszków znajdująca się przy ulicy Domaniewskiej 23 w Pruszkowie, do której trafiają ścieki z dzielnicy Ursus, a także Pruszkowa, Piastowa, Michałowic, Ożarowa Mazowieckiego i Brwinowa.
  • Oczyszczalnia ścieków Czajka znajdująca się przy ulicy Czajki 4/6 w Warszawie. Próbki pobierane są na:
  1. prawym brzegu, gdzie trafiają ścieki m.in. z Białołęki, Żerania, Legionowa oraz Wieliszewa,
  2. lewym brzegu, gdzie trafiają ścieki z północnych i centralnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.

Wykres przedstawiający znormalizowaną ilość kopii genu Sars-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej MPWiK Warszawa w okresie od 7 marca 2022 roku do 27 grudnia 2022 roku:

Wykres przedstawia znormalizowaną ilość kopii genu SARS-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w mieście stołecznym Warszawie w okresie od marca do grudnia 2022 roku. Na osi Y po prawej stronie wykresu przedstawiona jest znormalizowana ilość kopii genu SARS-CoV-2 w ściekach. Na osi Y po lewej stronie wykresu oznaczono liczbę wykrytych przypadków zachorowań na SARS-CoV-2 podczas testowania wymazowego (szare słupki). Na osi X wykresu oznaczono daty oraz tygodnie roku, w których zanotowano daną wartość znormalizowanej ilości kopii genu RNA SARS-CoV-2.Na wykresie ujęte zostały wskazania z czterech punktów poboru próbek ścieków za pomocą kolorowych linii. Linią żółtą oznaczono Zakład Południe, pomarańczową Zakład Pruszków, niebieską Zakład Czajka prawy brzeg, zieloną Zakład Czajka lewy brzeg. We wskazanym okresie najwyższe wartości dotyczą Zakładu Południe z najwyższym wskazaniem, przekraczającym 1200 przypadków, w połowie marca 2022 roku. Najniższe wskazania w próbkach ze wszystkich punktów poboru wystąpiły w okresie od początku maja do połowy czerwca 2022 roku. Wysokie wskazania dotyczą także próbek z Zakładu Czajka prawy brzeg w połowie lipca 2022 roku z wartością przekraczająca 500 nowych przypadków.

Wykres przedstawiający znormalizowaną ilość kopii genu Sars-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej MPWiK Warszawa w okresie od 2 stycznia do 28 grudnia 2023 roku:

Wykres przedstawiający znormalizowaną ilość kopii genu Sars-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej MPWiK Warszawa w okresie od 1 stycznia 2024 roku:

Wykres przedstawia zmiany znormalizowanej ilości kopii genu SARS-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej Wodociągów Warszawskich w okresie od 1 stycznia 2024 do 18 czerwca 2024 r. Na osi X znajdują się daty w których analizowano próbki, na osi Y po lewej stronie liczba nowych przypadków zachorowań. Z kolei na osi Y po prawej stronie wartość znormalizowana ilości kopii genu SARS-CoV-2. Żółtą linią oznaczono wyniki dla Zakładu Południe, pomarańczową linią dla Zakładu Pruszków, niebieską linią dla Zakład Czajka dopływ z prawego brzeg natomiast zieloną linią wyniki dla Zakładu Czajka dopływ z lewego brzegu.

Powyższy wykres aktualizujemy raz w tygodniu.

Legenda wykresu

Każdy z czterech punktów poboru ścieków oznaczyliśmy na wykresie innym kolorem:

  • żółta linia – ścieki pochodzące z OŚ Południe,
  • pomarańczowa linia – ścieki pochodzące z OŚ Pruszków,
  • niebieska linia – ścieki pochodzące z OŚ Czajka (prawy brzeg),
  • zielona linia – ścieki pochodzące z OŚ Czajka (lewy brzeg).

Na osi Y prawa strona wykresu przedstawiliśmy znormalizowaną ilość kopii genu SARS-CoV-2 w ściekach. Na osi Y lewa strona wykresu przedstawiliśmy liczbę wykrytych przypadków zachorowań na SARS-CoV-2 podczas testowania wymazowego (szare słupki). Na osi X wykresu przedstawiliśmy daty oraz tygodnie roku w których zanotowano daną wartość znormalizowanej ilości kopii genu RNA SARS-CoV-2.

O badaniach

Dane przedstawione na wykresach wskazują, że przez cały okres prowadzenia badań do chwili obecnej w ściekach obecne było RNA wirusa SARS-CoV-2. Jego ilość zmieniała się na przełomie całego tego okresu w dość szerokim zakresie od 0,00 do 0,13. Największe zmiany w ilości RNA wirusa dotychczas odnotowaliśmy w przypadku ścieków pochodzących z OŚ Południe (linia żółta) w okresach: od marca do kwietnia 2022 r., od lipca do sierpnia 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. Od początku lutego 2023 r. ponownie obserwujemy wzrost ilości wykrywanego materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w ściekach (zbliżony do wartości obserwowanych na przełomie marca i kwietnia 2022 r.). Zaś od końca kwietnia br. ilość tego materiału w ściekach zaczęła gwałtownie spadać i na takim niskim poziomie utrzymuje się do początku sierpnia. Od pierwszych dni sierpnia obserwowany jest wzrost zawartości wykrywanego materiału genetycznego wirusa w ściekach pochodzących ze wszystkich punktów poboru próbek, a od początku września jego spadek w próbkach ze wszystkich punktów poboru. Zawartość materiału genetycznego wirusa osiąga gwałtowny wzrost w II połowie września 2023 r., szczególnie w przypadku próbek pochodzących z Zakładu Południe, a na przełomie września i października br. osiąga wartość zbliżoną zeru we wszystkich lokalizacjach punktów poboru próbek. Październik charakteryzuje się gwałtownymi spadkami i wzrostami, gdzie największy wzrost zawartości materiału genetycznego w ściekach we wszystkich punktach poboru następuje w ostatnich dniach miesiąca. Także pierwsze dni listopada powtarzają tendencje październikową, charakteryzującą się gwałtownymi wzrostami i spadkami zawartości wirusa w próbkach pochodzących ze wszystkich punktów poboru. Kolejne dni listopada wskazują na tendencję wzrostową związaną z zawartością patogenu wirusa w ściekach - dotyczy to próbek pochodzących ze wszystkich punktów poboru. Na początku grudnia wyniki badań próbek pobranych ze wszystkich lokalizacjach wykazują tendencję malejącą, a już w kolejnych dniach miesiąca wskazania dynamicznie wzrastają. Tendencja ta w drugiej połowie grudnia zmienia się - wyniki próbek pochodzących ze wszystkich punktów poboru wykazują spadek. Sytuacja ta ulega zmianie w ostatnich dniach grudnia 2023 r. - wskaźniki ze wszystkich punktów poboru idą do góry. Pierwsze dni stycznia 2024 r. to spadek ilości kopii genu SARS-CoV-2 w ściekach. W drugim tygodniu stycznia wskazania zmieniają się i we wszystkich punktach poboru wzrasta ilość patogenu. Tendencja ta utrzymuje się także w kolejnych dniach stycznia. Końcówka miesiąca, podobnie jak pierwsza połowa lutego 2024 r., pokazują tendencję odwrotną. Przełom lutego i marca to duży i gwałtowny wzrost, a następnie gwałtowny spadek zawartości wirusa w ściekach pochodzących z Zakładu Południe. Pierwsza połowa  kwietnia pokazują stały spadek zawartości wirusa w ściekach we wszystkich punkach poboru. Tendencja ta utrzymuje się przez kolejne tygodnie kwietnia i maja. Ostatni tydzień maja to nieznaczny krótkotrwały wzrost zawartości wirusa w próbkach z punktu poboru z OŚ Czajka (lewy brzeg). Niskie poziomy zawartości wirusa charakterystyczne są także dla pierwszej połowy czerwca 2024 r.

Ilość materiału genetycznego SARS-CoV-2 wykrywanego w ściekach oznaczamy jako znormalizowaną ilość kopii genu SARS CoV-2 – czyli stosunek RNA SARS CoV-2 do PMMoV, gdzie PMMoV jest niepatogennym wirusem występującym naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka i stanowiącym punkt odniesienia.

Liczbę wykrywanych dobowych przypadków zachorowań na SARS-CoV-2 podczas testowania wymazowego pobieramy z danych publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Porównywanie aktualnych ilości kopii genu RNA SARS-CoV-2 w ściekach do ilości notowanych w poprzednich okresach umożliwia indywidualne szacowanie ryzyka zakażenia wirusem.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a