Komunikat strony

Informacje dodatkowe

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w poszczególnych Zakładach Wodociągowych (2018 rok)
 

Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna*
Zakład Centralny 
SUW FILTRY
Zakład Centralny
SUW PRAGA
Zakład Północny
średnia
max
średnia
max
średnia
max
Magnez
mg/l
7-125(1)
15,3
20,8
14,9
18,3
9,5
10,8
Sód
mg/l
200
87
125
53
53
19
23
Wapń
mg/l
(2)
69
91
68
89
86
104
 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna*
SUW Radość
SUW Falenica
Magnez
mg/l
7-125(1)
7,4
8,3
Sód
mg/l
200
14
50
Wapń
mg/l
(2)
62
83
 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna*
SUW
"Wola Grzybowska”
SUW
"Stara Miłosna"
Magnez
mg/l
7-125(1)
14,2
14,1
Sód
mg/l
200
60
43
Wapń
mg/l
(2)
144
111
 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna*
Hydrofornia
" OSP Centrum"
Magnez
mg/l
7-125(1)
12,6
Sód
mg/l
200
19
Wapń
mg/l
(2)
92

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

(1) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

(2) – brak określonych dopuszczalnych zakresów wartości.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. informuje, że potas nie jest ujęty w wymaganiach dla wody do spożycia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) i nie jest oznaczany wodzie uzdatnianej w poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody (SUW).

 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a