Komunikat strony

Wodociąg Północny - styczeń 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w styczniu 2002 roku.
Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 4 września 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Wodociąg Północny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska
WHO
BAKTERIOLOGIA
1. Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
0
6
100
-
2. Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
1
5
20
-
3. Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0
0 (*)
0
4. Coli typ kałowy
Licz. bak./100ml
0
0
0
-
5. Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0
0(***)
-
6. Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
7. Mętność
mg SiO23/l
0,15
0,43
1
1
8. Barwa
mg Pt /l
3,0
4,0
15
15
9. Zapach
-
2SCl2
3SCl2
akcept
-
10. Odczyn (pH)
pH
7,49
7,64
6,5-9,5
6,5-9,5
11. Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
274
290
60-500
-
12. Żelazo
mg Fe /l
0,008
0,070
0,2
0,3
13. Mangan
mg Mn /l
0,03
0,04
0,05
0,5
14. Chlorki
mg Cl /l
24,7
26,0
250
250
15. Amoniak
mg NH4+ /l
0,09
0,18
0,5
1,5
16. Azotany
mg NO3- /l
6,14
13,29
50
50
17. Azotyny
mg NO2- /l
0,000
0,007
0,008
3,0
18. Utlenialność
mg O2/l
3,7
4,0
2,9
-
19. Chlor wolny
mg Cl2/l
0,40
0,58
0,45
(**)
20. Chlor związany
mg Cl2/l
0,51
0,85
-
-
21. Dwutlenek chloru
mg ClO2/l
-
-
-
-
22. Subst. rozpuszcz.
mg/l
-
414
-
-
23. Siarczany
mg SO4/l
-
101,2
250
250
24. Fluorki
mg F /l
-
0,20
1,5
1,5
25. Wapń
mg Ca /l
92,9
100,0
-
-
26. Magnez
mg Mg /l
10,0
12,0
50
-
27. Kadm
mg Cd /l
-
0,0000
0,003
0,003
28. Ołów
mg Pb /l
-
0,0000
0,01
0,01
29. Nikiel
mg Ni /l
-
0,001
0,02
0,02
30. Miedź
mg Cu /l
-
0,001
1
2
31. Cynk
mg Zn /l
-
0,020
3
3
32. Chrom
mg Cr+6/l
-
-
0,05
0,05
33. Glin niesączony
mg Al /l
0,012
0,032
0,2
0,2
34. Arsen
mg As /l
-
>0,001
0,01
0,01
TRÓJHALOMETANY
35. Chloroform
mg CHCl3/l
0,00974
0,01220
0,03
0,2
36. Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,00326
0,00400
0,015
0,06
37. Dibromochlorometan
mg CHClBr2/l
0,00084
0,00090
0,03
-
38. Bromoform
mg CHBr3 /l
0,00006
0,00010
0,05
0,1
39. Suma THM
mg/l
0,01390
0,01710
0,10****
-
* dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie
** kryterium zdrowie - 5,0 mg/l, kryterium smak - 0,6 ÷ 1,0 mg/l
*** należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
**** Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a