Komunikat strony

Wodociąg Centralny - styczeń 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w styczniu 2002 roku.

Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dn. 4 września 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)

Lp. Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka Wodociąg Centralny Zawartość dopuszczalna
średnia max Polska WHO
BAKTERIOLOGIA
1. Bakterie w 220C Licz. bak./1ml 1 12 100 -
2. Bakterie w 370C Licz. bak./1ml 2 17 20 -
3. Bakterie grupy Coli Licz. bak./100ml 0 0 0 (*) 0
4. Coli typ kałowy Licz. bak./100ml 0 0 0 -
5. Clostr. red. siarczyny w 370C Licz. bak./100ml 0 0 0(***) -
6. Paciorkowce kał. w 370C Licz. bak./100ml 0 0 0 -
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
7. Mętność mg SiO23/l 0,20 0,40 1 1
8. Barwa mg Pt /l 6,0 7,0 15 15
9. Zapach - 2SCl2 3SCl2 akcept -
10. Odczyn (pH) pH 7,44 7,55 6,5-9,5 6,5-9,5
11. Twardość (CaCO3) mg CaCO3/l - 277 60-500 -
12. Żelazo mg Fe /l 0,01 0,02 0,2 0,3
13. Mangan mg Mn /l 0,01 0,03 0,05 0,5
14. Chlorki mg Cl /l - 166,0 250 250
15. Amoniak mg NH4+ /l 0,03 0,05 0,5 1,5
16. Azotany mg NO3- /l 10,61 13,70 50 50
17. Azotyny mg NO2- /l 0,002 0,003 0,008 3,0
18. Utlenialność mg O2/l 2,7 3,3 2,9 -
19. Chlor wolny mg Cl2/l 0,19 0,35 0,45 (**)
20. Chlor związany mg Cl2/l - - - -
21. Dwutlenek chloru mg ClO2/l 0,09 0,24 - -
22. Subst. rozpuszcz. mg/l - 603 - -
23. Siarczany mg SO4/l - 43,3 250 250
24. Fluorki mg F /l - 0,22 1,5 1,5
25. Wapń mg Ca /l - - 89,3 -
26. Magnez mg Mg /l - - 50 -
27. Kadm mg Cd /l - 0,0000 0,003 0,003
28. Ołów mg Pb /l - 0,000 0,01 0,01
29. Nikiel mg Ni /l - 0,002 0,02 0,02
30. Miedź mg Cu /l - 0,001 1 2
31. Cynk mg Zn /l - 0,000 3 3
32. Chrom mg Cr+6/l - 0,000 0,05 0,05
33. Glin niesączony mg Al /l 0,01 0,02 0,2 0,2
34. Arsen mg As /l - 0,000 0,01 0,01
TRÓJHALOMETANY
35. Chloroform mg CHCl3/l 0,00063 0,00070 0,03 0,2
36. Bromodichlorometan mg CHCl2Br /l 0,00140 0,00160 0,015 0,06
37. Dibromochlorometan mg CHClBr2/l 0,00410 0,00470 0,03 -
38. Bromoform mg CHBr3 /l 0,01190 0,02000 0,05 0,1
39. Suma THM mg/l 0,01803 0,02630 0,10**** -

* dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie
** kryterium zdrowie - 5,0 mg/l, kryterium smak - 0,6 ÷ 1,0 mg/l
*** należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
**** Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu styczniu 2002 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie stwierdza, że poza zwiększoną zawartością chloru,jakość wody wodociągowej w badanym okresie odpowiadała warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04. 09. 2000 r.jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz Dyrektywie Unii Europjskiej z 1998 r. Zawartość metale ciężkich utrzymywała sie na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. W niewielkich ilościach występowały trihalometany w wodzie. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."

 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a