Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Zgłoszenia dotyczące dostępności cyfrowej


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie żądanej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • wskazanie dogodnej formy zapewnienia dostępności

 

Terminy:
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostępności do 7 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli zapewnić dostępności poinformujemy o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin do 2 miesięcy od otrzymania twojego zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach zaproponujemy dostęp w alternatywnej (inne niż wnioskowana) formie. 


Skarga
Na niedotrzymanie terminów załatwienia sprawy oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie na adres ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa lub na email: dostepnosc@mpwik.com.pl
Jeżeli nadal będziesz nie zadowolony z załatwienia twojej sprawy możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Wniosek żądania dostępności cyfrowej – wersja do druku
Wniosek żądania dostępności cyfrowej – wersja dostępna cyfrowo

Klauzula informacyjna do wniosku o dostępność cyfrową

 

 

 

Zgłoszenia dotyczące dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, Osoba ze szczególnymi potrzebami, która ma interes faktyczny ma prawo:
 • zgłosić wniosek o zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
 • wnioskować o zapewnienie dostępu alternatywnego jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Wniosek musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie bariery w dostępie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
 • wskazanie sposobu kontaktu w wnioskodawcą
 • wskazanie dogodnej formy zapewnienia dostępności

 

Terminy:
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostępności do 14 dni. Jeśli w tym terminie nie będziemy mogli zapewnić dostępności poinformujemy o przyczynach opóźnienia. Wyznaczymy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od otrzymania twojego zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach zaproponujemy dostęp w alternatywnej (inne niż wnioskowana) formie. 

Skarga:
Na niedotrzymanie terminów załatwienia sprawy oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 
Wniosek o dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną – wersja do druku
Wniosek o dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną – wersja dostępna cyfrowo

Klauzula informacyjna do wniosku o dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a