Komunikat strony

Nie widzisz swojego pytania?

Szczegóły pytania
(max. rozmiar pliku: 3MB)

Zbliża się termin legalizacji wodomierza głównego, co mam robić?

Legalizacja wodomierza, który jest własnością MPWiK

MPWiK wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki.

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością MPWiK. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy MPWiK wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążamy Klienta zgodnie z obowiązującym Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne, świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MPWiK nie ma obowiązku instalowania wyłącznie nowych wodomierzy, czy też urządzeń ze stanem początkowym 0,00 m3.

 

Legalizacja wodomierza, który jest własnością Odbiorcy Usług

W celu legalizacji wodomierza należy:

1. Samodzielnie zdemontować wodomierz i wraz z pismem osobiście dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie.

2.  Przed demontażem wodomierza należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na terenie której znajduje się licznik i ustalić sposób demontażu oraz naliczania opłat za dostawę wody na czas wykonania legalizacji wodomierza.

Na koszt wykonania legalizacji wodomierza składają się:

  • koszty naprawy wodomierza;
  • koszty regulacji i legalizacji wodomierza;
  • koszty opłaty za czynności Obwodowego Urzędu Miar według cennika Urzędu;

       Wszystkie koszty  związane z przeprowadzeniem legalizacji wodomierza pokrywa Klient zgodnie z Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne, świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Więcej o WODOMIERZACH.

powrót do bazy pytań
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a