Komunikat strony

Wodociąg Północny- czerwiec 2007

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w czerwcu 2007 roku.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007 r.
(Dz. U. Nr 61 poz. 417 - 6 kwietnia 2007 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Praski

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bakt./1ml
0
2

100

-

2. Bakterie w 360C
Licz. bakt./1ml
0
1

50

-

3. Bakterie grupy coli
Licz. bakt./100ml
0
0

0

0

4. Escherichia coli
Licz. bakt./100ml
0
0

0

-

5. Clostr. red. siarczyny
Licz. bakt./100ml
0
0

0(1)

-

6. Paciorkowce kał.
Licz. bakt./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
NTU
0,10
0,10

1

5

8. Barwa
mg Pt /l
4
5

15(8)

15

9. Zapach
-

1SCl2

2SCl2

akcept(8)

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,59
7,71

6,5÷9,5(3)

6,5-8,0

11. Twardość (CaCO3)
mg/l
201
241

60÷500

-

12. Żelazo
mg/l
<0,01
0,02

0,200

0,3

13. Mangan
mg/l
0,01
0,01

0,050

0,1

14. Chlorki
mg/l
166
180

250(3)

250(4)

15. Amonowy jon
mg/l
<0,01
<0,01

0,50

1,5(4)

16. Azotany
mg/l
1,5
2,6

50

50

17. Azotyny
mg/l
0
0,001

0,50

3,0

18. Utlenialność
mg O2/l
1,8
2,0

5

-

19. Chlor wolny (7)
mg/l
0,57
0,84

0,3

(2)

20. Chloryny
mg/l
0,29
0,29

0,7(7,9)

0,7

21. Chlorany
mg/l
nw
nw
 

0,7

22. Siarczany
mg/l
-
63

250(3)

250(4)

23. Fluorki
mg/l
-
0,11

1,5

1,5

24. Glin
mg/l
-
-

0,200

0,2(4)

25. Kadm
mg/l
-
<0,00003

0,005

0,003

26. Ołów
mg/l
-
<0,0006

0,025

0,01

27. Rtęć
mg/l
-
0,00005

0,001

0,001

28. Nikiel
mg/l
-
<0,0024

0,020

0,02

29. Miedź
mg/l
-
0,0021

2,0(5)

2,0

30. Chrom
mg/l
-
<0,0003

0,050

0,05

31. Arsen
mg/l
-
0,0006

0,010

0,01

TRIHALOMETANY

32. Chloroform
mg/l
0,00095
0,00210

0,030

0,200

33. Bromodichlorometan
mg/l
0,00803
0,01140

0,015

0,06

34. Suma THM
mg/l
0,06243
0,06900

0,150
0,100(6)

-

(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) kryterium zdrowie - 5 mg/l, kryterium smak - 0,6÷1 mg/l
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwościwości korozyjnych wody
(4) Substancje, których obecność w wodzie może wpłynąć na jej wygląd, smak, zapach
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Stosuje się od dnia 01 stycznia 2008 r.
(7) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(9) Suma chlorynów i chloranów
nw. - nie wykryto
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)-obowiązuje od 6 kwietnia 2007 r.


Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu czerwcu 2007 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego w Wodociągach Warszawskich, jak również nieznacznie podniesioną zawartość chloroformu w Wodociągu Północnym. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia).
Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy.
Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a