Komunikat strony

31.07.2019

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. ciągłości dostaw wody dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin na których Spółka prowadzi działalność

Szanowni Państwo, 

woda to źródło życia, dlatego też, dbając o zrównoważony rozwój miasta oraz obecne i przyszłe pokolenia, Wodociągi Warszawskie troszczą się o jej zasoby, inwestując w nowoczesne technologie oraz angażując się w projekty ekologiczne. Działania te są szczególnie istotne oraz konieczne ze względu na obserwowane zmiany klimatu oraz skrajne zjawiska, jakimi są m.in. długotrwałe okresy suszy, gdy temperatura powietrza przekracza 25 stopni Celsjusza, czy też deszcze nawalne powodujące zalewiska.

W tym miejscu należy podkreślić, że mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewnione niezakłócone dostawy wody - wszystkie zakłady wodociągowe Spółki dostarczają wodę zgodnie z zapotrzebowaniem miasta, a bezpieczeństwo jej dostaw gwarantują obecne rezerwy produkcyjne, każdej z naszych stacji uzdatniania. Podkreślamy, że mając świadomość zmian klimatu, Spółka podejmuje plany na przyszłość tak, by bezpieczeństwo niezakłóconych dostaw wody było utrzymane na odpowiednim poziomie. Współpraca z władzami miasta, liczne inwestycje natury ekologicznej, adaptacja do zmian klimatu, korzystanie z doświadczeń europejskich i światowych – sytuują Spółkę w bezpiecznym miejscu na ścieżce bezpieczeństwa i rozwoju m.st. Warszawy.

Świadcząc nasze usługi w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków w Warszawie, korzystamy z ponad 130-letniego doświadczenia oraz wiedzy rzeszy inżynierów i  technologów. Warszawa znajduje się w wyjątkowo korzystnym położeniu, gdyż jest zaopatrywana w wodę z dwóch niezależnych odnawialnych źródeł. Pierwszym z nich jest Wisła z głównym ujęciem infiltracyjnym „Gruba Kaśka” – to właśnie spod dna rzeki ujmujemy wodę dla  ok. 70 proc. mieszkańców. Z kolei drugim - Jezioro Zegrzyńskie, skąd woda jest pobierana dla m.in. północnych dzielnic miasta. Technologie wdrożone w Spółce umożliwiają wspomagające zasilanie stref w sytuacji awaryjnej, czyli wtedy gdy jedno ze źródeł potrzebuje wsparcia.

Odnosząc się do stosowanych przez MPWiK technologii – tylko w ostatnich kilkunastu latach Spółka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych na gruntowną modernizację wszystkich zakładów uzdatniania wody. Aktualnie pracujemy nad założeniami zintegrowanego systemu zarządzania układem dystrybucji wody, który umożliwi, zarówno odczytywanie w czasie rzeczywistym parametrów jego pracy, takich jak natężenie przepływu wody, prędkość czy ciśnienie w sieci, jak również jego automatyczne sterowanie. Wykorzystanie nowoczesnych  i zaawansowanych systemów sterowania, pozwala na  bieżące regulowanie i optymalizowanie parametrów sieci wodociągowej, a w przyszłości umożliwi jeszcze lepsze dostosowanie pracy układu do potrzeb rozwijającego się miasta. W tym też celu Spółka rozbudowuje system opomiarowania sieci wodociągowej – do końca 2020 r. planowane jest podwojenie liczby punktów, co pozwoli jeszcze skuteczniej wykrywać nieszczelności i wycieki spowodowane, np. awariami lub nielegalnymi wcinkami, a więc ograniczać straty wody.

Ważnym elementem naszej działalności pozostaje edukacja – we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy zachęcamy do picia wody prosto z kranu.  W ten prosty sposób ograniczamy zużycie opakowań jednorazowych, a tym samym wody niezbędnej do ich produkcji. Aby zapewnić warszawiankom i warszawiakom nieograniczony dostęp do warszawskiej kranówki, MPWiK S.A., we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, bezpłatnie montuje w miejskich szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej źródełka – dotychczas zainstalowano około 300 takich dystrybutorów, z których mogą korzystać m.in. pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina w Warszawie czy osoby odwiedzające Pałac Młodzieży i Centrum Nauki Kopernik. Ponadto podobne urządzenia, stylizowane na studnię „Gruba Kaśka”, są uruchamiane również w przestrzeni miejskiej.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a