Komunikat strony

Wodociąg Północny- lipiec 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w lipcu 2002 roku.

Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 4 września 2000 r.
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Północny

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
0
0

100

-

2. Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
0
0

20

-

3. Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0

0 (*)

0

4. Coli typ kałowy
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

5. Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0(***)

-

6. Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
mg SiO23/l
0,14
0,20

1

1

8. Barwa
mg Pt /l
4,0
5,0

15

15

9. Zapach
-

2SCl2

3SCl2

akcept

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,40
7,53

6,5-9,5

6,5-9,5

11. Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
211
215

60-500

-

12. Żelazo
mg Fe /l
0,006
0,013

0,2

0,3

13. Mangan
mg Mn /l
0,01
0,01

0,05

0,5

14. Chlorki
mg Cl /l
23,3
25,0

250

250

15. Amoniak
mg NH4+ /l
0,05
0,08

0,5

1,5

16. Azotany
mg NO3- /l
1,88
2,75

50

50

17. Azotyny
mg NO2- /l
0,000
0,003

0,1

3,0

18. Utlenialność
mg O2/l
3,2
3,4

5,0

-

19. Chlor wolny
mg Cl2/l
0,50
0,53

0,3

(**)

20. Chlor związany
mg Cl2/l
0,37
0,39

-

-

21. Dwutlenek chloru
mg ClO2/l
-
-

-

-

22. Subst. rozpuszcz.
mg/l
-
312

-

-

23. Siarczany
mg SO4/l
-
98,7

250

250

24. Fluorki
mg F /l
-
0,21

1,5

1,5

25. Wapń
mg Ca /l
70,2
72,0

-

-

26. Magnez
mg Mg /l
8,5
9,6

50

-

27. Kadm
mg Cd /l
-
0,0000

0,003

0,003

28. Ołów
mg Pb /l
-
0,0002

0,01

0,01

29. Nikiel
mg Ni /l
-
0,0014

0,02

0,02

30. Miedź
mg Cu /l
-
0,0009

1

2

31. Cynk
mg Zn /l
-
0,0172

3

3

32. Chrom
mg Cr+6/l
-
-

0,05

0,05

33. Glin niesączony
mg Al /l
0,017
0,036

0,2

0,2

34. Arsen
mg As /l
-
0,0006

0,01

0,01

TRÓJHALOMETANY

35. Chloroform
mg CHCl3/l
0,02484
0,02850

0,03

0,2

36. Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,00738
0,00820

0,015

0,06

37. Dibromochlorometan
mg CHClBr2/l
0,00182
0,00250

0,03

-

38. Bromoform
mg CHBr3 /l
0,00004
0,00010

0,05

0,1

39. Suma THM
mg/l
0,03410
0,03840

0,10****

-

* dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie
** kryterium zdrowie - 5,0 mg/l, kryterium smak - 0,6 ÷ 1,0 mg/l
*** należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
**** Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a