Komunikat strony

06.07.2018

Stanowisko MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. wydania materiału informacyjnego

Sprostowanie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. wydania „Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego” wyemitowanego na antenie TVP3 Warszawa w dniu 1 lipca 2018 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, iż w materiale autorstwa Pani Moniki Brzuchali wyemitowanym na antenie TVP3 Warszawa w „Telewizyjnym Kurierze Warszawskim” w dn. 1 lipca 2018 r. podano  nieprawdziwą informację dotyczącą stanu infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę oraz realizacji zadań inwestycyjnych i stopnia ich zaawansowania na terenie dzielnic m.st. Warszawy tj. Włoch i Ursusa oraz miast Pruszków, Piastów i gminy Michałowice. 

Autorka materiału niezgodnie z prawdą podała, że: „(…)Niestety woda ta dociera do naszych kranów już nie tak czysta i smaczna. Do mieszkańców Pruszkowa, Piastowa, Włoch czy Ursusa czasem w ogóle nie dociera (…).Niestety nie wszystkie elementy wodociągów robią takie wrażenie jak filtry. Wciąż najsłabszym ogniwem jest mozolnie modernizowana sieć pod warszawskimi ulicami. Niestety kolejki do beczkowozów oraz harcerskie mycie w wiaderku w europejskiej stolicy, w wielu rejonach nie są rzadkością (…). Z tym problemem borykają się przede wszystkim mieszkańcy Włoch i Ursusa. MPWiK od lat nie może sobie poradzić
z fatalnym stanem sieci pod Alejami Jerozolimskimi. Problem ciągłych wyłączeń dotyczy także mieszkańców Michałowic, Piastowa oraz Pruszkowa (…). Dziś podczas dni otwartych miejskie wodociągi obiecują, że koszmar ma się skończyć, jednak kiedy dokładnie wciąż nie wiadomo (…)”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) wnoszę o opublikowanie sprostowania poniższej treści w najbliższym wydaniu programu „Telewizyjny Kurier Warszawski” emitowanego o godz. 18:30 na antenie TVP3 Warszawa.

SPROSTOWANIE MATERIAŁU AUTORSTWA PANI MONIKI BRZUCHALI WYEMITOWANEGO NA ANTENIE TVP3 WARSZAWA W „TELEWIZYJNYM KURIERZE WARSZAWSKIM” W DN. 1 LIPCA 2018 R.

Zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym* Spółka w latach 2018-2025 zrealizuje na terenie Warszawy i okolic 2030 zadań o łącznej wartości blisko 4 mld zł netto, przy udziale środków unijnych na poziomie 26% (tj. ponad 1 mld zł). W odniesieniu do rejonu aglomeracji pruszkowskiej szczególnie istotny jest fakt podpisania w dn. 22 czerwca 2018 roku umowy na budowę magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 34 mln zł brutto, jest wykonywane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI ” z terminem realizacji w latach 2018-2022. W ramach kontraktu wykonawca, zaprojektuje i wybuduje ponad 11-kilometrową magistralę wodociągową na terenie miast Piastów i Pruszków. Działania te są realizowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w tej części aglomeracji. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi także utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z władzami Pruszkowa, Piastowa oraz Powiatu Pruszkowskiego, a jeszcze w tym roku będą realizowane prace projektowe. Po ich zakończeniu, a następnie pozyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczną się roboty w terenie. W ramach zadania wykonawca odtworzy elementy infrastruktury miejskiej, takie jak jezdnie, chodniki oraz tereny zielone. Ponadto w celu zapewnienia z niezawodnych dostaw wody o odpowiednich parametrach tzw. Pasma Pruszkowskiego tj. dzielnicy Ursus, miasta Pruszkowa, Piastowa oraz gminy Michałowice, MPWiK wybuduje nową magistralą wodociągową od długości ok. 7,5 kilometrów przez tereny dzielnic Bemowo, Ursus, Włochy oraz przewód łączący istniejące magistrale w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Planowany koszt inwestycji to ponad 48 mln zł. Realizacja zadania będzie współfinansowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.  Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.                                                                             

Należy również podkreślić, że w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców Pasma Pruszkowskiego Spółka zakończyła w kwietniu bieżącego roku modernizację magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich; wartość zadania wyniosła pond 8,8 mln zł brutto. Przeprowadzona renowacja magistrali przyczyni się do zwiększenia niezawodności pracy układu dystrybucji wody przesyłanej do tej części aglomeracji. 

Ponadto w celu rozwoju obszarów położonych w rejonie Pasma Pruszkowskiego Spółka realizuje inwestycje związane z rozwojem sieci kanalizacyjnej. Kluczowe znaczenie w tym obszarze ma budowa blisko 7 kilometrowego kolektora C-Bis. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana przez Spółkę w styczniu bieżącego roku. Budowa kolektora C –Bis przyczyni się do usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Zadanie wchodzi w zakres rzeczowy Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Koszt inwestycji wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r.

Przedstawiając niniejsze, podkreśla się, że wszystkie inwestycje i działania Spółki są niezmiennie podejmowane w celu zwiększania komfortu życia mieszkańców aglomeracji warszawskiej poprzez świadczenie najwyższej jakości usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

*Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

 

Koniec sprostowania

 

Marzena Wojewódzka

Rzecznik Prasowy MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

E-mail: rzecznik@mpwik.com.pl

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a