Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wawer

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w styczniu 2024 roku

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Zawartość dopuszczalna
Polska*

Zawartość dopuszczalna
WHO**

SUW Radość

SUW Falenica

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/- 2ºC jtk/1ml bnz - 5 1

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

-

0

0

Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0
Mętność NTU 1(1) 5(4) 0,28 0,18
Barwa mgPt/l (1) 15(4) 5 1
Zapach - (1) - akcept. akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(4) 7,4 7,4
Przewodność µS/cm 2500(2) - 366 626
Żelazo µg/l 200 300 29 <20
Mangan µg/l 50 100(4,5) <5 <5
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(4) <0,013 <0,013
Chlor wolny

mg/l

0,3(3) 0,3(4,6) 0,28 0,19

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(4) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(5) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(6) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie:

„Analizując jakość wody  na wyjściach do sieci z poniższych stacji:

- Zakład Centralny SUW Radość;

- Zakład Centralny SUW Falenica;

- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;

w miesiącu styczniu 2024 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, iż w wodzie na wyjściu z SUW Stara Miłosna odnotowano nieakceptowalny zapach, przy czym monitoring jakości wody w sieci wodociągowej w strefie zasilania SUW Stara Miłosna nie wykazał nieakceptowalnego zapachu. W pozostałym zakresie jakość wody z powyższych wodociągów odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a