Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w styczniu 2024 roku

 

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Zawartość dopuszczalna
Polska*

Zawartość dopuszczalna
WHO**

SUW Stara Miłosna

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC

jtk/1ml

bnz - 12

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

-

0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,16
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 6
Zapach - (1) - akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,4
Przewodność µS/cm 2500(2) - 888
Żelazo µg/l 200 300 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) <5
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) <0,013
Twardość mgCaCO3/l 60÷500 500(3) -

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 

„Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji:

- Zakład Centralny SUW Radość;

- Zakład Centralny SUW Falenica;

- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;

w miesiącu styczniu 2024 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, iż w wodzie na wyjściu z SUW Stara Miłosna odnotowano nieakceptowalny zapach, przy czym monitoring jakości wody w sieci wodociągowej w strefie zasilania SUW Stara Miłosna nie wykazał nieakceptowalnego zapachu. W pozostałym zakresie jakość wody z powyższych wodociągów odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a