Komunikat strony

Wodociąg Północny- kwiecień 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w kwietniu 2002 roku.

Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 4 września 2000 r.
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Północny

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
0
0

100

-

2. Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
0
0

20

-

3. Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0

0 (*)

0

4. Coli typ kałowy
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

5. Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0(***)

-

6. Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
mg SiO23/l
0,12
0,18

1

1

8. Barwa
mg Pt /l
4,0
5,0

15

15

9. Zapach
-

2SCl2

3SCl2

akcept

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,51
7,72

6,5-9,5

6,5-9,5

11. Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
267
275

60-500

-

12. Żelazo
mg Fe /l
0,009
0,031

0,2

0,3

13. Mangan
mg Mn /l
0,01
0,02

0,05

0,5

14. Chlorki
mg Cl /l
22,2
24,0

250

250

15. Amoniak
mg NH4+ /l
0,05
0,10

0,5

1,5

16. Azotany
mg NO3- /l
2,71
5,09

50

50

17. Azotyny
mg NO2- /l
0,000
0,000

0,1

3,0

18. Utlenialność
mg O2/l
4,0
4,5

5,0

-

19. Chlor wolny
mg Cl2/l
0,44
0,48

0,3

(**)

20. Chlor związany
mg Cl2/l
0,38
0,42

-

-

21. Dwutlenek chloru
mg ClO2/l
-
-

-

-

22. Subst. rozpuszcz.
mg/l
-
412

-

-

23. Siarczany
mg SO4/l
-
97,5

250

250

24. Fluorki
mg F /l
-
0,15

1,5

1,5

25. Wapń
mg Ca /l
91,3
94,0

-

-

26. Magnez
mg Mg /l
9,2
10,8

50

-

27. Kadm
mg Cd /l
-
0,0000

0,003

0,003

28. Ołów
mg Pb /l
-
0,0000

0,01

0,01

29. Nikiel
mg Ni /l
-
0,001

0,02

0,02

30. Miedź
mg Cu /l
-
0,004

1

2

31. Cynk
mg Zn /l
-
<0,002

3

3

32. Chrom
mg Cr+6/l
-
-

0,05

0,05

33. Glin niesączony
mg Al /l
0,026
0,052

0,2

0,2

34. Arsen
mg As /l
-
0,001

0,01

0,01

TRÓJHALOMETANY

35. Chloroform
mg CHCl3/l
0,02126
0,02550

0,03

0,2

36. Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,00506
0,00570

0,015

0,06

37. Dibromochlorometan
mg CHClBr2/l
0,00100
0,00120

0,03

-

38. Bromoform
mg CHBr3 /l
0,00000
0,00000

0,05

0,1

39. Suma THM
mg/l
0,02732
0,03180

0,10****

-

* dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie
** kryterium zdrowie - 5,0 mg/l, kryterium smak - 0,6 ÷ 1,0 mg/l
*** należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
**** Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a